Phòng Hành chính tổng hợp

PHÒNG HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢP

 

 

Địa chỉ: Phòng 102- A1, Trường Đại học Giao thông vận tải
Điện thoại: (04) 3.7663311, (04) 3.7660400

Fax: (04).3.7669613

Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Văn Hải

 

Phòng Hành chính- Tổng hợp là một trong số những đơn vị đầu tiên được thành lập cùng với sự thành lập của Trường Đại học Giao thông vận tải (1962). Trước đó, trong giai đoạn tiền thân của Trường (1945- 1962), Phòng Hành chính- Tổng hợp với chức năng của Văn phòng đã giúp cho Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Trong giai đoạn hiện nay, Phòng Hành chính- Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổng hợp tình hình trong Nhà trường; tổ chức thông tin hai chiều giữa Lãnh đạo Trường với các đơn vị trong và ngoài Trường, cải cách thủ tục hành chính; tổ chức công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, pháp chế theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; trợ lý cho Ban Giám hiệu trên một số lĩnh vực công tác được giao; thay mặt Nhà trường duy trì mối quan hệ với chính quyền địa phương; tổ chức công tác tiếp dân, công tác bầu cử…

Phòng Phòng Hành chính- Tổng hợp hiện có 13 Cán bộ- Viên chức, trong đó có 05 Đảng viên; 01 Tiến sỹ, 01 Thạc sỹ, 07 Kỹ sư, Cử nhân. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ- Viên chức của Phòng gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành nền nếp, nội quy của Nhà trường, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn để nâng cao chất lượng công tác, xây dựng tác phong làm việc chính quy, chuyên nghiệp và thái độ ứng xử văn hoá.

Tập thể Phòng nhiều năm liền được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995, 2003), Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2009),  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2009), và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2013).