Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-09-05 08:41:03)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(4-09)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(5-09)
Sáng
Chiều14:00 Họp Ban giám hiệu. TP: Hiệu trưởng, các Phó HT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
15:30 Họp Thường vụ Đảng ủy. TP: Thường vụ Đảng ủy. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Thứ 4
(6-09)
Sáng08:30 Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. TP: Các thành viên Hội đồng và các ứng viên theo thông báo 484/TB-ĐHGTVT ngày 28/8/2017. Tại: Hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Nhà trường có xe đưa đón các thành viên Hội đồng và các ứng viên tại Trường (cửa Nhà A1) vào lúc 7h30, thứ Tư ngày 06/9/2017) Chủ tịch HĐ
Chiều14:00 Họp Đảng ủy Trường. TP: Các Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
14:00 Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Hiroshima, NB do Phó Hiệu trưởng, GS.Taiji Hotta dẫn đầu về chương trình trao đổi sinh viên. TP: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN, Phòng NCPT, Khoa ĐTQT, K.CT. Mời TS. Nguyễn Châu Lân (K.CT), mời TS. Nguyễn Hoàng Kiên (Trung tâm NCPT Việt Nhật). Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(7-09)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ công tác tháng 9/2017. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Ban soạn thảo báo cáo Ban Giám hiệu Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHGTVT (Đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị). TP: BGH (HT và các PHT), thành viên Ban soạn thảo theo QĐ số 45/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 205/QĐ-ĐHGTVT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:00 Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ; Các Khoa: Công trình, Cơ khí, Điện-Điện tử, Công nghệ thông tin, Vận tải kinh tế, Đào tạo quốc tế, Kỹ thuật Xây dựng, MT&ATGT; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên. Tại: P.401-A1 PHT Chương
15:30 Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên lớp CTTT K53. TP: BGH (PHT Chương), K.ĐTQT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, K.KTXD, Ban Thanh tra. Tại: P.301-A1 K.ĐTQT
Thứ 6
(8-09)
Sáng08:00 Hội thảo Phương pháp mới về xử lý bùn sét biển, kinh nghiệm từ Nhật Bản. TP: Mời các Thầy cô trong Khoa Công trình ĐH GTVT, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật, Bộ môn Địa kỹ thuật, Hội cựu sinh viên Nhật Bản, các nhà khoa học về địa kỹ thuật dự. Tại: P.501-A1 TT Nghiên cứu và Phát triển Việt-Nhật
08:30 Họp Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường năm 2017. TP: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSN, ngày 28/8/2017N. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
08:30 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS. Lê Trọng Thành. TP: P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P.ĐTSĐH
Chiều14:00 Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ. TP: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các Phòng, Ban; Lãnh đạo các Khoa, BM Quản lý NCS, BM Quản lý HVCH. Tại: Hội trường lớn P.ĐTSĐH
14:00 Họp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ. TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.HCTH. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 7
(9-09)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(10-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Đã có Quyết định giao nhiệm vụ đề tài cấp Bộ năm 2017. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài khẩn trương làm hợp đồng theo mẫu của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 và gửi về Phòng KHCN trước ngày 7/9/2017

2. Đề nghị các đơn vị gửi biên bản Hội nghị CB-VC của đơn vị cho phòng HCTH


Lịch công tác tuần từ ngày 04-09-2017 đến ngày 10-09-2017
(Được cập nhật lúc 2017-09-05 08:41:03)

Thứ 2 (4-09)

Thứ 3 (5-09)

14:00Họp Ban giám hiệu - TP: Hiệu trưởng, các Phó HT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:30Họp Thường vụ Đảng ủy - TP: Thường vụ Đảng ủy - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 4 (6-09)

08:30Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 - TP: Các thành viên Hội đồng và các ứng viên theo thông báo 484/TB-ĐHGTVT ngày 28/8/2017 - Tại: Hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Nhà trường có xe đưa đón các thành viên Hội đồng và các ứng viên tại Trường (cửa Nhà A1) vào lúc 7h30, thứ Tư ngày 06/9/2017) - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Họp Đảng ủy Trường - TP: Các Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy
14:00Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Hiroshima, NB do Phó Hiệu trưởng, GS.Taiji Hotta dẫn đầu về chương trình trao đổi sinh viên - TP: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN, Phòng NCPT, Khoa ĐTQT, K.CT. Mời TS. Nguyễn Châu Lân (K.CT), mời TS. Nguyễn Hoàng Kiên (Trung tâm NCPT Việt Nhật) - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (7-09)

08:30Hội nghị cán bộ công tác tháng 9/2017 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Ban soạn thảo báo cáo Ban Giám hiệu Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHGTVT (Đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị) - TP: BGH (HT và các PHT), thành viên Ban soạn thảo theo QĐ số 45/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 205/QĐ-ĐHGTVT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ; Các Khoa: Công trình, Cơ khí, Điện-Điện tử, Công nghệ thông tin, Vận tải kinh tế, Đào tạo quốc tế, Kỹ thuật Xây dựng, MT&ATGT; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:30Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên lớp CTTT K53 - TP: BGH (PHT Chương), K.ĐTQT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, K.KTXD, Ban Thanh tra - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :K.ĐTQT

Thứ 6 (8-09)

08:00Hội thảo Phương pháp mới về xử lý bùn sét biển, kinh nghiệm từ Nhật Bản - TP: Mời các Thầy cô trong Khoa Công trình ĐH GTVT, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật, Bộ môn Địa kỹ thuật, Hội cựu sinh viên Nhật Bản, các nhà khoa học về địa kỹ thuật dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :TT Nghiên cứu và Phát triển Việt-Nhật
08:30Họp Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường năm 2017 - TP: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSN, ngày 28/8/2017N - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS. Lê Trọng Thành - TP: P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ - TP: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các Phòng, Ban; Lãnh đạo các Khoa, BM Quản lý NCS, BM Quản lý HVCH - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Họp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ - TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.HCTH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 7 (9-09)

Chủ nhật (10-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS