Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(13/06)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 13/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp tổng kết đánh giá và chuyển giao kết quả nghiên cứu công nghệ trộn phụ gia SBS trực tiếp tại trạm trộn bê tông nhựa nóng

Phối hợp tổ chức cùng Vụ Khoa học Công nghệ

TP: Khoa Công trình, Phòng Khoa học công nghệ, Phòng CTCTSV, Phòng Hành chính Tổng hợp, Vụ Khoa học Công nghệ; Tổng Cục Đường bộ VN; Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT; Viện Khoa học và Công nghệ GTVT; Các Ban QLDA; Các chuyên gia (theo giấy mời) Tại: P.601-A1
Hiệu trưởng
15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
Thứ 2 ngày 13/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Tiếp và làm việc với công ty Life Design KABAYA (Nhật Bản) TP: BGH (HT), Khoa Kỹ thuật xây dựng, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Đơn vị chuẩn bị nội dung: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật Tại: P201 - A1
Hiệu trưởng
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Thứ 2 ngày 13/06
Chủ trì: TT NC và PT Việt - Nhật
Nhóm nghiên cứu về kết cấu nhà gỗ làm việc với Công ty Life Design KABAYA (Nhật Bản) TP: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật, các giảng viên trong nhóm nghiên cứu về kết cấu nhà gỗ Tại: P.403 - A8
TT NC và PT Việt - Nhật
Thứ 3
(14/06)
Sáng
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
Thứ 3 ngày 14/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 5/2022 TP: Theo QĐ Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Thứ 3 ngày 14/06
Chủ trì: P.HTQT&NCPT
Tiếp và làm việc với GS.TS. Alexander Glock (Trưởng khoa Quản lý xây dựng - Trường Đại học Khoa học ứng dụng Biberach) TP: Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Phòng Khoa học công nghệ, Trung tâm Hợp tác Việt-Đức, mời PGS. Trần Thị Kim Đăng Tại: P201 - A1
P.HTQT&NCPT
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 14/06
Chủ trì: Chủ tịch HĐT
Hội nghị Hội đồng trường lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025 TP: Các thành viên Hội đồng trường Tại: P.601 - A1
Chủ tịch HĐT
Thứ 4
(15/06)
Sáng
08:00 - 11:45
08:00 - 11:45
Thứ 4 ngày 15/06
Chủ trì: Trưởng Khoa CT
Hội thảo: "Cáp dự ứng lực ngoài trong công tác sửa chữa và tăng cường cầu"


TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Khoa Công trình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc lĩnh vực liên quan trong và ngoài nước; Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam và Công ty CP PT XD và TM 909 Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Trưởng Khoa CT
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
Thứ 4 ngày 15/06
Chủ trì: Khoa Công trình
Tập huấn công tác truyền thông TP: Đoàn Thanh Niên - LCH Sinh viên; Các câu lạc bộ SV khoa, Tại: P.501 - A1
Khoa Công trình
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 4 ngày 15/06
Chủ trì: PHT Việt
Họp xét duyệt sáng kiến năm học 2021-2022 TP: Hội đồng sáng kiến Trường theo QĐ Tại: P.601 - A1
PHT Việt
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 15/06
Chủ trì: Khoa Công trình
Hội thảo tuyển dụng công ty Aqurahome Nhật Bản Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa Công trình
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 15/06
Chủ trì: PHT Chương
Họp bàn về phối hợp tổ chức thi trắc nghiệm tại phòng máy TP: BGH(PHT.Chương); P. ĐTĐH; P. KT&ĐBCL; Khoa ĐTQT; TT ƯD CNTT; TT ĐTTT., Phòng Đào tạo đại học, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC, Khoa Đào tạo quốc tế Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Thứ 5
(16/06)
Sáng
07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
Thứ 5 ngày 16/06
Chủ trì: Trưởng tiểu ban
Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 37 năm học 2021-2022 (Khoa CT, Khoa KTXD, Khoa CK, Khoa MT&ATGT, Khoa CNTT, Khoa LLCT) (Phiên tiểu ban) TP: Các tiểu ban nghiệm thu theo Quyết định, khách mời, GV và SV Tại: Nhà A2
Trưởng tiểu ban
08:30 - 09:00
08:30 - 09:00
Thứ 5 ngày 16/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp bồi hoàn chi phí đào tạo ông Lê Văn Thọ TP: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng công đoàn Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
09:30 - 12:00
09:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 16/06
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ GD&ĐT, mã số: B.2021-GHA-04, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Việt Hưng TP: Hội đồng theo Quyết định, nhóm thực hiện đề tài, mời các nhà khoa học, CB, GV quan tâm tham dự Tại: P.501 - A1
Chủ tịch HĐ
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 16/06
Chủ trì: Khoa Kỹ thuật xây dựng
Họp xét duyệt đề cương tiêu chuẩn cơ sở “Tăng cường, sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép bằng bê tông cốt lưới dệt dán ngoài- tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu" TP: Phòng Khoa học công nghệ, Giảng viên Khoa Kỹ thuật xây dựng, Hội đồng duyệt đề cương Tại: P.403 - A8
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thứ 6
(17/06)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 6 ngày 17/06
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Thi tuyển viên chức Vòng 1 TP: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; Ban đề thi, Ban coi thi, Tổ in sao đề thi; Thí sinh đủ điều kiện dự thi Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Chủ tịch HĐ
07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
Thứ 6 ngày 17/06
Chủ trì: Trưởng tiểu ban
Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 37 năm học 2021-2022 (Khoa VTKT, Khoa Đ-ĐT, Khoa KHCB, Khoa ĐTQT, Khoa QLXD) (Phiên tiểu ban) TP: Các tiểu ban nghiệm thu theo Quyết định, khách mời, GV và SV Tại: Khu giảng đường A2
Trưởng tiểu ban
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 17/06
Chủ trì: Bí thư ĐU
Hội Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ Tư, Hội nghị lần thứ Năm 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trực tiếp và trực tuyến TP: Trực tiếp tại Hội trường lớn: Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch, Thư ký HĐT; BCH Công đoàn Trường; Ban TV ĐTN; Chủ tịch Hội CCB; BCH các Đảng bộ bộ phận; Bí thư, Phó BT các Chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc Trường. Trực tuyến qua ứng dụng MS Teams: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị của Trường Tại: Hội trường lớn
Bí thư ĐU
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 17/06
Chủ trì: PHT Việt
Họp Hội đồng biên tập Tạp chí KHGTVT TP: Hội đồng biên tập Tạp chí KHGTVT Tại: P.601 - A1
PHT Việt
Thứ 7
(18/06)
Sáng
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Thứ 7 ngày 18/06
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Xuân Lam. Đề tài: Ứng dụng lý thuyết đồng nhất hóa để phân tích trạng thái phân bố nhiệt độ và ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong bê tông cốt thép công trình cầu. TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Cầu hầm, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
P.ĐTSĐH
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 7 ngày 18/06
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Hương Giang. Đề tài: Nghiên cứu ứng xử bê tông xi măng đầm lăn sử dụng cốt liệu cào bóc từ bê tông nhựa trong kết cấu mặt đường ô tô TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng đánh giá LATS cấp Cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự! Tại: P.601 - A1
P.ĐTSĐH
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(19/06)
Sáng
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
Chủ Nhật ngày 19/06
Chủ trì: Khoa ĐTQT
Tiếp và làm việc với Hội giao lưu văn hoá Nhật - Việt TP: Khoa ĐTQT, Giám đốc Hội giao lưu văn hoá Nhật - Việt Tại: P.301 - A1
Khoa ĐTQT
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<