Tạp chí, bài báo khoa học | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 18-03-2019
  Nội dung: Tính lún trên đất yếu sử dụng phương pháp bấc thấm và thảo luận khả năng áp dụng cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  09:30 ngày 25-03-2019
  Nội dung: Nhận dạng rủi ro liên quan đến an toàn vận hành ĐSĐT
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hoài An
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:30 ngày 25-03-2019
  Nội dung: Hình chiếu phối cảnh
  Người báo cáo: Bùi Vĩnh Phúc
  Địa điểm: VP Bộ môn