Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2018-01-29 10:52:56)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(29-01)
Sáng
Chiều14:00 Họp Ban nữ công trường. TP: Thành viên Ban nữ công trường. Tại: P.301-A1 Trưởng ban nữ công
15:00 Khai giảng các lớp cao học khóa 25.2. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các Phòng: TCKT, KT&ĐBCL, ĐT ĐH, CTCT&SV, Bảo vệ, Ban quản lý giảng đường; Lãnh đạo các Khoa, BM quản lý HVCH. Tại: Hội trường lớn P.ĐTSĐH
Thứ 3
(30-01)
Sáng08:30 Họp nhóm chuyên gia tư vấn điều chỉnh chương trình đào tạo ngành QLXD & KTXD. TP: Theo QĐ 99/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/01/2018. Tại: P.401-A1 Trưởng nhóm
10:30 Tiếp Giám đốc Văn phòng DAAD tại Hà Nội về dự án đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt. TP: BGH (HT, các PHT), Ban điều hành CTĐT Thạc sỹ KTHTĐS, P.ĐN. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
10:45 Làm việc với Giám đốc Văn phòng DAAD tại Hà Nội về dự án đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt. TP: BGH (HT, các PHT), Ban điều hành CTĐT Thạc sỹ KTHTĐS, P.ĐN. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 4
(31-01)
Sáng08:30 Tổ chức lớp học hướng dẫn sử dụng bộ Bảng tương tác cho đại diện giảng viên các bộ môn của Trường. TP: Các giảng viên được bộ môn cử tham gia buổi học. Tại: P.501-A1 P.TBQT
09:00 Bảo vệ cấp cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2016-GHA-06 của PGS.TS Trần Ngọc Hiền. TP: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định. Mời các Thầy cô giáo, Nhà khoa học quan tâm tham dự. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ nghiệm thu
Chiều
Thứ 5
(1-02)
Sáng09:00 Gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực Hà Nội. TP: Lãnh đạo Nhà trường (ĐU, HĐT, BGH, TVCĐ, Bí thư Đoàn TN), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo các bộ môn và toàn thể CB hưu trí tại khu vực Hà Nội. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
10:00 Tiếp Trường ĐH Quốc lập Chonnam, Hàn Quốc. TP: Phòng Đối ngoại. Tại: P.301-A1 Phòng Đối ngoại
Chiều14:00 Trung tâm dịch vụ báo cáo công tác chuẩn bị phương án quản lý dịch vụ. TP: BGH (HT, các PHT), Trung tâm dịch vụ, P.TBQT, P.TCKT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
15:00 Họp hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 54 hệ chính quy thuộc các khoa Công trình, Điện - Điện tử và Kỹ thuật xây dựng.. TP: theo quyết định 73/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/01/2018. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 6
(2-02)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Tiến Quý.Đề tài: Nghiên cứu công tác trao đổi toa xe hàng trên đường sắt Việt Nam.Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103. TP: BGH(PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải Kinh tế, Bộ môn Vận tải & kinh tế đường sắt , Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
09:00 Bảo vệ Đề tài NCKH cấp Bộ của PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và lắp đặt khe co giãn thép kiểu răng lược áp dụng cho công trình cầu trên đường cao tốc ở Việt Nam. Mã số: B2016-GHA-04. TP: Hội đồng đánh giá nghiệm thu, mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ đánh giá nghiệm thu
Chiều14:00 Hội thảo tổ chức Seminar cho NCS. Nguyễn Phương Châm. TP: BM KTXD và các giảng viên quan tâm dự. Tại: P.401-A1 BM. KTXD
14:00 Họp Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường. TP: y viên UBKT CĐ Trường. Tại: P.301-A1 Chủ nhiệm UBKT CĐT
15:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường khóa 27. TP: Ủy viên BCH Công đoàn Trường khóa 27. Tại: P.301-A1 Chủ tịch Công đoàn Trường
Thứ 7
(3-02)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Trọng Thành. Đề tài: "Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước về Vận tải ô tô tại Ninh Bình", ngành Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103. TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải Kinh tế, Bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
Chiều14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Phạm Thị Tuyết. Đề tài: "Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam", ngành: Quản lý xây dựng; Mã số: 62580302. TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải Kinh tế, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 P.ĐTSĐH
Chủ nhật
(4-02)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Đề nghị Trưởng các Bộ môn cử đại diện giảng viên tham dự lớp tập huấn sử dụng Bộ bảng tương tác phục vụ giảng dạy theo TB số 77/TB-TBQT ngày 23/1/2018 của Phòng TBQT đã gửi

2. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài cấp trường năm 2017 có tên sau đây: Đỗ Văn Linh - Khoa KTXD; Phạm Tất Thắng - Khoa Cơ khí; Lại Mạnh Dũng - Khoa CNTT; Nguyễn Chí Trung - Khoa MT&ATGT; Hoàng Thị Thanh Nhàn - Khoa Công Trình nộp đơn xin gia hạn đề tài được duyệt (bản phô tô) trước 2/2/2018 nộp về P.KHCN. Các trường hợp không có đơn Phòng KHCN sẽ thực hiện thủ tục thanh lý

3. Các chủ nhiệm đề tài cấp trường năm 20017 đã nghiệm thu chưa nộp phiếu báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN. Phòng KHCN đề nghị các CNĐTT nộp phiếu về phòng KHCN trước ngày 2/2/2018

4. Đề nghị một số đơn vị hoàn thành và gửi Biên bản kiểm kê về Phòng TBQT theo địa chỉ P401 nhà A1 trước ngày thứ 3 (30/01/2018)


Lịch công tác tuần từ ngày 29-01-2018 đến ngày 04-02-2018
(Được cập nhật lúc 2018-01-29 10:52:56)

Thứ 2 (29-01)

14:00Họp Ban nữ công trường - TP: Thành viên Ban nữ công trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng ban nữ công
15:00Khai giảng các lớp cao học khóa 25.2 - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các Phòng: TCKT, KT&ĐBCL, ĐT ĐH, CTCT&SV, Bảo vệ, Ban quản lý giảng đường; Lãnh đạo các Khoa, BM quản lý HVCH - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTSĐH

Thứ 3 (30-01)

08:30Họp nhóm chuyên gia tư vấn điều chỉnh chương trình đào tạo ngành QLXD & KTXD - TP: Theo QĐ 99/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/01/2018 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng nhóm
10:30Tiếp Giám đốc Văn phòng DAAD tại Hà Nội về dự án đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt - TP: BGH (HT, các PHT), Ban điều hành CTĐT Thạc sỹ KTHTĐS, P.ĐN - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:45Làm việc với Giám đốc Văn phòng DAAD tại Hà Nội về dự án đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt - TP: BGH (HT, các PHT), Ban điều hành CTĐT Thạc sỹ KTHTĐS, P.ĐN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (31-01)

08:30Tổ chức lớp học hướng dẫn sử dụng bộ Bảng tương tác cho đại diện giảng viên các bộ môn của Trường - TP: Các giảng viên được bộ môn cử tham gia buổi học - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :P.TBQT
09:00Bảo vệ cấp cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2016-GHA-06 của PGS.TS Trần Ngọc Hiền - TP: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định. Mời các Thầy cô giáo, Nhà khoa học quan tâm tham dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ nghiệm thu

Thứ 5 (1-02)

09:00Gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực Hà Nội - TP: Lãnh đạo Nhà trường (ĐU, HĐT, BGH, TVCĐ, Bí thư Đoàn TN), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo các bộ môn và toàn thể CB hưu trí tại khu vực Hà Nội - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Tiếp Trường ĐH Quốc lập Chonnam, Hàn Quốc - TP: Phòng Đối ngoại - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng Đối ngoại
14:00Trung tâm dịch vụ báo cáo công tác chuẩn bị phương án quản lý dịch vụ - TP: BGH (HT, các PHT), Trung tâm dịch vụ, P.TBQT, P.TCKT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Họp hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 54 hệ chính quy thuộc các khoa Công trình, Điện - Điện tử và Kỹ thuật xây dựng. - TP: theo quyết định 73/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/01/2018 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 6 (2-02)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Tiến Quý.Đề tài: Nghiên cứu công tác trao đổi toa xe hàng trên đường sắt Việt Nam.Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103 - TP: BGH(PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải Kinh tế, Bộ môn Vận tải & kinh tế đường sắt , Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
09:00Bảo vệ Đề tài NCKH cấp Bộ của PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và lắp đặt khe co giãn thép kiểu răng lược áp dụng cho công trình cầu trên đường cao tốc ở Việt Nam. Mã số: B2016-GHA-04 - TP: Hội đồng đánh giá nghiệm thu, mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ đánh giá nghiệm thu
14:00Hội thảo tổ chức Seminar cho NCS. Nguyễn Phương Châm - TP: BM KTXD và các giảng viên quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM. KTXD
14:00Họp Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường - TP: y viên UBKT CĐ Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ nhiệm UBKT CĐT
15:00Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường khóa 27 - TP: Ủy viên BCH Công đoàn Trường khóa 27 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Công đoàn Trường

Thứ 7 (3-02)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Trọng Thành. Đề tài: "Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước về Vận tải ô tô tại Ninh Bình", ngành Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103 - TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải Kinh tế, Bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Phạm Thị Tuyết. Đề tài: "Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam", ngành: Quản lý xây dựng; Mã số: 62580302 - TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải Kinh tế, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH

Chủ nhật (4-02)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS