Viện Quy hoạch & Quản lý GTVT

VIỆN QUY HOẠCH & QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Institute of Transport Planning and Management (ITPM)

Địa chỉ: Phòng 409-410/A9 trường Đại học GTVT
Điện thoại: + 84 4 37664053
Fax: + 84 4 37666496
Email: itpm@utc.edu.vn
           tpms@utc.edu.vn
 

 

Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT được thành lập theo Quyết định số 1561/QĐ-TCCB ngày 22/12/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải. Viện là đơn vị quản lý hành chính cơ sở trực thuộc Trường, có nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học và sau Đại học một số chuyên ngành mới theo nhu cầu xã hội và sự phân công của nhà trường; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch; và Tư vấn quy hoạch, đầu tư xây dựng và tổ chức quản lý giao thông vận tải.

I. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm: 

1. Văn phòng Viện: có chức năng quản lý sinh viên, hiện nay đang quản lý sinh viên chuyên ngành Quy hoạch & Quản lý GTVT và chuyên ngành Quản trị Logistics.

2. Trung tâm tư vấn phát triển GTVT: được thành lập ngày 18/8/1995 theo quyết định số 2828/QĐ-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và được Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường cấp đăng ký hoạt động KHCN số 438 ngày 12/12/1995. Mới đây, Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp đổi giấy đăng ký hoạt động KHCN số A-994 tháng 9 năm 2011 với các chức năng Nghiên cứu triển khai & ứng dụng các thành tựu KHCN trong lĩnh vực GTVT; Tư vấn về KHCN đối với các dự án phát triển GTVT; và Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn & phổ biến những thành tựu mới về KHCN trong lĩnh vực GTVT, Quy hoạch, Quản lý & Kinh doanh, Môi giới, Định giá bất động sản & Điều hành Sàn giao dịch bất động sản; Giao nhận vận tải; Logistics và Giao nhận vận tải Quốc tế.

3. Phòng thực nghiệm về Quy hoạch GTVT và Quản lý Giao thông đô thị: phòng 301 nhà van hãm - Trường đại học GTVT: được trang bị các phần mềm mô phỏng giao thông và thiết bị dùng để khảo sát giao thông, bản đồ như các máy GPS, máy quay phim dòng giao thông, máy tính, ... 

 c