Trung tâm thông tin thư viện

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Địa chỉ : Tầng 5, 6, 7 - Nhà A8 - Trường Đại học GTVT
Điện thoại : (04) 37669860
E-Mail : 
thuvien@utc.edu.vn 

Giám đốc phụ trách Trung tâm: Th.S Vũ Thanh Hiền

Phó Giám đốc: Th.S Nguyễn Thanh Thủy

      

        Năm 1962 cùng với quyết định thành lập Trường ĐH Giao thông vận tải, Thư viện đã được hình thành, tại thời điểm này thư viện chỉ là một bộ phận nhỏ thuộc phòng Giáo vụ. Năm 1984  Thư viện được tách ra thành  đơn vị độc lập trực thuộc Trường với 14 nhân viên. Ngày 21/2/2002 Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo quyết định số 753 QĐ-BGD &ĐT - TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo

        Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện có 20 CBVC; trong đó có: 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 11 cử nhân, 02 kỹ sư, trong đó có 05 Đảng viên.

       Trung tâm Thông tin - Thư viện được bố trí tại tầng 5, 6, 7 Nhà A8 với diện tích gần 3000 m2.

Chức năng chính của Trung tâm Thông tin -  Thư viện: 

              Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc thu thập, tổ chức khai thác, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và hiệu quả cao.

Đối tượng bạn đọc: 

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải

Phương thức phục vụ:

- Thư viện tổ chức kho mở tại các phòng đọc, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với tài liệu một cách nhanh chóng, kịp thời.

- Hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu tại địa chỉ Website:   http://opac.utc.edu.vn/opac

 http://192.168.30.251:8088/dlib/

Dữ liệu điện tử:   http://ebookcentral.proquest.com/lib/utranscomm-ebooks

Hệ thống các phòng đọc của Thư viện:

+ Phòng đọc tài liệu tiếng Việt: 300 chỗ ngồi.

+ Phòng đọc tài liệu tiếng nước ngoài, báo và tạp chí: 250 chỗ ngồi.

+ Phòng đọc điện tử: 50 máy tính nối mạng.

+ Phòng mượn giáo trình, sách tham khảo về nhà.

 Hệ thống kho lưu:

+ Kho lưu sách nội văn.

+ Kho lưu sách ngọai văn.

 Dịch vụ thông tin:

- Bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến (OPAC) thông qua hệ thống máy tính đặt tại các phòng đọc thư viện (tìm theo chủ đề, từ khoá, tên tác giả…)  http://opac.uct.edu.vn/opac/

- Tra cứu qua mạng LAN tới tài liệu toàn văn: http://192.168.30.251:8088/dlib/

- Hoạt động Thông tin - Thư mục: cung cấp danh mục tài liệu mới, danh mục tài liệu theo chủ đề, …

- Đáp ứng yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng: giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên,…qua các dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc, dịch vụ bao gói thông tin,…

- Mượn, mua, photo tài liệu, sao chép đĩa,…

- Trung tâm Thông tin - Thư viện từng bước xây dựng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phấn đấu trở thành một Thư viện điện tử hiện đại với nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng hoá các loại hình phục vụ và hướng tới việc liên thông với các mạng thông tin thư viện trong và ngoài nước nhằm chia sẻ thông tin, khai thác tốt nguồn thông tin để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của Cán bộ, Giảng viên và sinh viên, phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và NCKH của nhà Trường.