Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-08-26 16:02:51)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(28-08)
Sáng10:00 Làm việc với Trung tâm C.Star - Đại học Giao thông Hàn Quốc và Công ty 42 International. TP: P,ĐN, Trung tâm KHCN GTVT. Tại: P.301-A1 P.ĐN
Chiều14:00 Gặp mặt các thế hệ CB-VC phòng TCCB nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước 28/8/1945 - 28/8/2017.. TP: BGH, các thế hệ CB-VC phòng TCCB. Mời lãnh đạo các đơn vị tới dự.. Tại: P.401-A1 Phòng TCCB
Thứ 3
(29-08)
Sáng08:30 Hội nghị Công đoàn Ban Quản lý KTX. TP: Công đoàn Trường, Lãnh đạo Ban Quản lý KTX, Bí thư chi bộ KTX, các đoàn viên công đoàn Ban Quản lý KTX. Tại: Ban QLKTX- 99 Nguyễn Chí Thanh Công đoàn Ban Quản lý KTX
08:30 Họp xây dựng chương trình NCKH hợp tác với doanh nghiệp và địa phương. Nâng cao năng lực NCKH tại các phòng thí nghiệm. TP: BGH (HT, PHT Việt), Trưởng các Khoa: K.CT, K.CK, K.Đ-ĐT, K.KTVT, K.KTXD, K.MT&ATGT, TT KHCN GTVT; P.KHCN, P.TBQT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
09:30 Họp Ban điều hành và các giảng viên tham gia Chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt. TP: Ban điều hành dự án; Lãnh đạo các bộ môn: Đầu máy toa xe, Tín hiệu GT, VTKT Sắt, Đường sắt; Các giảng viên tham gia môn học: Các giảng viên tham gia chương trinh theo quyết định 579/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/3/2016: GS.TS Đỗ Đức Tuấn, PGS.TS Đỗ Việt Dũng, PGS.TS Lê Hải Hà, GS.TS Phạm Văn Ký, GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà, PGS.TS Lê Quân; PGS TS Bùi Ngọc Toàn; TS Lê Thị Vân Anh, TS. Nguyễn Hoàng Vân, TS. Nguyễn Cảnh Minh. Tại: P.301-A1 Ban điều hành chương trình
Chiều14:00 Bộ môn KTXD và BM Dự án & QLDA báo cáo BGH về công tác đào tạo ngành Kinh tế xây dựng, ngành Quản lý xây dựng. TP: Hiệu trưởng, các PHT, trưởng các đơn vị: BM KTXD, BM Dự án &QLDA, K.CT, K. VTKT, P. ĐTĐH, ĐTSĐH, P. TCCB. Mời GS. Nghiêm Văn Dĩnh. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(30-08)
Sáng07:30 Đón sinh viên hệ chính quy K58 (Đợt bổ sung). TP: Các đơn vị theo phân công của Nhà trường. Tại: P.101, 103 - Nhà N3 P.ĐTĐH
08:30 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS. Nguyễn Việt Thắng. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM Vận tải đường bộ & thành phố, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P.ĐTSĐH
08:30 Họp quy chế chi tiêu nội bộ. TP: BGH (HT, Các PHT), P.TCCB, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.KHCN, P.HCTH. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều13:30 Đón sinh viên hệ chính quy K58 (Đợt bổ sung). TP: Các đơn vị theo phân công của Nhà trường. Tại: P.101, 103 - Nhà N3 P.ĐTĐH
14:00 Nghiệm thu giáo trình Đại học. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.TCKT, TT TT-TV, Xưởng in và các đại biểu theo giấy mời. Tại: P.401-A1 PHT Chương
15:00 Đại diện Ban điều hành chương trình Đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt họp trực tuyến với GS.Jochen Trinckauf. TP: BGH (PHT Việt), Ô.Sỹ, B.Linh (P.ĐN), Ô.Vân (P.ĐTSĐH), B.Hoài An (K.VTKT), GV Martin (Trung tâm ƯDCNTT chuẩn bị thiết bị). Tại: P.301-A1 PHT Việt
Thứ 5
(31-08)
Sáng08:30 Họp bàn về việc ban hành (Dự thảo lần 1) "Quy chế đào tạo Hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ". TP: BGH (PHT Chương), K.ĐHTC, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Các Khoa chuyên môn: K.CT, K.VTKT, K.KTXD, K.CK, K.CNTT, K.Đ-ĐT, K.MT&ATGT. Tại: P.401-A1 K.ĐHTC
Chiều15:00 Họp xét tốt nghiệp sau đại học tháng 8/2017. TP: BGH (PHT Chương), lãnh đạo các Khoa có học viên xét TN. Tại: P.401-A1 Phòng Đào tạo SĐH
15:30 Tiếp đại diện Công ty tư vấn Nippon Nhật Bản về việc tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên. TP: P.ĐN, P.CTCT&SV. Tại: P.301-A1 P.ĐN
16:30 Họp lớp học viên cao học Kỹ thuật hệ thống đường sắt. TP: Đại diện Ban điều hành Chương trình (Ô.Sỹ, Ô.Vân, B.Hoài An, B.Linh). Tại: P.102 Nhà N1 Ban điều hành Chương trình
Thứ 6
(1-09)
Sáng09:30 Ban giám hiệu làm việc với P.TCKT về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm học 2017-2018. TP: BGH (Hiệu trưởng, Các PHT), lãnh đạo P.TCKT, P.NCPT, P.HCTH. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 7
(2-09)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(3-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Đề nghị các Bộ môn nhập điểm học kỳ phụ, thi lại của học kỳ II năm học 2016-2017 để các văn phòng khoa chuyên môn kiểm tra điểm trên hệ thống phần mềm của Hệ Vừa làm vừa học và Hệ Liên thông, Bằng hai chính quy. Thời gian nhập điểm và kiểm tra từ ngày 04 đến 08/9/2017. Sau ngày 10/5 Khoa Đại học Tại chức sẽ tiến hành chốt điểm

2. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng HCTH

3. Phòng KHCN mời các tác giả bài báo và thành viên hội đồng biên tập tạp chí Khoa học GTVT số 56 - tháng 2/2017 và tạp chí 3 trường số 07 năm 2016 lên nhận tiền và tạp chí tại phòng KHCN từ ngày 30/8 đến 12/9/2017 (Liên hệ:  Đ/c Linh - SĐT: 0964.226.588)


Lịch công tác tuần từ ngày 28-08-2017 đến ngày 03-09-2017
(Được cập nhật lúc 2017-08-26 16:02:51)

Thứ 2 (28-08)

10:00Làm việc với Trung tâm C.Star - Đại học Giao thông Hàn Quốc và Công ty 42 International - TP: P,ĐN, Trung tâm KHCN GTVT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐN
14:00Gặp mặt các thế hệ CB-VC phòng TCCB nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước 28/8/1945 - 28/8/2017. - TP: BGH, các thế hệ CB-VC phòng TCCB. Mời lãnh đạo các đơn vị tới dự. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng TCCB

Thứ 3 (29-08)

08:30Hội nghị Công đoàn Ban Quản lý KTX - TP: Công đoàn Trường, Lãnh đạo Ban Quản lý KTX, Bí thư chi bộ KTX, các đoàn viên công đoàn Ban Quản lý KTX - Tại: Ban QLKTX- 99 Nguyễn Chí Thanh - Chủ trì :Công đoàn Ban Quản lý KTX
08:30Họp xây dựng chương trình NCKH hợp tác với doanh nghiệp và địa phương. Nâng cao năng lực NCKH tại các phòng thí nghiệm - TP: BGH (HT, PHT Việt), Trưởng các Khoa: K.CT, K.CK, K.Đ-ĐT, K.KTVT, K.KTXD, K.MT&ATGT, TT KHCN GTVT; P.KHCN, P.TBQT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:30Họp Ban điều hành và các giảng viên tham gia Chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt - TP: Ban điều hành dự án; Lãnh đạo các bộ môn: Đầu máy toa xe, Tín hiệu GT, VTKT Sắt, Đường sắt; Các giảng viên tham gia môn học: Các giảng viên tham gia chương trinh theo quyết định 579/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/3/2016: GS.TS Đỗ Đức Tuấn, PGS.TS Đỗ Việt Dũng, PGS.TS Lê Hải Hà, GS.TS Phạm Văn Ký, GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà, PGS.TS Lê Quân; PGS TS Bùi Ngọc Toàn; TS Lê Thị Vân Anh, TS. Nguyễn Hoàng Vân, TS. Nguyễn Cảnh Minh - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Ban điều hành chương trình
14:00Bộ môn KTXD và BM Dự án & QLDA báo cáo BGH về công tác đào tạo ngành Kinh tế xây dựng, ngành Quản lý xây dựng - TP: Hiệu trưởng, các PHT, trưởng các đơn vị: BM KTXD, BM Dự án &QLDA, K.CT, K. VTKT, P. ĐTĐH, ĐTSĐH, P. TCCB. Mời GS. Nghiêm Văn Dĩnh - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (30-08)

07:30Đón sinh viên hệ chính quy K58 (Đợt bổ sung) - TP: Các đơn vị theo phân công của Nhà trường - Tại: P.101, 103 - Nhà N3 - Chủ trì :P.ĐTĐH
08:30Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS. Nguyễn Việt Thắng - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM Vận tải đường bộ & thành phố, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
08:30Họp quy chế chi tiêu nội bộ - TP: BGH (HT, Các PHT), P.TCCB, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.KHCN, P.HCTH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
13:30Đón sinh viên hệ chính quy K58 (Đợt bổ sung) - TP: Các đơn vị theo phân công của Nhà trường - Tại: P.101, 103 - Nhà N3 - Chủ trì :P.ĐTĐH
14:00Nghiệm thu giáo trình Đại học - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.TCKT, TT TT-TV, Xưởng in và các đại biểu theo giấy mời - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:00Đại diện Ban điều hành chương trình Đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt họp trực tuyến với GS.Jochen Trinckauf - TP: BGH (PHT Việt), Ô.Sỹ, B.Linh (P.ĐN), Ô.Vân (P.ĐTSĐH), B.Hoài An (K.VTKT), GV Martin (Trung tâm ƯDCNTT chuẩn bị thiết bị) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 5 (31-08)

08:30Họp bàn về việc ban hành (Dự thảo lần 1) "Quy chế đào tạo Hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ" - TP: BGH (PHT Chương), K.ĐHTC, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Các Khoa chuyên môn: K.CT, K.VTKT, K.KTXD, K.CK, K.CNTT, K.Đ-ĐT, K.MT&ATGT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :K.ĐHTC
15:00Họp xét tốt nghiệp sau đại học tháng 8/2017 - TP: BGH (PHT Chương), lãnh đạo các Khoa có học viên xét TN - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng Đào tạo SĐH
15:30Tiếp đại diện Công ty tư vấn Nippon Nhật Bản về việc tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên - TP: P.ĐN, P.CTCT&SV - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐN
16:30Họp lớp học viên cao học Kỹ thuật hệ thống đường sắt - TP: Đại diện Ban điều hành Chương trình (Ô.Sỹ, Ô.Vân, B.Hoài An, B.Linh) - Tại: P.102 Nhà N1 - Chủ trì :Ban điều hành Chương trình

Thứ 6 (1-09)

09:30Ban giám hiệu làm việc với P.TCKT về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm học 2017-2018 - TP: BGH (Hiệu trưởng, Các PHT), lãnh đạo P.TCKT, P.NCPT, P.HCTH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 7 (2-09)

Chủ nhật (3-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS