Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2018-03-12 11:45:43)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(12-03)
Sáng
Chiều14:00 Họp tập thể lãnh đạo Trường để thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo tự nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng. TP: Thường vụ Đảng ủy Trường, BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.HCTH. Tại: P.301-A1 BGH
Thứ 3
(13-03)
Sáng08:30 Họp kiểm tra thực hiện rà soát, điều chỉnh chương trình Đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (Phòng ĐTĐH, các Khoa quản lý ngành đào tạo báo cáo tiến độ cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai). TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTĐH, Trưởng các Khoa có ngành đào tạo. Tại: P.301-A1 PHT Chương
10:00 Tiếp và làm việc với Giáo sư Viện Khoa học và kỹ thuật tiên tiến Nhật Bản (JAIST). TP: Phòng Đối ngoại, Khoa Điện - Điện tử, Bộ môn Kỹ thuật điện tử. Tại: P.401-A1 Phòng Đối ngoại
10:15 Báo cáo khoa học của Giáo sư Viện Khoa học và Kỹ thuật tiên tiến Nhật Bản(JAIST) về lĩnh vực robotics. TP: Giảng viên BM Kỹ thuật điện tử, mời các đồng chí quan tâm đến dự. Tại: P.501-A1 Bộ môn Kỹ thuật điện tử
Chiều14:00 Họp bàn kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Trường (24/3/1962 - 24/3/2018). TP: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TCCB, P.TCKT, P.TBQT, TT ƯDCNTT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(14-03)
Sáng08:30 Họp về chuẩn bị lập kế hoạch năm học 2018-2019. TP: BGH (HT, các PHT), các đơn vị ĐTĐH, ĐTSĐH, K.ĐTQT, P.CTCT&SV, BQLGĐ, TT ƯDCNTT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
09:00 Thành đoàn Hà Nội làm việc với Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường về một số nội dung công tác năm 2018. TP: Đoàn công tác của Thành Đoàn Hà Nội, BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên, Bí thư các LCĐ, Liên chi Hội trưởng các LCH. Kính mời PGS.TS Lê Hoài Đức - ĐUV phụ trách Thanh niên dự. Tại: P.401-A1 BT Đoàn trường
10:00 Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. TP: BGH (PHT Việt), Phòng TCCB, Đại diện lãnh đạo Học viện HCQG, toàn thể học viên của lớp. Tại: P.501-A1 Phòng TCCB
Chiều14:00 Họp tuyển sinh sau đại học năm học 2018 đợt 1. TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT; các Khoa: CT, CK, VTKT, CNTT, Đ-ĐT (P.ĐTSĐH chuẩn bị báo cáo về phương án tổ chức đào tạo; các Khoa và P.KT&ĐBCLĐT báo cáo về đề xuất phương án tuyển sinh). Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(15-03)
Sáng08:30 Hội nghị viên chức Khoa LLCT để tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018. TP: BGH (PHT Việt), Phòng TCCB và toàn thể viên chức Khoa LLCT. Tại: P.501-A1 Trưởng khoa : TS. Nguyễn Sỹ Trung
08:30 Họp bàn thành lập trung tâm cơ sở hạ tầng giao thông Việt-Hàn. TP: BGH (HT, các PHT), P.NCPT, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐN, P.TBQT, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi kết thúc học phần. TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng KT&ĐBCLĐT, Các Khoa: Công trình, Cơ khí, VT-KT, Điện-ĐT, CNTT, KHCB, LLCT, MT&ATGT, KTXD, Các bộ môn: Vật lý, NNLCBCCN Mác-Lê nin, ĐSXSTK, Giải tích, Phòng Đào tạo, Ban thanh tra. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(16-03)
Sáng08:30 Họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018 (Đợt I). TP: BGH (PHT Chương), Hội đồng đánh giá RLSV cấp Trường, mời TT ƯDCNTT dự. Tại: P.301-A1 PHT Chương
08:30 Họp Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 của Phòng Hành chính tổng hợp. TP: BGH (.........), toàn thể cán bộ, viên chức P.HCTH; Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.401-A1 BGH
09:00 Tiếp ông Akahoshi Tetsuya - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nippon Steel and Sumitomo metal Việt Nam. TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng Đối ngoại, mời PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp xét duyệt bài báo Tạp chí KHGTVT số 61 (tháng 12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 (năm 2017) đợt 2. TP: Hội đồng biên tập Tạp chí KHGTVT. Tại: P.401-A1 Tổng biên tập Tạp chí
Thứ 7
(17-03)
Sáng08:30 Lễ phát động ý tưởng khởi nghiệp UTC và tập huấn kỹ năng viết CV, xây dựng thương hiệu bản thân. TP: Kính mời đại diện: Đảng ủy - Ban Giám Hiệu, Đại diện Phòng Công tác chính trị và Sinh viên, các thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm. Tại: P.305 - A5 Đoàn TN
Chiều
Chủ nhật
(18-03)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Đề nghị các công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 theo Thông báo số 117/TB-ĐHGTVT ngày 05/02/2018 nộp khẩn trương bản kê khai tài sản, thu nhập về phòng Tổ chức cán bộ (P.405) trước ngày 14/3/2018

2. P.ĐTĐH đề nghị các văn phòng Khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập trong toàn trường cập nhật "Quy trình xét, in, cấp phát, quản lý chứng chỉ Giáo dục thể chất" áp dụng từ ngày 01/3/2018 trên mục thông báo trong Qlđt.utc.edu.vn để phổ biến cho sinh viên thực hiện


Lịch công tác tuần từ ngày 12-03-2018 đến ngày 18-03-2018
(Được cập nhật lúc 2018-03-12 11:45:43)

Thứ 2 (12-03)

14:00Họp tập thể lãnh đạo Trường để thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo tự nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng - TP: Thường vụ Đảng ủy Trường, BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.HCTH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BGH

Thứ 3 (13-03)

08:30Họp kiểm tra thực hiện rà soát, điều chỉnh chương trình Đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (Phòng ĐTĐH, các Khoa quản lý ngành đào tạo báo cáo tiến độ cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai) - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTĐH, Trưởng các Khoa có ngành đào tạo - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
10:00Tiếp và làm việc với Giáo sư Viện Khoa học và kỹ thuật tiên tiến Nhật Bản (JAIST) - TP: Phòng Đối ngoại, Khoa Điện - Điện tử, Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng Đối ngoại
10:15Báo cáo khoa học của Giáo sư Viện Khoa học và Kỹ thuật tiên tiến Nhật Bản(JAIST) về lĩnh vực robotics - TP: Giảng viên BM Kỹ thuật điện tử, mời các đồng chí quan tâm đến dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Bộ môn Kỹ thuật điện tử
14:00Họp bàn kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Trường (24/3/1962 - 24/3/2018) - TP: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TCCB, P.TCKT, P.TBQT, TT ƯDCNTT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (14-03)

08:30Họp về chuẩn bị lập kế hoạch năm học 2018-2019 - TP: BGH (HT, các PHT), các đơn vị ĐTĐH, ĐTSĐH, K.ĐTQT, P.CTCT&SV, BQLGĐ, TT ƯDCNTT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:00Thành đoàn Hà Nội làm việc với Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường về một số nội dung công tác năm 2018 - TP: Đoàn công tác của Thành Đoàn Hà Nội, BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên, Bí thư các LCĐ, Liên chi Hội trưởng các LCH. Kính mời PGS.TS Lê Hoài Đức - ĐUV phụ trách Thanh niên dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BT Đoàn trường
10:00Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - TP: BGH (PHT Việt), Phòng TCCB, Đại diện lãnh đạo Học viện HCQG, toàn thể học viên của lớp - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Phòng TCCB
14:00Họp tuyển sinh sau đại học năm học 2018 đợt 1 - TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT; các Khoa: CT, CK, VTKT, CNTT, Đ-ĐT (P.ĐTSĐH chuẩn bị báo cáo về phương án tổ chức đào tạo; các Khoa và P.KT&ĐBCLĐT báo cáo về đề xuất phương án tuyển sinh) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (15-03)

08:30Hội nghị viên chức Khoa LLCT để tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 - TP: BGH (PHT Việt), Phòng TCCB và toàn thể viên chức Khoa LLCT - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Trưởng khoa : TS. Nguyễn Sỹ Trung
08:30Họp bàn thành lập trung tâm cơ sở hạ tầng giao thông Việt-Hàn - TP: BGH (HT, các PHT), P.NCPT, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐN, P.TBQT, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi kết thúc học phần - TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng KT&ĐBCLĐT, Các Khoa: Công trình, Cơ khí, VT-KT, Điện-ĐT, CNTT, KHCB, LLCT, MT&ATGT, KTXD, Các bộ môn: Vật lý, NNLCBCCN Mác-Lê nin, ĐSXSTK, Giải tích, Phòng Đào tạo, Ban thanh tra - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (16-03)

08:30Họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018 (Đợt I) - TP: BGH (PHT Chương), Hội đồng đánh giá RLSV cấp Trường, mời TT ƯDCNTT dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
08:30Họp Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 của Phòng Hành chính tổng hợp - TP: BGH (.........), toàn thể cán bộ, viên chức P.HCTH; Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BGH
09:00Tiếp ông Akahoshi Tetsuya - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nippon Steel and Sumitomo metal Việt Nam - TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng Đối ngoại, mời PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp xét duyệt bài báo Tạp chí KHGTVT số 61 (tháng 12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 (năm 2017) đợt 2 - TP: Hội đồng biên tập Tạp chí KHGTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Tổng biên tập Tạp chí

Thứ 7 (17-03)

08:30Lễ phát động ý tưởng khởi nghiệp UTC và tập huấn kỹ năng viết CV, xây dựng thương hiệu bản thân - TP: Kính mời đại diện: Đảng ủy - Ban Giám Hiệu, Đại diện Phòng Công tác chính trị và Sinh viên, các thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm - Tại: P.305 - A5 - Chủ trì :Đoàn TN

Chủ nhật (18-03)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS