Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-08-06 17:35:47)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(7-08)
Sáng08:30 Tập huấn cứu hộ, sử dụng thang máy nhà A2. TP: P.TBQT, Ban QLGĐ, P.Bảo vệ. Tại: P.401-A1 P.TBQT
Chiều14:00 Họp Ban Giám hiệu. TP: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
15:30 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. TP: Thành viên Ban Thường vụ Đảng Ủy. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Thứ 3
(8-08)
Sáng08:30 Xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016-2017. TP: Theo Quyết định. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐTĐKT
09:00 Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên lớp CTTT K53 và các sinh viên khác. TP: BGH (PHT Chương), K.ĐTQT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, K.CT, Ban Thanh tra. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Họp Đảng ủy Trường. TP: Các Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Thứ 4
(9-08)
Sáng08:30 Hội nghị CB-VC Ban Quản lý KTX.. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB,VC và người lao động Ban Quản lý KTX. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ , P.TCKT, Ban Thanh tra, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, TT ƯD CNTT, P.NCPT dự. Tại: Ban QLKTX- 99 Nguyễn Chí Thanh Ban Quản lý KTX
09:00 Họp bàn về SHCT đầu khóa 58. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Ban quản lý KTX, P. Bảo vệ, Trung tâm TT-TV, Đoàn Thanh niên, K.LLCT, các Khoa quản lý sinh viên (P.CTCT&SV chuẩn bị nội dung). Tại: P.301-A1 P.CTCT&SV
Chiều14:00 Thống nhất nội dung các dự án trình Bộ GD & ĐT. TP: BGH (HT, PHT Việt), P.TBQT, TTKHCN GTVT, BM Đường bộ, BM Điều khiển và Tự động hóa giao thông. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
16:00 Họp Hội đồng KHĐT Trường. TP: Các thành viên Hội đồng KHĐT Trường. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Thứ 5
(10-08)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ công tác Tháng 8. TP: Theo Quy Định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Tổng kết công tác đón thí sinh trúng tuyển đến xác nhận nhập học Đại học chính quy năm 2017. TP: BGH (PHT Chương), Các đơn vị thực hiện theo Thông báo số 411/TB-ĐHGTVT ngày 20/7/2017 về việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị phục vụ công tác đón thí sinh đến xác nhận nhập học Đại học chính quy năm 2017. Tại: P.401-A1 PHT Chương
15:00 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Kanto Gakuin, Nhật Bản. TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, P. Nghiên cứu phát triển, K.ĐTQT, Trung tâm NCPT Việt - Nhật, mời TS. Nguyễn Cảnh Minh ( Trưởng Khoa Điện - Điện tử) tham dự. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
15:20 Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH GTVT và Trường ĐH Kanto Gakuin, Nhật Bản. TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, P. Nghiên cứu phát triển, K.ĐTQT, Trung tâm NCPT Việt - Nhật, mời TS. Nguyễn Cảnh Minh (Trưởng Khoa Điện - Điện tử) tham dự. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
16:00 Họp BCH Đoàn trường mở rộng. TP: Ủy viên BCh Đoàn trường; Bí thư các LCĐ; Đại diện HSV; Chủ nhiệm CLB SVTN. Tại: P.401-A1 Bí thư ĐTN
Thứ 6
(11-08)
Sáng08:30 Hội nghị CB,VC khoa GDQP. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND; CB, VC Khoa GDQP. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, P.TCKT, P. Bảo vệ, P.TBQT, P.HCTH, TT ƯDCNTT, P.CTCT&SV dự. Tại: P.501-A1 Khoa GDQP
08:30 Họp hội nghị CB-VC Khoa Đại học Tại chức. TP: BGH (PHT Chương); CĐ, TTND;CB,VC Khoa ĐHTC. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐTĐH, P. KT&ĐBCLĐT, P.ĐN, Ban Thanh tra, P.TCCB, P.TCKT, P.HCTH, TT ƯDCNTT, P.NCPT, các Khoa chuyên môn tới dự. Tại: P.401-A1 K.ĐHTC
10:30 Nghiệm thu giáo trình cao học. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.TCKT, Xưởng in, TT TT-TV và thành phần theo thư mời. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Hội nghị CB,VC Phòng Bảo vệ. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND; CB,VC và người lao động P. Bảo vệ. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.TCKT, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.NCPT, Ban QLGĐ, TT ƯDCNTT dự. Tại: P.501-A1 P.Bảo vệ
14:00 Hội nghị CB-VC Phòng Đào tạo Sau đại học. TP: BGH (Hiệu trưởng), CĐ, TTND; CĐ, TTND; CB,VC Phòng ĐTSĐH. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, K.T&ĐBCLĐT , P.TCKT, P.KHCN, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.ĐN, P.NCPT, TT ƯDCNTT, TT TTTV dự. Tại: P.301-A1 P.ĐTSĐH
14:00 Hội nghị CB,VC và Đại hội Công đoàn Trung tâm KHCN GTVT. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND; CB,VC và người lao đông Trung tâm KHCN GTVT. Mời lãnh đạo các đơn vị: P. TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P. KHCN, P.ĐN, P.TCKT, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.NCPT, TT ƯDCNTT, Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa Điện-Điện tử dự. Tại: P.401-A1 TT KHCN GTVT
Thứ 7
(12-08)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS. Trần Việt Hưng. TP: P.ĐTSĐH, K.Công Trình, BM Cầu hầm, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
Chiều14:30 Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Bộ mã số CTB 2014-04-10 do PGS.TS. Bùi Trọng Cầu chủ trì. TP: P. KHCN, Hội đồng nghiệm thu, đại biểu theo giấy mời và các thầy giáo, cô giáo quan tâm đến dự. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Chủ nhật
(13-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Thực hiện Thông báo số 342/TB-ĐHGTVT ngày 08/6/2017, đề nghị các đơn vị đôn đốc chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 đã được khẩn trương hoàn thành thuyết minh đề tài, tập hợp và nộp (theo Khoa) về Phòng KHCN trước 22/8/2017

2. Các khoa gửi báo cáo  tình hình nhập điểm trên phần mềm quản lý đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017 đến P.ĐTĐH trước ngày 10/8/2017

3. Phòng Tài chính kế toán kính mời các đồng chí đi dự hội thảo hè tự túc phương tiện lên nhận tiền hỗ trợ


Lịch công tác tuần từ ngày 07-08-2017 đến ngày 13-08-2017
(Được cập nhật lúc 2017-08-06 17:35:47)

Thứ 2 (7-08)

08:30Tập huấn cứu hộ, sử dụng thang máy nhà A2 - TP: P.TBQT, Ban QLGĐ, P.Bảo vệ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.TBQT
14:00Họp Ban Giám hiệu - TP: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:30Họp Ban Thường vụ Đảng ủy - TP: Thành viên Ban Thường vụ Đảng Ủy - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 3 (8-08)

08:30Xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016-2017 - TP: Theo Quyết định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐTĐKT
09:00Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên lớp CTTT K53 và các sinh viên khác - TP: BGH (PHT Chương), K.ĐTQT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, K.CT, Ban Thanh tra - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp Đảng ủy Trường - TP: Các Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 4 (9-08)

08:30Hội nghị CB-VC Ban Quản lý KTX. - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB,VC và người lao động Ban Quản lý KTX. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ , P.TCKT, Ban Thanh tra, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, TT ƯD CNTT, P.NCPT dự - Tại: Ban QLKTX- 99 Nguyễn Chí Thanh - Chủ trì :Ban Quản lý KTX
09:00Họp bàn về SHCT đầu khóa 58 - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Ban quản lý KTX, P. Bảo vệ, Trung tâm TT-TV, Đoàn Thanh niên, K.LLCT, các Khoa quản lý sinh viên (P.CTCT&SV chuẩn bị nội dung) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.CTCT&SV
14:00Thống nhất nội dung các dự án trình Bộ GD & ĐT - TP: BGH (HT, PHT Việt), P.TBQT, TTKHCN GTVT, BM Đường bộ, BM Điều khiển và Tự động hóa giao thông - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
16:00Họp Hội đồng KHĐT Trường - TP: Các thành viên Hội đồng KHĐT Trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Thứ 5 (10-08)

08:30Hội nghị cán bộ công tác Tháng 8 - TP: Theo Quy Định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Tổng kết công tác đón thí sinh trúng tuyển đến xác nhận nhập học Đại học chính quy năm 2017 - TP: BGH (PHT Chương), Các đơn vị thực hiện theo Thông báo số 411/TB-ĐHGTVT ngày 20/7/2017 về việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị phục vụ công tác đón thí sinh đến xác nhận nhập học Đại học chính quy năm 2017 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:00Tiếp và làm việc với Trường Đại học Kanto Gakuin, Nhật Bản - TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, P. Nghiên cứu phát triển, K.ĐTQT, Trung tâm NCPT Việt - Nhật, mời TS. Nguyễn Cảnh Minh ( Trưởng Khoa Điện - Điện tử) tham dự - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:20Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH GTVT và Trường ĐH Kanto Gakuin, Nhật Bản - TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, P. Nghiên cứu phát triển, K.ĐTQT, Trung tâm NCPT Việt - Nhật, mời TS. Nguyễn Cảnh Minh (Trưởng Khoa Điện - Điện tử) tham dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
16:00Họp BCH Đoàn trường mở rộng - TP: Ủy viên BCh Đoàn trường; Bí thư các LCĐ; Đại diện HSV; Chủ nhiệm CLB SVTN - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bí thư ĐTN

Thứ 6 (11-08)

08:30Hội nghị CB,VC khoa GDQP - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND; CB, VC Khoa GDQP. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, P.TCKT, P. Bảo vệ, P.TBQT, P.HCTH, TT ƯDCNTT, P.CTCT&SV dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa GDQP
08:30Họp hội nghị CB-VC Khoa Đại học Tại chức - TP: BGH (PHT Chương); CĐ, TTND;CB,VC Khoa ĐHTC. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐTĐH, P. KT&ĐBCLĐT, P.ĐN, Ban Thanh tra, P.TCCB, P.TCKT, P.HCTH, TT ƯDCNTT, P.NCPT, các Khoa chuyên môn tới dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :K.ĐHTC
10:30Nghiệm thu giáo trình cao học - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.TCKT, Xưởng in, TT TT-TV và thành phần theo thư mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Hội nghị CB,VC Phòng Bảo vệ - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND; CB,VC và người lao động P. Bảo vệ. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.TCKT, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.NCPT, Ban QLGĐ, TT ƯDCNTT dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :P.Bảo vệ
14:00Hội nghị CB-VC Phòng Đào tạo Sau đại học - TP: BGH (Hiệu trưởng), CĐ, TTND; CĐ, TTND; CB,VC Phòng ĐTSĐH. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, K.T&ĐBCLĐT , P.TCKT, P.KHCN, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.ĐN, P.NCPT, TT ƯDCNTT, TT TTTV dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Hội nghị CB,VC và Đại hội Công đoàn Trung tâm KHCN GTVT - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND; CB,VC và người lao đông Trung tâm KHCN GTVT. Mời lãnh đạo các đơn vị: P. TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P. KHCN, P.ĐN, P.TCKT, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.NCPT, TT ƯDCNTT, Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa Điện-Điện tử dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :TT KHCN GTVT

Thứ 7 (12-08)

08:30Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS. Trần Việt Hưng - TP: P.ĐTSĐH, K.Công Trình, BM Cầu hầm, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:30Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Bộ mã số CTB 2014-04-10 do PGS.TS. Bùi Trọng Cầu chủ trì - TP: P. KHCN, Hội đồng nghiệm thu, đại biểu theo giấy mời và các thầy giáo, cô giáo quan tâm đến dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Chủ nhật (13-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS