Phòng Khoa học công nghệ

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ:                       P.306, 309 - Nhà A1- Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại:                 (024) 38347611

Email:                         pkhcn@utc.edu.vn

 

Trưởng phòng:           PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn

Phó Trưởng phòng:   PGS. TS. Nguyễn Duy Tiến

 

 

GIỚI THIỆU

Ngày 5/4/1968 Hiệu phó GS. Nguyễn Nhật Quang đã ký Quyết định thành lập Ban nghiên cứu khoa học, sau này được đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ, Trường đại học Giao thông Vận tải.

Trong quá trình hoạt động và phát triển Phòng Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho Nhà trường trong các hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Năm 2018 là năm đánh dấu mốc tròn 50 năm hình thành và phát triển của Phòng Khoa học Công nghệ.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý hoạt động về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác thông tin khoa học và lao động sản xuất trong trường. Phòng có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng của Trường.

2. Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế,…).

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế cấp Trường.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.

5. Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

6. Tổ chức biên tập, xét duyệt, xuất bản, lưu trữ các tài liệu khoa học trong Trường và trao đổi với các cơ quan ngoài trường về lĩnh vực khoa học công nghệ.

7. Quản lý công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

8. Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

9. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

10. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Tài chính - Kế toán quản lý các đơn vị tham gia NCKH-LĐSX; xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí NCKH.

11. Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường.

12. Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất.

 

Ngoài ra phòng Khoa học Công nghệ còn thực hiện các nhiệm vụ:

 • Thẩm định quy đổi giờ hoạt động KHCN hàng năm học đối với các bộ môn trong toàn Trường
 • Hỗ trợ tham gia triển lãm về khoa học công nghệ, sinh hoạt Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật
 • Hỗ trợ công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở của Trường
 • Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao

 

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong hơn 40 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, Phòng Khoa học Công nghệ đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn Trường.

Các bằng khen đã được trao tặng:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 1995
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1996-2002
 • Bằng khen của Thủ tướng cho những thành tích xuất sắc về hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010

Trong thời gian qua, Phòng Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành một số văn bản, quy định quan trọng trong quản lý lĩnh vực KHCN:

 • QĐ1265/QĐ-ĐHGTVT ngày 6/6/2014 Ban hành quy định vể hoạt động NCKH của sinh viên.
 • QĐ1724/QĐ-ĐH GTVT ngày 4/9/2015 Quy định quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN của giảng viên.
 • Thông báo số 30/TB-ĐHGTVT ngày 12/01/2016 về việc khen thưởng cho cán bộ, viên chức có bài báo quốc tế và hỗ trợ giảng viên thực hiện báo cáo tại hội thảo quốc gia, quốc tế.
 • QĐ505/QĐ-ĐH GTVT ngày 26/02/2016 Ban hành quy định về hoạt động của cổng thông tin điện tử của Trường ĐH GTVT.
 • QĐ749/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/04/2016 Định hướng nghiên cứu khoa học ưu tiên của Trường ĐH GTVT giai đoạn 2016 – 2025.
 • QĐ1001/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/05/2016 quy định về quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo, NCKH và CGCN.
 • QĐ1288/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/6/2016 ban hành kế hoạch hoạt động KHCN của trường ĐH GTVT giai đoạn 2016 – 2020.
 • Nhà trường đã hoàn thành dự thảo, chuẩn bị ban hành Quy định về Sở hữu trí tuệ, sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động KHCN, LĐSX của Trường.

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Đội ngũ cán bộ chuyên viên của Phòng gồm 6 người, trong đó có 02 PGS, 03Thạc sỹ và 01 Cử nhân.

 

Họ tên

Lĩnh vực phụ trách chính

Liên hệ

PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn

Trưởng phòng

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung các công việc, tổ chức, tài chính

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng của Trường.

- Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Quản lý công tác kiểm định giờ KHCN

- Quản lý công tác xét duyệt và xuất bản tạp chí Khoa học GTVT, Tạp chí Science Journal of Transportation và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế cấp Trường

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.

- Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí NCKH.

ĐT:      0979-686 239

Email:

bntoan@utc.edu.vn

 

Nguyen_Duy_Tien

PGS. TS. Nguyễn Duy Tiến

Phó trưởng phòng

- Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

- Tổ chức biên tập, xuất bản Tạp chí KHGTVT, Tạp chí Science Journal of Transportation và trao đổi với các cơ quan ngoài trường về lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Tham gia quản lý công tác kiểm định giờ KHCN

- Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Tài chính - Kế toán quản lý các đơn vị tham gia NCKH-LĐSX

ĐT:      0912-840678

Email:

ngduytien@utc.edu.vn

 

chi anh

CN. Phạm Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, …).

- Thực hiện công tác kiểm định giờ KHCN

- Biên tập Tạp chí KHGTVT và Tạp chí Science Journal of Transportation

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo

ĐT:      0914-859 294

Email:

anhkhcn@utc.edu.vn

Giap

ThS. Trần Văn Giáp

Chuyên viên

- Công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT, Tạp chí Science Journal of Transportation và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Biên tập, xuất bản, lưu trữ các tài liệu khoa học trong Trường.

- Thực hiện công tác kiểm định giờ KHCN

- Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường.

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo

- Hỗ trợ, phục vụ HĐ chức danh GS cơ sở

ĐT:      0944-644 944

Email:

tvgiapkhcn@gmail.com

 

 

 

ThS. Đoàn Thị Thanh Phượng

Chuyên viên

- Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

- Công tác hành chính, văn thư trong phòng

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo, triển lãm, dự án KHCN

ĐT:      0936-410 953

Email:doanthanhphuong128@gmail.com

 

 

ThS. Phạm Anh Linh

Chuyên viên

- Công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT, Tạp chí Science Journal of Transportation và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo

ĐT:      0964-226 588

Email:             linhanh8688@gmail.com