Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-07-10 15:55:10)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(10-07)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(11-07)
Sáng
Chiều
Thứ 4
(12-07)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(13-07)
Sáng09:30 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp Kế toán tổng hợp Việt - Anh K54 và các trường hợp khác. TP: BGH (PHT Việt), Khoa ĐTQT, Phòng Đào tạo, Phòng KT & ĐBCLĐT, Phòng CTCT&SV, K.KTVT, K.CT, K.Kỹ thuật XD. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa ĐTQT
Chiều
Thứ 6
(14-07)
Sáng
Chiều14:00 Tiếp đoàn khảo sát, đánh giá của Bộ GD & ĐT về tình hình hoạt động của Hội đồng trường. TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT, P.HCTH, P.TCCB, P.KHCN, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.TCKT, Đoàn khảo sát của Bộ. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 7
(15-07)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(16-07)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Đề nghị các đơn vị chủ trì thực hiện các lĩnh vực báo cáo nội dung thi đua năm học 2016-2017 (Theo TB 380 ngày 26/06/2017 về việc thực hiện báo cáo nội dung thi đua). Lưu ý: Thực hiện đúng nội dung được giao với tiến độ thời gian.

2. Đề nghị các Khoa, Bộ môn phụ trách chuyên ngành triển khai thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên sau tốt nghiệp và tổng hợp số liệu trước ngày 15/07/2017 (Theo TB số 249/TB-ĐHGTVT ngày 12/06/2017 về việc triển khai khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp).

3.Phòng HCTH kính đề nghị các đơn vị trực thuộc hoàn thiện và nộp Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 cho P.HCTH trước ngày 10/7/2017.


Lịch công tác tuần từ ngày 10-07-2017 đến ngày 16-07-2017
(Được cập nhật lúc 2017-07-10 15:55:10)

Thứ 2 (10-07)

Thứ 3 (11-07)

Thứ 4 (12-07)

Thứ 5 (13-07)

09:30Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp Kế toán tổng hợp Việt - Anh K54 và các trường hợp khác - TP: BGH (PHT Việt), Khoa ĐTQT, Phòng Đào tạo, Phòng KT & ĐBCLĐT, Phòng CTCT&SV, K.KTVT, K.CT, K.Kỹ thuật XD - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa ĐTQT

Thứ 6 (14-07)

14:00Tiếp đoàn khảo sát, đánh giá của Bộ GD & ĐT về tình hình hoạt động của Hội đồng trường - TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT, P.HCTH, P.TCCB, P.KHCN, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.TCKT, Đoàn khảo sát của Bộ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 7 (15-07)

Chủ nhật (16-07)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS