<

Lịch phòng máy tính

Lịch phòng máy tính

Tuần từ đến
Thứ Phòng 403 (39 máy) 405 (36 máy) 503 (40 máy) 504 (41 máy) 505 (59 máy)
Ca Giờ G.viên Sĩ số PM Giờ G.viên Sĩ số PM Giờ G.viên Sĩ số PM Giờ G.viên Sĩ số PM Giờ G.viên Sĩ số PM
Thứ 2 Sáng
Chiều
Thứ 3 Sáng