Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Chương trình hợp tác giữa hai trường đã đề nghị Ủy ban học bổng Bắc Kinh cấp học bổng cho  những Lưu học sinh Việt Nam Khóa 5, tốt nghiệp đại học tháng 6/2011 có kết qủa học tập tốt và có 07 LHS đư

NULL

NULL

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS