Xưởng in

XƯỞNG IN

Địa chỉ: Trường Đại học Giao thông vận tải
Điện thoại:  024. 37664840

Xưởng trưởng: CN Trần Quang Thái

Phó Xưởng trưởng: ThS. Nguyễn Viết Cường

Xưởng In trường đại học Giao thông vận tải thành lập ngày 17/8/1981 theo Quyết định số 1356/QĐ-TC của Bộ Giao thông vận tải; được Cục Xuất bản - Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép hoạt động.

Xưởng In có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác in ấn nhằm phục vụ công tác đào tạo, NCKH và công tác khác, Xưởng In có các nhiệm vụ sau:

- In Giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn… phục vụ công tác đào tạo.

- In Báo nội bộ, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải và các ấn phẩm của Hội nghị khoa học.

- In phôi Văn bằng chứng chỉ, In lịch tết cho Cán bộ - Công nhân viên và sinh viên.

- In các tài liệu phục vụ công tác tổ chức, quản lý của các đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội trong trường.

- Quản lý và cấp phát giấy in cho các đơn vị trong trường.

Tổng số CB - VC của Xưởng In hiện có 12 người, trong đó 01 người có trình độ thạc sĩ, 06 người có trình độ đại học, 03 người có trình độ Cao đẳng, 02 người có trình độ trung cấp, Chi bộ có 04 Đảng viên. Hầu hết đội ngũ CB - VC được đào tạo và kinh qua nghiệp vụ ngành in. Để đáp ứng về quy mô đào tạo ngày càng tăng của Nhà trường, trong những năm qua Xưởng In được Nhà trường trang bị máy thiết bị tương đối hiện đại đủ để đảm bảo chất lượng các ấn phẩm in được trình bày đẹp, rõ, nét./.