Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-11-24 21:31:37)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(27-11)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(28-11)
Sáng
Chiều14:00 Họp về việc thống nhất các quy định, biểu mẫu trong công tác đánh giá CVHT và đánh giá RLSV. TP: BGH (PHT Chương), Hội đồng đánh giá CVHT cấp trường, TTUDCNTT. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 4
(29-11)
Sáng08:30 Thường vụ Công đoàn trường báo cáo Thường vụ Đảng Ủy, Ban Giám hiệu về Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn trường lần thứ XXVII. TP: BGH (HT, các PHT), Đ/c Lê Hoài Đức; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy; Thường vụ Đảng ỦyTrường, Thường vụ CĐ trường. Tại: P.401-A1 Bí thư Đảng ủy
08:30 Họp thường trực Ban chỉ đạo triển khai thực hiện điều chỉnh vị trí việc làm trong các đơn vị khối hành chính năm 2017. TP: BGH (PHT. Chương), Chủ tịch Công đoàn Trường, lãnh đạo P.TCCB, P.HCTH. Tại: Phòng họp BGH tầng 2 Nhà A1 PHT Chương
09:00 Tiếp và làm việc với Công ty EF Education First Việt Nam. TP: BGH (CT HĐT),P.ĐN, P. NCPT, P.ĐTĐH, Khoa ĐTQT, Bộ môn Anh văn. Tại: P.301-A1 CT HĐT
Chiều13:30 Giáo sư Emeritus Yamada Yasuo (Đại học Tsukuba, chuyên ngành cơ nền móng) tọa đàm về chủ đề "Kỹ thuật địa kỹ thuật để giảm nhẹ thiên tai". TP: Khoa Đào tạo quốc tế (Sinh viên và giảng viên), Mời sinh viên và giảng viên quan tâm tới tham dự. Tại: P.501-A1 Khoa Đào tạo quốc tế
14:00 Họp thống nhất nội dung đề án tuyển sinh tiến sĩ theo quy định mới. TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐT, P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, P.KHCN, P.TCCB, TT ƯDCNTT, Lãnh đạo các Khoa có ngành tuyển sinh tiến sĩ. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(30-11)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Vũ Thị Hải Anh. Đề tài: Nghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt. Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải Kinh tế, Bộ môn Kinh tế vận tải sắt, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
09:30 Ban điều hành chương trình đào tạo thạc sỹ KTHTĐS họp với GS.Trinckauf, Trường ĐH Tổng hợp kỹ thuật Dresden, CHLB Đức. TP: Các thành viên Ban điều hành chương trình. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Ban Giám hiệu làm việc với K.ĐTQT & Bộ môn GDTC về kế hoạch năm học 2017-2018 (K.ĐTQT và Bộ môn GDTC chuẩn bị báo cáo). TP: BGH (HT, các PHT) P.TCKT, P.HCTH; Bí thư chi bộ, Lãnh đạo Khoa ĐTQT; Lãnh đạo các Bộ môn thuộc K.ĐTQT; Bí thư chi bộ và lãnh đạo Bộ môn GDTC. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
14:30 Ban điều hành chương trình đào tạo thạc sỹ KTHTĐS họp với GS.Trinckauf và các giảng viên tham gia giảng dạy. TP: Các thành viên Ban điều hành chương trình, mời đại diện lãnh đạo các bộ môn : Đường sắt, Đầu máy toa xe, Kinh tế vận tải sắt, ĐK&TĐH giao thông ; mời GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà, GS.TS Đỗ Đức Tuấn, GS.TS. Phạm Văn Ký, PGS.TS Lê Quân, PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, PGS.TS Đỗ Việt Dũng, PGS.TS Lê Hải Hà, TS. Nguyễn Hoàng Vân, TS. Nguyễn Cảnh Minh, TS. Lê Thị Vân Anh, TS. Phạm Lê Tiến. Tại: P.301-A1 Ban điều hành chương trình
Thứ 6
(1-12)
Sáng08:30 Họp về công tác tuyển sinh sau đại học và các hệ VLVH, LT, Bằng hai. TP: BGH (HT, các PHT), các Khoa: Công trình, Cơ khí, CNTT, VTKT, Đ-ĐT, KTXD, Khảo thí & ĐBCĐT, ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC (Đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo). Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
09:00 Tiếp và làm việc với Công ty Findmold, Hàn Quốc. TP: P.ĐN; Trung tâm KHCN GTVT. Tại: P.301-A1 P.ĐN
Chiều15:30 Họp ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017. TP: Theo quyết định thành lập ban Đề thi. Tại: P.401-A1 BGH
15:30 Họp ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017. TP: Theo quyết định thành lập ban Coi thi. Tại: P.501-A1 BGH
Thứ 7
(2-12)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(3-12)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 27-11-2017 đến ngày 03-12-2017
(Được cập nhật lúc 2017-11-24 21:31:37)

Thứ 2 (27-11)

Thứ 3 (28-11)

14:00Họp về việc thống nhất các quy định, biểu mẫu trong công tác đánh giá CVHT và đánh giá RLSV - TP: BGH (PHT Chương), Hội đồng đánh giá CVHT cấp trường, TTUDCNTT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 4 (29-11)

08:30Thường vụ Công đoàn trường báo cáo Thường vụ Đảng Ủy, Ban Giám hiệu về Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn trường lần thứ XXVII - TP: BGH (HT, các PHT), Đ/c Lê Hoài Đức; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy; Thường vụ Đảng ỦyTrường, Thường vụ CĐ trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy
08:30Họp thường trực Ban chỉ đạo triển khai thực hiện điều chỉnh vị trí việc làm trong các đơn vị khối hành chính năm 2017 - TP: BGH (PHT. Chương), Chủ tịch Công đoàn Trường, lãnh đạo P.TCCB, P.HCTH - Tại: Phòng họp BGH tầng 2 Nhà A1 - Chủ trì :PHT Chương
09:00Tiếp và làm việc với Công ty EF Education First Việt Nam - TP: BGH (CT HĐT),P.ĐN, P. NCPT, P.ĐTĐH, Khoa ĐTQT, Bộ môn Anh văn - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :CT HĐT
13:30Giáo sư Emeritus Yamada Yasuo (Đại học Tsukuba, chuyên ngành cơ nền móng) tọa đàm về chủ đề "Kỹ thuật địa kỹ thuật để giảm nhẹ thiên tai" - TP: Khoa Đào tạo quốc tế (Sinh viên và giảng viên), Mời sinh viên và giảng viên quan tâm tới tham dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa Đào tạo quốc tế
14:00Họp thống nhất nội dung đề án tuyển sinh tiến sĩ theo quy định mới - TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐT, P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, P.KHCN, P.TCCB, TT ƯDCNTT, Lãnh đạo các Khoa có ngành tuyển sinh tiến sĩ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (30-11)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Vũ Thị Hải Anh. Đề tài: Nghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt. Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103 - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải Kinh tế, Bộ môn Kinh tế vận tải sắt, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
09:30Ban điều hành chương trình đào tạo thạc sỹ KTHTĐS họp với GS.Trinckauf, Trường ĐH Tổng hợp kỹ thuật Dresden, CHLB Đức - TP: Các thành viên Ban điều hành chương trình - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Ban Giám hiệu làm việc với K.ĐTQT & Bộ môn GDTC về kế hoạch năm học 2017-2018 (K.ĐTQT và Bộ môn GDTC chuẩn bị báo cáo) - TP: BGH (HT, các PHT) P.TCKT, P.HCTH; Bí thư chi bộ, Lãnh đạo Khoa ĐTQT; Lãnh đạo các Bộ môn thuộc K.ĐTQT; Bí thư chi bộ và lãnh đạo Bộ môn GDTC - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:30Ban điều hành chương trình đào tạo thạc sỹ KTHTĐS họp với GS.Trinckauf và các giảng viên tham gia giảng dạy - TP: Các thành viên Ban điều hành chương trình, mời đại diện lãnh đạo các bộ môn : Đường sắt, Đầu máy toa xe, Kinh tế vận tải sắt, ĐK&TĐH giao thông ; mời GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà, GS.TS Đỗ Đức Tuấn, GS.TS. Phạm Văn Ký, PGS.TS Lê Quân, PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, PGS.TS Đỗ Việt Dũng, PGS.TS Lê Hải Hà, TS. Nguyễn Hoàng Vân, TS. Nguyễn Cảnh Minh, TS. Lê Thị Vân Anh, TS. Phạm Lê Tiến - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Ban điều hành chương trình

Thứ 6 (1-12)

08:30Họp về công tác tuyển sinh sau đại học và các hệ VLVH, LT, Bằng hai - TP: BGH (HT, các PHT), các Khoa: Công trình, Cơ khí, CNTT, VTKT, Đ-ĐT, KTXD, Khảo thí & ĐBCĐT, ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC (Đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:00Tiếp và làm việc với Công ty Findmold, Hàn Quốc - TP: P.ĐN; Trung tâm KHCN GTVT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐN
15:30Họp ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 - TP: Theo quyết định thành lập ban Đề thi - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BGH
15:30Họp ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 - TP: Theo quyết định thành lập ban Coi thi - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BGH

Thứ 7 (2-12)

Chủ nhật (3-12)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS