Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2018-02-27 11:24:28)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(26-02)
Sáng09:00 Lãnh đạo Nhà trường chúc tết toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên. TP: BGH (HT, các PHT), Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, TTND, Hội cựu chiến binh, Lãnh đạo các đơn vị; toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên trong toàn trường. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
10:30 Gặp mặt đầu xuân cán bộ Công đoàn. TP: BCH Công đoàn trường; BCH CĐ bộ phận; tổ trưởng, tổ phó công đoàn trực thuộc. Tại: P.401-A1 Chủ tịch Công đoàn
Chiều14:00 Họp Ban Giám hiệu. TP: Ban Giám hiệu. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(27-02)
Sáng08:30 Nhà trường làm việc với Phòng Đối ngoại, Phòng KHCN về công tác chuẩn bị Hội thảo Quốc tế về Đường sắt Việt Nam. TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐN, P.KHCN. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều15:30 Tiếp và làm việc với GV. Stephan Hocke- Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden. TP: Ban điều hành CTĐT thạc sỹ KTHTĐS, Phòng ĐN, mời TS Nguyễn Thị Vân Hà-Khoa ĐTQT và TS. Nguyễn Cao Ý-Khoa VTKT. Tại: P.201-A1 Ban điều hành CTĐT thạc sỹ KTHTĐS
Thứ 4
(28-02)
Sáng08:30 Nhà trường làm việc với P.NCPT, P.ĐN về việc hợp tác với các đối tác Hàn Quốc. TP: BGH (HT, các PHT), P.NCPT, P.ĐN. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 5
(1-03)
Sáng08:30 Nhà trường làm việc với TT Dịch vụ về triển khai nhiệm vụ năm 2018. TP: BGH (HT, các PHT), TT DV, P.TBQT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 6
(2-03)
Sáng08:30 Nhà trường làm việc với P.TBQT, TT ƯDCNTT về triển khai dự án nâng cấp hạ tầng CNTT và Phòng học thông minh. TP: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, TT ƯDCNTT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
09:00 Xét tốt nghiệp cho các sinh viên của các Khóa 54 trở về trước của tất cả các Khoa chuyên môn. TP: Theo quyết định 73/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/01/2018, mời Ban Thanh tra, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV. Tại: P.301-A1 P.ĐTĐH
Chiều
Thứ 7
(3-03)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(4-03)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. P.HCTH đề nghị các đơn vị nộp báo cáo công tác Tháng 1 và 2 theo quy định

2. Phòng ĐTĐH đề nghị các bộ môn nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần HK1 - 2017-2018 Khóa 58 trước ngày 02/3/2018 để xét cảnh báo KQHT và thôi học cho sinh viên

 


Lịch công tác tuần từ ngày 26-02-2018 đến ngày 04-03-2018
(Được cập nhật lúc 2018-02-27 11:24:28)

Thứ 2 (26-02)

09:00Lãnh đạo Nhà trường chúc tết toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên - TP: BGH (HT, các PHT), Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, TTND, Hội cựu chiến binh, Lãnh đạo các đơn vị; toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên trong toàn trường - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:30Gặp mặt đầu xuân cán bộ Công đoàn - TP: BCH Công đoàn trường; BCH CĐ bộ phận; tổ trưởng, tổ phó công đoàn trực thuộc - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Công đoàn
14:00Họp Ban Giám hiệu - TP: Ban Giám hiệu - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (27-02)

08:30Nhà trường làm việc với Phòng Đối ngoại, Phòng KHCN về công tác chuẩn bị Hội thảo Quốc tế về Đường sắt Việt Nam - TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐN, P.KHCN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:30Tiếp và làm việc với GV. Stephan Hocke- Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden - TP: Ban điều hành CTĐT thạc sỹ KTHTĐS, Phòng ĐN, mời TS Nguyễn Thị Vân Hà-Khoa ĐTQT và TS. Nguyễn Cao Ý-Khoa VTKT - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Ban điều hành CTĐT thạc sỹ KTHTĐS

Thứ 4 (28-02)

08:30Nhà trường làm việc với P.NCPT, P.ĐN về việc hợp tác với các đối tác Hàn Quốc - TP: BGH (HT, các PHT), P.NCPT, P.ĐN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (1-03)

08:30Nhà trường làm việc với TT Dịch vụ về triển khai nhiệm vụ năm 2018 - TP: BGH (HT, các PHT), TT DV, P.TBQT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (2-03)

08:30Nhà trường làm việc với P.TBQT, TT ƯDCNTT về triển khai dự án nâng cấp hạ tầng CNTT và Phòng học thông minh - TP: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, TT ƯDCNTT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:00Xét tốt nghiệp cho các sinh viên của các Khóa 54 trở về trước của tất cả các Khoa chuyên môn - TP: Theo quyết định 73/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/01/2018, mời Ban Thanh tra, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 7 (3-03)

Chủ nhật (4-03)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS