Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-08-19 11:15:55)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(14-08)
Sáng08:30 Hội nghị CB-VC Trạm Y tế. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động Trạm Y tế. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.HCTH, P.Bảo vệ, TT ƯDCNTT, P.CTCT&SV dự. Tại: P.101-N2 Trạm Y tế
Chiều14:00 Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Phòng CTCT&SV. TP: BGH (Chương), CĐ,TTND, CB-VC và người lao động P.CTCT&SV. Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.401-A1 P.CTCT&SV
14:00 Báo cáo BGH về quy chế chấm công bằng vân tay. TP: BGH (PHT Việt), Ô. Tứ, Ô. Q.Hương, B. Thúy P.TCCB; Ô Diệp CT CĐT; Ô. Tích B.Thanh tra; B. Mai Anh P.TCKT; Ô. Danh TTND; Ô. Việt TT ƯDCNTT. Tại: P.301-A1 PHT Việt
15:00 Họp về tổ chức lớp chuyên ngành K58. TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng ĐTĐH, Khảo thí và ĐBCLĐT, P.CTCTSV, lãnh đạo các Khoa quản lý sinh viên, Khoa ĐTQT. Tại: P.501-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(15-08)
Sáng08:30 Xét các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm học 2016-2017. TP: Theo Quyết định. Tại: P.401-A1 P.CTCT&SV
09:00 Họp Thường vụ Đảng ủy Trường, rà soát, đánh giá cán bộ, đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ trường và các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. TP: Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Tại: P.301-A1 BTĐU Trường
Chiều15:00 Họp kết luận kiểm toán chuyên đề Đề án 911. TP: BGH (Hiệu trưởng, các PHT), P.TCKT, P.ĐTSĐH, P.HCTH. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(16-08)
Sáng07:30 Đón sinh viên bậc đại học hệ chính quy K58 (đón cả ngày, sáng từ 7h30', chiều từ 13h30'). TP: Các đơn vị theo phân công. Tại: Hội trường lớn Phòng ĐTĐH
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS. Lê Như Nam. TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, K.Công trình, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
08:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ trường và các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. TP: Các Đảng ủy viên trường; Các Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường; Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Trưởng, phó trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm; Khoa; Bộ môn trực thuộc Trường. Tại: P.501-A1 BTĐU Trường
09:00 Hội nghị CB-VC Phòng Đối ngoại. TP: BGH (Hiệu trưởng), CB-VC Phòng Đối ngoại. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.HCTH, P.NCPT, P.ĐTSĐH, TT KHCN GTVT, Khoa ĐTQT, TT ƯDCNTT dự. Tại: P.401-A1 P.ĐN
Chiều14:00 Hội nghị CB-VC Trung tâm ĐTTH & CGCN GTVT. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động TT ĐTTH&CGCN GTVT. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.NCPT, P.CTCT&SV, Khoa Cơ khí, Ban Thanh tra, TT ƯDCNTT dự. Tại: P.301-A1 TT ĐTTH&CGCN GTVT
14:00 Bảo vệ cấp cơ sở đề tài cấp bộ- Mã số: B2015-04-17 của PGS.TS Trần Thế Truyền làm chủ nhiệm. TP: BM Cầu hầm mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P.401-A1 Hội đồng chấm và BM Cầu Hầm
Thứ 5
(17-08)
Sáng07:30 Đón sinh viên bậc đại học hệ chính quy K58 (đón cả ngày , sáng từ 7h30', chiều từ 13h30'). TP: Các đơn vị theo phân công. Tại: Hội trường lớn Phòng ĐTĐH
08:30 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS. Lương Xuân Chiểu. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, K.Công Trình, BM Đường bộ, Hội đồng chuấn luận án, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
08:30 Hội nghị CBVC và Hội nghị Công Đoàn Phòng Thiết bị quản trị. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.TBQT. Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.401-A1 P.TBQT
08:30 Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Ban quản lý giảng đường. TP: BGH (Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động Ban QLGĐ. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, K.ĐTQT, P.CTCT&SV, P.ĐTSĐH, P.TBQT, P.HCTH, P.TCKT, Ban thanh tra, TT ƯDCNTT dự. Tại: P.501-A1 Trưởng ban QLGĐ
08:30 Ban soạn thảo báo cáo BGH dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH GTVT (đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị). TP: BGH(Hiệu trưởng, các PHT), thành viên ban soạn thảo theo QĐ số 45/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 205/QĐ-ĐHGTVT. Tại: P.301-A1 P.TCCB
10:30 Họp triển khai hợp tác với Công ty FPT. TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, TT KHCN, K.Điện - điện tử (Ô.Minh, Ô.Hải), K. VTKT (Ô.Tích, Ô.Thái) (Phòng Đối ngoại chuẩn bị báo cáo). Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Hội nghị CBVC Phòng KHCN. TP: BGH (PHT Việt),CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.KHCN. Mời lãnh đạo các đơn vị: P. TCCB, P. TCKT, P. Đối ngoại, P. CTCT&SV, TTƯD CNTT, P. TBQT, P. HCTH, P. ĐTĐH, P. NCPT, TT TTTV dự. Tại: P.301-A1 Phòng KHCN
16:00 Trung tâm dịch vụ báo cáo Ban giám hiệu phương án hoạt động của căng tin và nhà ăn GV. TP: BGH (Hiệu trưởng, PHT), TTDV, P.TCKT, P.TBQT, P.TCCB. Tại: P.401-A1 GĐ TTDV
Thứ 6
(18-08)
Sáng08:00 Hội nghị CB-VC và công tác công đoàn Khoa Lý luận chính trị. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động K.LLCT. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH , P.TCKT, P.KHCN, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, TT TT-TV dự. Tại: P.401-A1 K.LLCT
08:30 Hội nghị Đảng ủy trường Bỏ phiếu biểu quyết thông qua quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ trường và các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. TP: Các Đảng ủy viên trường. Tại: P.301-A1 BTĐU Trường
09:30 Hội nghị CB-VC Ban Thanh tra. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, Thanh tra ND, CB-VC Ban Thanh tra. Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.501-A1 Ban Thanh tra
Chiều14:00 Họp Ban quản lý dự án đào tạo "Ứng dụng CNTT vào quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng". TP: Thành phần theo quyết định số 1323/QĐ-ĐHGTVT (Ông Chương, ông Sỹ, ông Tích, bà Vân Hà, bà Linh, ông Bằng, ông Việt). Tại: P.301-A1 PHT Chương
14:00 Hội nghị CB-VC và Hội nghị công đoàn Xưởng in. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động Xưởng in. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.HCTH. P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TBQT, TT TT-TV, TT ƯDCNTT dự. Tại: P.501-A1 Xưởng in
14:00 Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Phòng Tổ chức cán bộ - VP Đảng ủy. TP: BGH (Hiệu trưởng), CĐ Trường, TTND; CB-VC và người lao động P.TCCB - VP. Đảng ủy; Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.401-A1 P.TCCB
17:00 Tổng duyệt Đại hội Đoàn trường lần thứ XXIX. TP: Tổ công tác Thành đoàn Hà Nội; Ban tổ chức Đại hội; Bí thư các Liên chi đoàn, Các trường Đoàn đại biểu; Đại diện Hội sinh viên, câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện. Tại: Hội trường lớn Bí thư ĐTN
Thứ 7
(19-08)
Sáng11:15 Họp về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các hệ: VLVH, Liên thông VLVH, Liên thông chính quy, Bằng hai chính quy năm 2017. TP: Theo Quyết định số 1520/QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2017. Tại: P.301-A1 CTHĐ
Chiều13:00 Đại hội Phiên thứ I Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường lần thứ XXIX. TP: Ban thường vụ Đảng ủy trường, PGS.TS Lê Hoài Đức; Tổ công tác của Thành Đoàn Hà Nội; Các đại biểu chính thức dự Đại hội. Tại: Hội trường lớn Bí thư ĐTN
Chủ nhật
(20-08)
Sáng08:00 Đại hội Phiên thứ II Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường lần thứ XXIX. TP: BGH (Hiệu trưởng, các PHT), Đảng ủy; Lãnh đạo các đơn vị và Đại biểu khách mời; Tổ công tác của Thành đoàn Hà Nội; Các đại biểu chính thức dự Đại hội. Tại: Hội trường lớn Bí thư ĐTN
Chiều

Ghi chú:

1. K.ĐHTC kính đề nghị các bộ môn nhập điểm các học phần Học kỳ II năm học 2016-2017 các hệ Liên thông; bằng hai, VLVH để phục vụ cho việc tổ chức học lại, thi lại

 


Lịch công tác tuần từ ngày 14-08-2017 đến ngày 20-08-2017
(Được cập nhật lúc 2017-08-19 11:15:55)

Thứ 2 (14-08)

08:30Hội nghị CB-VC Trạm Y tế - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động Trạm Y tế. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.HCTH, P.Bảo vệ, TT ƯDCNTT, P.CTCT&SV dự - Tại: P.101-N2 - Chủ trì :Trạm Y tế
14:00Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Phòng CTCT&SV - TP: BGH (Chương), CĐ,TTND, CB-VC và người lao động P.CTCT&SV. Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.CTCT&SV
14:00Báo cáo BGH về quy chế chấm công bằng vân tay - TP: BGH (PHT Việt), Ô. Tứ, Ô. Q.Hương, B. Thúy P.TCCB; Ô Diệp CT CĐT; Ô. Tích B.Thanh tra; B. Mai Anh P.TCKT; Ô. Danh TTND; Ô. Việt TT ƯDCNTT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
15:00Họp về tổ chức lớp chuyên ngành K58 - TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng ĐTĐH, Khảo thí và ĐBCLĐT, P.CTCTSV, lãnh đạo các Khoa quản lý sinh viên, Khoa ĐTQT - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (15-08)

08:30Xét các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm học 2016-2017 - TP: Theo Quyết định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.CTCT&SV
09:00Họp Thường vụ Đảng ủy Trường, rà soát, đánh giá cán bộ, đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ trường và các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo - TP: Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU Trường
15:00Họp kết luận kiểm toán chuyên đề Đề án 911 - TP: BGH (Hiệu trưởng, các PHT), P.TCKT, P.ĐTSĐH, P.HCTH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (16-08)

07:30Đón sinh viên bậc đại học hệ chính quy K58 (đón cả ngày, sáng từ 7h30', chiều từ 13h30') - TP: Các đơn vị theo phân công - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Phòng ĐTĐH
08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS. Lê Như Nam - TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, K.Công trình, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
08:30Hội nghị cán bộ chủ chốt Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ trường và các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo - TP: Các Đảng ủy viên trường; Các Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường; Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Trưởng, phó trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm; Khoa; Bộ môn trực thuộc Trường - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BTĐU Trường
09:00Hội nghị CB-VC Phòng Đối ngoại - TP: BGH (Hiệu trưởng), CB-VC Phòng Đối ngoại. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.HCTH, P.NCPT, P.ĐTSĐH, TT KHCN GTVT, Khoa ĐTQT, TT ƯDCNTT dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.ĐN
14:00Hội nghị CB-VC Trung tâm ĐTTH & CGCN GTVT - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động TT ĐTTH&CGCN GTVT. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.NCPT, P.CTCT&SV, Khoa Cơ khí, Ban Thanh tra, TT ƯDCNTT dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :TT ĐTTH&CGCN GTVT
14:00Bảo vệ cấp cơ sở đề tài cấp bộ- Mã số: B2015-04-17 của PGS.TS Trần Thế Truyền làm chủ nhiệm - TP: BM Cầu hầm mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hội đồng chấm và BM Cầu Hầm

Thứ 5 (17-08)

07:30Đón sinh viên bậc đại học hệ chính quy K58 (đón cả ngày , sáng từ 7h30', chiều từ 13h30') - TP: Các đơn vị theo phân công - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Phòng ĐTĐH
08:30Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS. Lương Xuân Chiểu - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, K.Công Trình, BM Đường bộ, Hội đồng chuấn luận án, mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
08:30Hội nghị CBVC và Hội nghị Công Đoàn Phòng Thiết bị quản trị - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.TBQT. Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.TBQT
08:30Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Ban quản lý giảng đường - TP: BGH (Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động Ban QLGĐ. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH, K.ĐTQT, P.CTCT&SV, P.ĐTSĐH, P.TBQT, P.HCTH, P.TCKT, Ban thanh tra, TT ƯDCNTT dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Trưởng ban QLGĐ
08:30Ban soạn thảo báo cáo BGH dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH GTVT (đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị) - TP: BGH(Hiệu trưởng, các PHT), thành viên ban soạn thảo theo QĐ số 45/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 205/QĐ-ĐHGTVT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.TCCB
10:30Họp triển khai hợp tác với Công ty FPT - TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, TT KHCN, K.Điện - điện tử (Ô.Minh, Ô.Hải), K. VTKT (Ô.Tích, Ô.Thái) (Phòng Đối ngoại chuẩn bị báo cáo) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Hội nghị CBVC Phòng KHCN - TP: BGH (PHT Việt),CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.KHCN. Mời lãnh đạo các đơn vị: P. TCCB, P. TCKT, P. Đối ngoại, P. CTCT&SV, TTƯD CNTT, P. TBQT, P. HCTH, P. ĐTĐH, P. NCPT, TT TTTV dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng KHCN
16:00Trung tâm dịch vụ báo cáo Ban giám hiệu phương án hoạt động của căng tin và nhà ăn GV - TP: BGH (Hiệu trưởng, PHT), TTDV, P.TCKT, P.TBQT, P.TCCB - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :GĐ TTDV

Thứ 6 (18-08)

08:00Hội nghị CB-VC và công tác công đoàn Khoa Lý luận chính trị - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động K.LLCT. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.ĐTĐH , P.TCKT, P.KHCN, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, TT TT-TV dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :K.LLCT
08:30Hội nghị Đảng ủy trường Bỏ phiếu biểu quyết thông qua quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ trường và các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo - TP: Các Đảng ủy viên trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU Trường
09:30Hội nghị CB-VC Ban Thanh tra - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, Thanh tra ND, CB-VC Ban Thanh tra. Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Ban Thanh tra
14:00Họp Ban quản lý dự án đào tạo "Ứng dụng CNTT vào quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng" - TP: Thành phần theo quyết định số 1323/QĐ-ĐHGTVT (Ông Chương, ông Sỹ, ông Tích, bà Vân Hà, bà Linh, ông Bằng, ông Việt) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Hội nghị CB-VC và Hội nghị công đoàn Xưởng in - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động Xưởng in. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.HCTH. P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TBQT, TT TT-TV, TT ƯDCNTT dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Xưởng in
14:00Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Phòng Tổ chức cán bộ - VP Đảng ủy - TP: BGH (Hiệu trưởng), CĐ Trường, TTND; CB-VC và người lao động P.TCCB - VP. Đảng ủy; Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.TCCB
17:00Tổng duyệt Đại hội Đoàn trường lần thứ XXIX - TP: Tổ công tác Thành đoàn Hà Nội; Ban tổ chức Đại hội; Bí thư các Liên chi đoàn, Các trường Đoàn đại biểu; Đại diện Hội sinh viên, câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Bí thư ĐTN

Thứ 7 (19-08)

11:15Họp về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các hệ: VLVH, Liên thông VLVH, Liên thông chính quy, Bằng hai chính quy năm 2017 - TP: Theo Quyết định số 1520/QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2017 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :CTHĐ
13:00Đại hội Phiên thứ I Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường lần thứ XXIX - TP: Ban thường vụ Đảng ủy trường, PGS.TS Lê Hoài Đức; Tổ công tác của Thành Đoàn Hà Nội; Các đại biểu chính thức dự Đại hội - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Bí thư ĐTN

Chủ nhật (20-08)

08:00Đại hội Phiên thứ II Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường lần thứ XXIX - TP: BGH (Hiệu trưởng, các PHT), Đảng ủy; Lãnh đạo các đơn vị và Đại biểu khách mời; Tổ công tác của Thành đoàn Hà Nội; Các đại biểu chính thức dự Đại hội - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Bí thư ĐTN
Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS