Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-06-30 09:14:41)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(3-07)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(4-07)
Sáng
Chiều
Thứ 4
(5-07)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(6-07)
Sáng
Chiều
Thứ 6
(7-07)
Sáng
Chiều14:00 Họp nhóm công tác của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật. TP: Mời các Thầy cô trong nhóm công tác tham dự. Tại: P.301-A1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật
Thứ 7
(8-07)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(9-07)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Trạm y tế trả kết quả tái khám sức khỏe định kì. Đề nghị các đ/c khám sức khỏe ngày 13 và 14/06/2017 đến Phòng 101 nhà N2 - Trạm Y tế để nhận kết quả. Thời gian từ ngày 03/07/2017 đến ngày 12/07/2017

2. Phòng HCTH kính đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 và nộp về Phòng HCTH trước ngày 10/07/2017


Lịch công tác tuần từ ngày 03-07-2017 đến ngày 09-07-2017
(Được cập nhật lúc 2017-06-30 09:14:41)

Thứ 2 (3-07)

Thứ 3 (4-07)

Thứ 4 (5-07)

Thứ 5 (6-07)

Thứ 6 (7-07)

14:00Họp nhóm công tác của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật - TP: Mời các Thầy cô trong nhóm công tác tham dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật

Thứ 7 (8-07)

Chủ nhật (9-07)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS