Giải nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Giải nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

Giải nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

Năm học

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-01-2019
  Nội dung: Tìm hiểu phương pháp gia cố bằng đầm nén động
  Người báo cáo: Lê Thị Hồng Vân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-01-2019
  Nội dung: Một số tồn tại trong dạy và học môn Nền Móng ở trường Đại học GTVT
  Người báo cáo: Nguyễn Đình Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn