Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2018-01-21 09:39:16)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(22-01)
Sáng08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Đăng Nguyên. Đề tài: Nghiên cứu một số thông số thiết kế tấm bê tông xi măng mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền Trung Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã số: 62580205. TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
Chiều14:00 Họp triển khai các chương trình hợp tác với Trường Đại học giao thông Tây Nam và Viện Đường sắt số 2, Trung Quốc. TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐN, P.KHCN, P.NCPT, Khoa ĐTQT, Khoa CNTT, Khoa MT&ATGT, Khoa KTXD, các thành viên đoàn công tác theo quyết định số 2198/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/11/2017. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:00 Tập huấn sử dụng phần mềm lấy ý kiến 4 bên về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo. TP: Lãnh đạo các Khoa quản lý ngành đào tạo, Bộ môn quản lý chuyên ngành đào tạo, TT ƯDCNTT. Tại: Phòng máy 505 - A4 P.ĐTĐH
Thứ 3
(23-01)
Sáng08:00 Hội thảo quốc tế "Giảm thiểu ùn tắc giao thông đô thị: Kinh nghiệm từ Nhật Bản" (Trung tâm NC&PT Việt-Nhật chủ trì về chuyên môn). TP: BGH (PHT Việt), P.ĐN, Trung tâm NC&PT Việt-Nhật, mời GV quan tâm tham dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 PHT Việt
08:30 Họp bàn về Công tác truyền thông cho tuyển sinh năm 2018. TP: BGH (PHT Chương), CTCT&SV, Đào tạo đại học, Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Đoàn thanh niên, Đối ngoại, Lãnh đạo các khoa có ngành tuyển sinh. Tại: P.401-A1 PHT Chương
09:00 Họp Hội đồng đánh giá RLSV Khoa Cơ khí. TP: Thành viên Hội đồng đánh giá kết quả RLSV Khoa Cơ khí. Tại: VPK Khoa Cơ khí Chủ tịch Hội đồng
Chiều14:00 Báo cáo Ban Giám hiệu nội dung rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học GTVT. TP: BGH (HT, các PHT), Ô.Hải (P.HCTH), Ô. Sỹ, B.Thảo, B.Thanh, B. Nhung (P.TCCB). Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
15:00 Thảo luận với GS Masashi Akabori, Viện JAIST Nhật Bản, về chương trình đào tạo sau đại học hai giai đoạn giữa ĐH GTVT và Viện JAIST. TP: TS. Đào Thanh Toản, Phó GĐ Trung tâm NC và PT Việt Nhật, TS. Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, GS Masashi Akabori Viện JAIST. Tại: P.202- N3 Trung Tâm NC và PT Việt Nhật
Thứ 4
(24-01)
Sáng08:30 P.TCCB Báo cáo BGH kết quả đề xuất mức đánh giá phân loại viên chức, người lao động năm 2017 của các đơn vị. TP: BGH (HT, các PHT); CTHĐT; Lãnh đạo phòng TCCB; Ô. Hải (P.HCTH). Tại: P.301-A1 Hiệu Trưởng
Chiều14:00 Phòng NCPT báo cáo Ban Chỉ Đạo rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển Nhà trường về những nhiệm vụ được giao. TP: BGH (HT, các PHT), Ban Chỉ Đạo rà soát, điều chỉnh chiến lược Nhà trường; Phòng NCPT; Nhóm CTV phòng NCPT; Mời PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái (Khoa VTKT). Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
15:30 Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Daizo Tech, Nhật Bản. TP: Phòng Đối ngoại. Tại: P.301-A1 Phòng Đối ngoại
Thứ 5
(25-01)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. TP: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ Khoa học và Đào tạo
09:00 Họp Hội đồng CVHT Khoa Cơ khí. TP: Thành viên Hội đồng CVHT Khoa Cơ khí. Tại: VP Khoa Cơ khí (P.103-A6) Chủ tịch Hội đồng
Chiều14:00 Xét công nhận tốt nghiệp thạc sĩ tháng 1/2018. TP: BGH (PHT Chương), Lãnh đạo các Khoa: Công trình, Vận tải - Kinh tế, Kỹ thuật xây dựng; P.ĐTSĐH. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 6
(26-01)
Sáng08:30 Giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017-2018. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, trưởng các BM. Tại: P.501-A1 Hiệu trưởng
09:00 Tiếp Ông Dominique Vié - Giám đốc Trung tâm đào tạo cao cấp về Xây dựng (CHEC - Pháp). TP: BGH (Hiệu Trưởng), P.ĐN, Khoa Đào tạo Quốc tế, mời PGS.TS Đào Duy Lâm (Phụ trách Chương trình Pháp ngữ). Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
Chiều15:00 Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2015-04-16 do TS. Đào Thanh Toản làm chủ nhiệm đề tài. TP: HĐ nghiệm thu theo quyết định. Mời các thầy cô giáo, nhà khoa học quan tâm dự. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ nghiệm thu
Thứ 7
(27-01)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Thongda SINGHANINH. Đề tài: Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thành phần, tính chất của bê tông asphalt nóng ở nước CHDCND Lào Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã số: 62580205. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Phòng Đối ngoại, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
Chiều
Chủ nhật
(28-01)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 22-01-2018 đến ngày 28-01-2018
(Được cập nhật lúc 2018-01-21 09:39:16)

Thứ 2 (22-01)

08:00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Đăng Nguyên. Đề tài: Nghiên cứu một số thông số thiết kế tấm bê tông xi măng mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền Trung Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã số: 62580205 - TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Họp triển khai các chương trình hợp tác với Trường Đại học giao thông Tây Nam và Viện Đường sắt số 2, Trung Quốc - TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐN, P.KHCN, P.NCPT, Khoa ĐTQT, Khoa CNTT, Khoa MT&ATGT, Khoa KTXD, các thành viên đoàn công tác theo quyết định số 2198/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/11/2017 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Tập huấn sử dụng phần mềm lấy ý kiến 4 bên về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo - TP: Lãnh đạo các Khoa quản lý ngành đào tạo, Bộ môn quản lý chuyên ngành đào tạo, TT ƯDCNTT - Tại: Phòng máy 505 - A4 - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 3 (23-01)

08:00Hội thảo quốc tế "Giảm thiểu ùn tắc giao thông đô thị: Kinh nghiệm từ Nhật Bản" (Trung tâm NC&PT Việt-Nhật chủ trì về chuyên môn) - TP: BGH (PHT Việt), P.ĐN, Trung tâm NC&PT Việt-Nhật, mời GV quan tâm tham dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :PHT Việt
08:30Họp bàn về Công tác truyền thông cho tuyển sinh năm 2018 - TP: BGH (PHT Chương), CTCT&SV, Đào tạo đại học, Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Đoàn thanh niên, Đối ngoại, Lãnh đạo các khoa có ngành tuyển sinh - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
09:00Họp Hội đồng đánh giá RLSV Khoa Cơ khí - TP: Thành viên Hội đồng đánh giá kết quả RLSV Khoa Cơ khí - Tại: VPK Khoa Cơ khí - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng
14:00Báo cáo Ban Giám hiệu nội dung rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học GTVT - TP: BGH (HT, các PHT), Ô.Hải (P.HCTH), Ô. Sỹ, B.Thảo, B.Thanh, B. Nhung (P.TCCB) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Thảo luận với GS Masashi Akabori, Viện JAIST Nhật Bản, về chương trình đào tạo sau đại học hai giai đoạn giữa ĐH GTVT và Viện JAIST - TP: TS. Đào Thanh Toản, Phó GĐ Trung tâm NC và PT Việt Nhật, TS. Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, GS Masashi Akabori Viện JAIST - Tại: P.202- N3 - Chủ trì :Trung Tâm NC và PT Việt Nhật

Thứ 4 (24-01)

08:30P.TCCB Báo cáo BGH kết quả đề xuất mức đánh giá phân loại viên chức, người lao động năm 2017 của các đơn vị - TP: BGH (HT, các PHT); CTHĐT; Lãnh đạo phòng TCCB; Ô. Hải (P.HCTH) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu Trưởng
14:00Phòng NCPT báo cáo Ban Chỉ Đạo rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển Nhà trường về những nhiệm vụ được giao - TP: BGH (HT, các PHT), Ban Chỉ Đạo rà soát, điều chỉnh chiến lược Nhà trường; Phòng NCPT; Nhóm CTV phòng NCPT; Mời PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái (Khoa VTKT) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:30Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Daizo Tech, Nhật Bản - TP: Phòng Đối ngoại - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng Đối ngoại

Thứ 5 (25-01)

08:30Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường - TP: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ Khoa học và Đào tạo
09:00Họp Hội đồng CVHT Khoa Cơ khí - TP: Thành viên Hội đồng CVHT Khoa Cơ khí - Tại: VP Khoa Cơ khí (P.103-A6) - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng
14:00Xét công nhận tốt nghiệp thạc sĩ tháng 1/2018 - TP: BGH (PHT Chương), Lãnh đạo các Khoa: Công trình, Vận tải - Kinh tế, Kỹ thuật xây dựng; P.ĐTSĐH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 6 (26-01)

08:30Giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017-2018 - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, trưởng các BM - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:00Tiếp Ông Dominique Vié - Giám đốc Trung tâm đào tạo cao cấp về Xây dựng (CHEC - Pháp) - TP: BGH (Hiệu Trưởng), P.ĐN, Khoa Đào tạo Quốc tế, mời PGS.TS Đào Duy Lâm (Phụ trách Chương trình Pháp ngữ) - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2015-04-16 do TS. Đào Thanh Toản làm chủ nhiệm đề tài - TP: HĐ nghiệm thu theo quyết định. Mời các thầy cô giáo, nhà khoa học quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ nghiệm thu

Thứ 7 (27-01)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Thongda SINGHANINH. Đề tài: Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thành phần, tính chất của bê tông asphalt nóng ở nước CHDCND Lào Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã số: 62580205 - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Phòng Đối ngoại, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH

Chủ nhật (28-01)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS