Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-08-21 18:12:00)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(21-08)
Sáng10:00 Họp về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các hệ: VLVH, Liên thông VLVH, Liên thông chính quy, Bằng hai chính quy năm 2017. TP: Theo Quyết định số 1520/QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2017. Tại: P.301-A1 CTHĐ
Chiều14:00 Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn của Trung tâm TT-TV. TP: BGH (Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động TT TT-TV. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.HCTH, P.TCKT, P.KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.CTCT&SV, Xưởng in, P.Bảo vệ, P.TBQT, TT ƯDCNTT dự. Tại: P.401-A1 TT TT-TV
15:00 Họp xét cảnh báo kết quả học tập và thôi học Học kỳ II năm học 2016-2017 Khóa 54, 55, 56, 57 Hệ chính quy. TP: BGH(PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban Thanh tra, Lãnh đạo các Khoa quản lý sinh viên. Tại: P.301-A1 P.ĐTĐH
15:00 Khai giảng các lớp cao học Khóa 25.1. TP: BGH(PHT. Việt), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các phòng: P.TCKT, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ, Lãnh đạo các Khoa, BM quản lý Học viên cao học. Tại: Hội trường lớn P.ĐTSĐH
Thứ 3
(22-08)
Sáng08:30 Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Trung tâm Ứng dụng CNTT. TP: BGH (PHT Việt), CĐ,TTND, CB-VC và người lao động TT ƯDCNTT. Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.401-A1 TT ƯDCNTT
08:30 Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020 Bộ môn GDTC. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động BM GDTC. Mời lãnh đạo các đơn vị P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P.TCCB, P.TCKT, Ban QLGĐ, P.HCTH, Ban Thanh tra dự. Tại: P.501-A1 BM GDTC
Chiều14:00 Họp hội đồng tuyển sinh các hệ bằng hai, liên thông chính quy, vừa làm vừa học năm 2017. TP: Theo Quyết định 1521/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/8/2017. Tại: P.401-A1 CTHĐ
15:00 Họp về chuẩn bị phòng ở cho Lưu học sinh của Trường. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.HCTH, P.TBQT, Khoa ĐTQT, Ban QL KTX, P.ĐN. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 4
(23-08)
Sáng08:30 Phòng Nghiên cứu phát triển báo cáo Ban Giám hiệu về rà soát chiến lược phát triển Trường theo kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài. TP: BGH (HT, Các PHT), P.NCPT, P.TCCB. Tại: P.301-A1 P.NCPT
09:00 Hội nghị Công đoàn Đối ngoại - Khoa học Công nghệ. TP: Công đoàn Trường, Lãnh đạo P.KHCN, Lãnh đạo P.ĐN. Bí thư chi bộ ĐN-KHCN, các đoàn viên tổ Công đoàn ĐN-KHCN. Tại: P.401-A1 Tổ Công đoàn ĐN-KHCN
Chiều14:00 Họp bàn về việc ban hành (Dự thảo lần 1) "Quy chế đào tạo Hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ". TP: BGH (PHT Chương), K.ĐHTC, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Các Khoa chuyên môn: K.CT, K.VTKT, K.KTXD, K.CK, K.CNTT, K Đ-ĐT, K.MT&ATGT. Tại: P.401-A1 K.ĐHTC
Thứ 5
(24-08)
Sáng08:30 Hội nghị CB-VC và Hội nghị công đoàn P.KT&ĐBCLĐT. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, CB -VC và người lao động P.KT&ĐBCLĐT. Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.501-A1 Phòng KT&ĐBCLĐT
08:30 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT của NCS. Trần Trung Hiếu. TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, HĐ chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
08:30 Hội nghị CB-VC Phòng TCKT. TP: BGH(Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.TCKT. Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.401-A1 P.TCKT
09:00 Tiếp và làm việc với Công ty Sekisho Shoji, Nhật Bản. TP: P.ĐN. Tại: P.301-A1 P.ĐN
Chiều14:00 Họp BTC hội thảo quốc tế về GIS và ITS. TP: Theo QĐ. Tại: P.301-A1 Trưởng BTC
14:00 Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Phòng HC-TH. TP: BGH(Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.HCTH. Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.401-A1 P.HCTH
Thứ 6
(25-08)
Sáng09:00 Thẩm tra quá trình đào tạo của NCS. Bùi Thanh Danh, NCS. Trương Mạnh Hùng, NCS. Trần Văn Thiện, NCS. Vũ Văn Toản. TP: PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, PGS.TS Lê Hải Hà, PGS.TS Đào Mạnh Hùng, TS. Lê Lăng Vân, Ths. Phạm Xuân Tích. Tại: P.301-A1 P.ĐTSĐH
Chiều14:00 Phổ biến quy chế thi cho các thí sinh dự thi tuyển sinh hệ bằng hai đợt 1, Liên thông chính quy đợt 2 năm 2017. TP: P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV. Tại: P.101-A5 P.KT&ĐBCLĐT
14:00 Hội nghị CB-VC và Đại hội công đoàn P.ĐTĐH. TP: BGH(Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.ĐTĐH. Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.401-A1 P.ĐTĐH
15:00 Họp Ban đề thi tuyển sinh hệ bằng hai đợt 1, liên thông chính quy đợt 2 năm 2017. TP: Theo Quyết định. Tại: P.301-A1 P.KT&ĐBCLĐT
15:00 Họp Ban coi thi tuyển sinh hệ bằng hai đợt 1, liên thông chính quy đợt 2 năm 2017. TP: Theo Quyết định. Tại: P.501-A1 P.KT&ĐBCLĐT
Thứ 7
(26-08)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(27-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Khoa ĐHTC đề nghị các Bộ môn hoàn thành nhập điểm trên phần mềm để Khoa tiến hành xét cảnh báo học vụ năm học 2016-2017

2. Thi tuyển sinh hệ bằng hai, liên thông (Chiều 13h30 ngày thứ bảy 26/8/2017 và cả ngày chủ nhật 27/8/2017) tại Nhà A8

3.Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng về Phòng HCTH theo quy định

4. Phòng KHCN đề nghị các chủ nhiệm đề tài cấp Trường năm học 2017 nhập trên VPĐT (mục Đề tài NCKH cấp trường năm 2017) các thông tin của đề tài và danh sách Hội đồng nghiệm thu dự kiến trước khi xuất tờ Đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu gửi lên Phòng KHCN                          

5. Phòng KHCN thông báo tới các Khoa và Bộ môn đăng kí lịch báo cáo Seminar hàng tuần trong lịch công tác tuần trên VPĐT (mục đăng kí lịch báo cáo Seminar) theo Quyết định số 1399/QĐ-ĐHGTVT ngày 4/8/2017 quy định Quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN từ năm học 2017-2018 


Lịch công tác tuần từ ngày 21-08-2017 đến ngày 27-08-2017
(Được cập nhật lúc 2017-08-21 18:12:00)

Thứ 2 (21-08)

10:00Họp về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các hệ: VLVH, Liên thông VLVH, Liên thông chính quy, Bằng hai chính quy năm 2017 - TP: Theo Quyết định số 1520/QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2017 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :CTHĐ
14:00Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn của Trung tâm TT-TV - TP: BGH (Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động TT TT-TV. Mời lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.HCTH, P.TCKT, P.KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.CTCT&SV, Xưởng in, P.Bảo vệ, P.TBQT, TT ƯDCNTT dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :TT TT-TV
15:00Họp xét cảnh báo kết quả học tập và thôi học Học kỳ II năm học 2016-2017 Khóa 54, 55, 56, 57 Hệ chính quy - TP: BGH(PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban Thanh tra, Lãnh đạo các Khoa quản lý sinh viên - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐTĐH
15:00Khai giảng các lớp cao học Khóa 25.1 - TP: BGH(PHT. Việt), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các phòng: P.TCKT, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ, Lãnh đạo các Khoa, BM quản lý Học viên cao học - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTSĐH

Thứ 3 (22-08)

08:30Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Trung tâm Ứng dụng CNTT - TP: BGH (PHT Việt), CĐ,TTND, CB-VC và người lao động TT ƯDCNTT. Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :TT ƯDCNTT
08:30Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020 Bộ môn GDTC - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động BM GDTC. Mời lãnh đạo các đơn vị P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P.TCCB, P.TCKT, Ban QLGĐ, P.HCTH, Ban Thanh tra dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BM GDTC
14:00Họp hội đồng tuyển sinh các hệ bằng hai, liên thông chính quy, vừa làm vừa học năm 2017 - TP: Theo Quyết định 1521/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/8/2017 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :CTHĐ
15:00Họp về chuẩn bị phòng ở cho Lưu học sinh của Trường - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.HCTH, P.TBQT, Khoa ĐTQT, Ban QL KTX, P.ĐN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 4 (23-08)

08:30Phòng Nghiên cứu phát triển báo cáo Ban Giám hiệu về rà soát chiến lược phát triển Trường theo kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài - TP: BGH (HT, Các PHT), P.NCPT, P.TCCB - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.NCPT
09:00Hội nghị Công đoàn Đối ngoại - Khoa học Công nghệ - TP: Công đoàn Trường, Lãnh đạo P.KHCN, Lãnh đạo P.ĐN. Bí thư chi bộ ĐN-KHCN, các đoàn viên tổ Công đoàn ĐN-KHCN - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Tổ Công đoàn ĐN-KHCN
14:00Họp bàn về việc ban hành (Dự thảo lần 1) "Quy chế đào tạo Hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ" - TP: BGH (PHT Chương), K.ĐHTC, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Các Khoa chuyên môn: K.CT, K.VTKT, K.KTXD, K.CK, K.CNTT, K Đ-ĐT, K.MT&ATGT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :K.ĐHTC

Thứ 5 (24-08)

08:30Hội nghị CB-VC và Hội nghị công đoàn P.KT&ĐBCLĐT - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, CB -VC và người lao động P.KT&ĐBCLĐT. Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Phòng KT&ĐBCLĐT
08:30Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT của NCS. Trần Trung Hiếu - TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, HĐ chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
08:30Hội nghị CB-VC Phòng TCKT - TP: BGH(Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.TCKT. Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.TCKT
09:00Tiếp và làm việc với Công ty Sekisho Shoji, Nhật Bản - TP: P.ĐN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐN
14:00Họp BTC hội thảo quốc tế về GIS và ITS - TP: Theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng BTC
14:00Hội nghị CB-VC và Hội nghị Công đoàn Phòng HC-TH - TP: BGH(Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.HCTH. Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.HCTH

Thứ 6 (25-08)

09:00Thẩm tra quá trình đào tạo của NCS. Bùi Thanh Danh, NCS. Trương Mạnh Hùng, NCS. Trần Văn Thiện, NCS. Vũ Văn Toản - TP: PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, PGS.TS Lê Hải Hà, PGS.TS Đào Mạnh Hùng, TS. Lê Lăng Vân, Ths. Phạm Xuân Tích - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Phổ biến quy chế thi cho các thí sinh dự thi tuyển sinh hệ bằng hai đợt 1, Liên thông chính quy đợt 2 năm 2017 - TP: P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :P.KT&ĐBCLĐT
14:00Hội nghị CB-VC và Đại hội công đoàn P.ĐTĐH - TP: BGH(Hiệu trưởng), CĐ, TTND, CB-VC và người lao động P.ĐTĐH. Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.ĐTĐH
15:00Họp Ban đề thi tuyển sinh hệ bằng hai đợt 1, liên thông chính quy đợt 2 năm 2017 - TP: Theo Quyết định - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.KT&ĐBCLĐT
15:00Họp Ban coi thi tuyển sinh hệ bằng hai đợt 1, liên thông chính quy đợt 2 năm 2017 - TP: Theo Quyết định - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :P.KT&ĐBCLĐT

Thứ 7 (26-08)

Chủ nhật (27-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS