Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Công văn 991/BGDĐT-QLCL năm 2018 Hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (21/06/2018 - 15:19) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT PDF icon cong-van-991-bgddt-qlcl-2018-huong-dan-quy-che-thi-thpt-quoc-gia.pdf
Danh sách máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi kỳ thi THPT QG 2018 (21/06/2018 - 15:17) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT PDF icon cong-van-1568-bgddt-cntt-2018-danh-sach-may-tinh-bo-tui-duoc-dem-vao-phong-th.pdf
Quy định việc thu bài thi; ký, đóng dấu niêm phong túi bài thi tại Điểm thi, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (21/06/2018 - 15:12) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Microsoft Office document icon Quy dinh viec thu bai, niem phong tui bai thi.doc
Quy định hiệu lệnh, giờ giấc làm việc của Ban Coi thi, Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (21/06/2018 - 15:10) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Microsoft Office document icon Quy dinh hieu lenh, thoi gian lam viec Ban Coi thi.doc
Thông báo học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Hàn Quốc 2018 (25/05/2018 - 17:40) Phòng Đối ngoại Tập tin 2018 Postdoc Research in Korea - attached version.docx
Công văn v/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (23/05/2018 - 09:42) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Tập tin 4- CV 769 HUONG DAN TT 04 (20.4.2018).docx, PDF icon 4- CV 769 HUONG DAN TT 04 (20.4.2018).pdf
Công văn v/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (23/05/2018 - 09:42) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Tập tin 4- CV 769 HUONG DAN TT 04 (20.4.2018).docx, PDF icon 4- CV 769 HUONG DAN TT 04 (20.4.2018).pdf
Công văn hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (23/05/2018 - 09:40) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Tập tin 3- CV 768 HUONG DAN TT 12 (20.4.2018).docx, PDF icon 3- CV 768 HUONG DAN TT 12 (20.4.2018).pdf
Công văn hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (23/05/2018 - 09:40) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Tập tin 3- CV 768 HUONG DAN TT 12 (20.4.2018).docx, PDF icon 3- CV 768 HUONG DAN TT 12 (20.4.2018).pdf
Công văn hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học (23/05/2018 - 09:39) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Tập tin 2- CV 767 HUONG DAN DGN (20.4.2018).docx, PDF icon 2- CV 767 HUONG DAN DGN (20.4.2018).pdf
Công văn hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học (23/05/2018 - 09:39) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Tập tin 2- CV 767 HUONG DAN DGN (20.4.2018).docx, PDF icon 2- CV 767 HUONG DAN DGN (20.4.2018).pdf
Công văn hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (23/05/2018 - 09:38) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Tập tin 1- CV 766 HUONG DAN TDG (20.4.2018).docx, PDF icon 1- CV 766 HUONG DAN TDG (20.4.2018).pdf
Công văn hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (23/05/2018 - 09:38) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Tập tin 1- CV 766 HUONG DAN TDG (20.4.2018).docx, PDF icon 1- CV 766 HUONG DAN TDG (20.4.2018).pdf

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS