Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-01-14 10:21:16)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(14-01)
Sáng
Chiều14:00 Simena khoa học : "Ứng dụng FEM trong tính toán kết cấu bê tông" do TSKH Trần Ngọc Linh (TU Darmastadt)trình bày. TP: Giảng viên Khoa KTXD; Khoa CT và những người quan tâm tham dự. Tại: P.401-A1 Khoa Kỹ thuật Xây dựng
15:00 Họp xét công nhận tốt nghiệp cao học tháng 1/2019. TP: BGH (PHT Chương), TS. Lê Lăng Vân, PGS. Lê Hải Hà, PGS. Ngô Đăng Quang, PGS. Đào Mạnh Hùng, PGS. Nguyễn Cảnh Minh, PGS. Bùi Ngọc Toàn, PGS. Vũ Trọng Tích, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Ths. Phạm Xuân Tích (Ban Thanh tra). Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 3
(15-01)
Sáng09:00 Họp BCH Hội Cựu chiến binh và công bố Quyết định kết nạp hội viên. TP: Ban chấp hành và 3 đồng chí hội viên mới. Tại: P.502-A1 Chủ tịch Hội CCB
10:30 Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tập đoàn TAISEI ROTECH Nhật Bản do TGĐ dẫn đầu.. TP: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN; Trung tâm NCPT Việt-Nhật. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Tiếp đoàn đại biểu Tập đoàn Keysight và Công ty ASIC về hợp tác đào tạo và nghiên cứu. TP: P.ĐN; Khoa Đ-ĐT. Tại: P.301-A1 Phòng ĐN
14:00 Lễ giao nhiệm vụ cho NCS, cán bộ hướng dẫn và bộ môn quản lý năm 2018. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.TCKT, K.CT, K.VTKT, K.Đ-ĐT, Bộ môn: Đường bộ, Cầu hầm, CTGTTP&CTT, Sức bền vật liệu, Vận tải đường bộ &TP, Điều khiển học, người hướng dẫn và các NCS. Tại: P.501-A1 Phòng Đào tạo Sau đại học
14:00 Nghe báo cáo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng. TP: Toàn thể Cán bộ, GV, CNV. Các SV là Đảng viên. Tại: Hội trường lớn Bí thư Đảng ủy
Thứ 4
(16-01)
Sáng08:30 Tọa đàm về đổi mới công tác quản lý sinh viên. TP: BGH (HT, các PHT), các phòng: CTCT&SV, ĐTĐH, KT&ĐBCLĐT, TC-KT; Các Khoa QLSV (LĐ khoa và 01 CV); Đại diện CVHT các khoa. Tại: P.501-A1 BGH
Chiều15:00 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Gyeongnam (Hàn Quốc). TP: Phòng Đối Ngoại. Tại: P.301-A1 Phòng Đối Ngoại
15:15 Họp Ban Điều hành đề án đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống Đường sắt. TP: Ban Điều hành, P.KT&ĐBCLĐT. Tại: P.401-A1 PHT Việt
Thứ 5
(17-01)
Sáng08:30 Tọa đàm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. TP: BGH (HT, các PHT, CT HĐT), Phòng ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT& SV, lãnh đạo các Khoa và lãnh đạo một số Bộ môn (theo giấy mời). Tại: P.501-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Hội thảo về chữ ký số và Văn phòng điện tử. TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch HĐT, Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc; Đại diện Cục chứng thực số và bảo mật thông tin - Ban cơ yếu chính phủ. Tại: P.501-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(18-01)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS. Trần Trung Kiên. Đề tài:Nghiên cứu công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngành: Quản lý xây dựng. Mã số: 9580302. TP: Phòng ĐT SĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Vận tải - Kinh tế, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quân tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 Phòng Đào tạo Sau đại học
08:30 Khoa Cơ khí xin ý kiến Nhà trường về chủ trương của Khoa trong Đào tạo. TP: Bí thư Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Tổ chức cán bộ, Đảng ủy khoa, BCN khoa, Trưởng phó các Bộ môn thuộc khoa.. Tại: P.401-A1 Khoa cơ khí
08:30 Hội nghị tổng kết Quỹ Văn hóa - Thể thao năm 2018; Xây dựng Quỹ Văn hóa - Thể thao 2019. TP: BGH (PHT Việt), Công đoàn, ĐTN, HSV, P.CTCT&SV, P.TCKT, Bộ môn GDTC, Chi hội thể thao. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều
Thứ 7
(19-01)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(20-01)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1.  Kính mời các đồng chí khám sức khoẻ định kỳ đợt tháng 12 năm 2018 đến nhận kết quả khám tại P101 - Trạm Y tế

 


Lịch công tác tuần từ ngày 14-01-2019 đến ngày 20-01-2019
(Được cập nhật lúc 2019-01-14 10:21:16)

Thứ 2 (14-01)

14:00Simena khoa học : "Ứng dụng FEM trong tính toán kết cấu bê tông" do TSKH Trần Ngọc Linh (TU Darmastadt)trình bày - TP: Giảng viên Khoa KTXD; Khoa CT và những người quan tâm tham dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa Kỹ thuật Xây dựng
15:00Họp xét công nhận tốt nghiệp cao học tháng 1/2019 - TP: BGH (PHT Chương), TS. Lê Lăng Vân, PGS. Lê Hải Hà, PGS. Ngô Đăng Quang, PGS. Đào Mạnh Hùng, PGS. Nguyễn Cảnh Minh, PGS. Bùi Ngọc Toàn, PGS. Vũ Trọng Tích, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Ths. Phạm Xuân Tích (Ban Thanh tra) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 3 (15-01)

09:00Họp BCH Hội Cựu chiến binh và công bố Quyết định kết nạp hội viên - TP: Ban chấp hành và 3 đồng chí hội viên mới - Tại: P.502-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Hội CCB
10:30Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tập đoàn TAISEI ROTECH Nhật Bản do TGĐ dẫn đầu. - TP: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN; Trung tâm NCPT Việt-Nhật - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Tiếp đoàn đại biểu Tập đoàn Keysight và Công ty ASIC về hợp tác đào tạo và nghiên cứu - TP: P.ĐN; Khoa Đ-ĐT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng ĐN
14:00Lễ giao nhiệm vụ cho NCS, cán bộ hướng dẫn và bộ môn quản lý năm 2018 - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.TCKT, K.CT, K.VTKT, K.Đ-ĐT, Bộ môn: Đường bộ, Cầu hầm, CTGTTP&CTT, Sức bền vật liệu, Vận tải đường bộ &TP, Điều khiển học, người hướng dẫn và các NCS - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học
14:00Nghe báo cáo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng - TP: Toàn thể Cán bộ, GV, CNV. Các SV là Đảng viên - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 4 (16-01)

08:30Tọa đàm về đổi mới công tác quản lý sinh viên - TP: BGH (HT, các PHT), các phòng: CTCT&SV, ĐTĐH, KT&ĐBCLĐT, TC-KT; Các Khoa QLSV (LĐ khoa và 01 CV); Đại diện CVHT các khoa - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BGH
15:00Tiếp và làm việc với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Gyeongnam (Hàn Quốc) - TP: Phòng Đối Ngoại - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng Đối Ngoại
15:15Họp Ban Điều hành đề án đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống Đường sắt - TP: Ban Điều hành, P.KT&ĐBCLĐT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 5 (17-01)

08:30Tọa đàm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo - TP: BGH (HT, các PHT, CT HĐT), Phòng ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT& SV, lãnh đạo các Khoa và lãnh đạo một số Bộ môn (theo giấy mời) - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Hội thảo về chữ ký số và Văn phòng điện tử - TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch HĐT, Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc; Đại diện Cục chứng thực số và bảo mật thông tin - Ban cơ yếu chính phủ - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (18-01)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS. Trần Trung Kiên. Đề tài:Nghiên cứu công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngành: Quản lý xây dựng. Mã số: 9580302 - TP: Phòng ĐT SĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Vận tải - Kinh tế, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quân tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học
08:30Khoa Cơ khí xin ý kiến Nhà trường về chủ trương của Khoa trong Đào tạo - TP: Bí thư Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Tổ chức cán bộ, Đảng ủy khoa, BCN khoa, Trưởng phó các Bộ môn thuộc khoa. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa cơ khí
08:30Hội nghị tổng kết Quỹ Văn hóa - Thể thao năm 2018; Xây dựng Quỹ Văn hóa - Thể thao 2019 - TP: BGH (PHT Việt), Công đoàn, ĐTN, HSV, P.CTCT&SV, P.TCKT, Bộ môn GDTC, Chi hội thể thao - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 7 (19-01)

Chủ nhật (20-01)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS