Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-12-18 08:45:43)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(18-12)
Sáng
Chiều14:00 Họp bàn về phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật và Khoa Đào tạo Quốc tế. TP: Các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật và các giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tế. Tại: P.301-A1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật và Khoa Đào tạo Quốc tế
16:00 Khai mạc giải bóng bàn CB-VC năm 2017 và tổng kết hoạt động VH-TT Công đoàn năm 2017. TP: BGH (......), CĐ, Lãnh đạo các đơn vị, mời các CB-GV-CNV tham gia cổ vũ. Tại: Nhà tập bóng bàn Chủ tịch CĐ Trường
Thứ 3
(19-12)
Sáng08:30 Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đợt cuối năm 2017 đối với các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ GD&ĐT chưa nghiệm thu. TP: Các chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp Bộ GD&ĐT chưa nghiệm thu. Tại: P.501-A1 P. KHCN
Chiều14:00 Làm việc với AIT Thái Lan về chương trình đào tạo liên kết. TP: Lãnh đạo K.ĐTQT, đại diện AIT (TS. Hadikusumo - Quản lý chương trình). Tại: P.107 - B7 K.ĐTQT
Thứ 4
(20-12)
Sáng09:00 Lễ trao học bổng chương trình tiên tiến và chất lượng cao Khoa Đào tạo Quốc tế. TP: Khoa Đào tạo Quốc tế, Giảng viên và Sinh viên được nhận học bổng. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Đào tạo Quốc tế
Chiều14:30 Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ - Mã số CTB2014-04-07 do PGS.TS Nguyễn Thanh Sang làm chủ nhiệm đề tài. TP: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định. Tại: P.401-A1 GS.TS Phạm Duy Hữu
Thứ 5
(21-12)
Sáng
Chiều14:00 Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ - Mã số 03/2026/HĐ-ĐA1511 Do TS. Bùi Tiến Thành làm chủ nhiệm đề tài. TP: HĐ nghiệm thu theo Quyết định. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ (PGS.TS Nguyễn Ngọc Long)
Thứ 6
(22-12)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy Trường: Kiểm điểm tập thể lãnh đạo thông qua kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017. TP: Đại diện Đảng ủy Khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội, các đồng chí UVBCH Đảng bộ Trường. Tại: P.301-A1 Bí thư
Chiều16:30 Bảo vệ cấp cơ sở đề tài nghiệm thu cấp Bộ - BGTVT, Mã số DT174051: "Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài vừa và nhỏ ở Việt Nam". TP: Thành viên HĐ nghiệm thu theo quyết định; mời các thầy cô giáo, nhà khoa học quan tâm dự. Tại: P.301-A1 Chủ tịch HĐ nghiệm thu
Thứ 7
(23-12)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(24-12)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Trả kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2017. Kính mời các đồng chí đến nhận kết quả tại phòng 101 - Trạm Y tế. thời gian từ ngày 18/12/2017

2. P.ĐTĐH đề nghị các bộ môn, Trung tâm nộp bảng điểm và nhập điểm thi kết thúc học phần các đợt học trong học kỳ I năm học 2017-2018 Khóa 57 trở về trước, trước ngày 27/12/2017 để xét điều kiện bảo vệ Tốt nghiệp Khóa 54 và xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học cho SV Khóa 55, 56, 57

3.  Phòng HCTH phát lịch, thiếp chúc mừng năm mới 2018 trong 1 ngày (18/12/2017) tại văn phòng xưởng in. Đề nghị các đơn vị trực thuộc trường cử người đến lấy lịch cho đơn vị

 

 


Lịch công tác tuần từ ngày 18-12-2017 đến ngày 24-12-2017
(Được cập nhật lúc 2017-12-18 08:45:43)

Thứ 2 (18-12)

14:00Họp bàn về phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật và Khoa Đào tạo Quốc tế - TP: Các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật và các giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật và Khoa Đào tạo Quốc tế
16:00Khai mạc giải bóng bàn CB-VC năm 2017 và tổng kết hoạt động VH-TT Công đoàn năm 2017 - TP: BGH (......), CĐ, Lãnh đạo các đơn vị, mời các CB-GV-CNV tham gia cổ vũ - Tại: Nhà tập bóng bàn - Chủ trì :Chủ tịch CĐ Trường

Thứ 3 (19-12)

08:30Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đợt cuối năm 2017 đối với các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ GD&ĐT chưa nghiệm thu - TP: Các chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp Bộ GD&ĐT chưa nghiệm thu - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :P. KHCN
14:00Làm việc với AIT Thái Lan về chương trình đào tạo liên kết - TP: Lãnh đạo K.ĐTQT, đại diện AIT (TS. Hadikusumo - Quản lý chương trình) - Tại: P.107 - B7 - Chủ trì :K.ĐTQT

Thứ 4 (20-12)

09:00Lễ trao học bổng chương trình tiên tiến và chất lượng cao Khoa Đào tạo Quốc tế - TP: Khoa Đào tạo Quốc tế, Giảng viên và Sinh viên được nhận học bổng - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Đào tạo Quốc tế
14:30Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ - Mã số CTB2014-04-07 do PGS.TS Nguyễn Thanh Sang làm chủ nhiệm đề tài - TP: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :GS.TS Phạm Duy Hữu

Thứ 5 (21-12)

14:00Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ - Mã số 03/2026/HĐ-ĐA1511 Do TS. Bùi Tiến Thành làm chủ nhiệm đề tài - TP: HĐ nghiệm thu theo Quyết định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ (PGS.TS Nguyễn Ngọc Long)

Thứ 6 (22-12)

08:30Họp Đảng ủy Trường: Kiểm điểm tập thể lãnh đạo thông qua kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 - TP: Đại diện Đảng ủy Khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội, các đồng chí UVBCH Đảng bộ Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư
16:30Bảo vệ cấp cơ sở đề tài nghiệm thu cấp Bộ - BGTVT, Mã số DT174051: "Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài vừa và nhỏ ở Việt Nam" - TP: Thành viên HĐ nghiệm thu theo quyết định; mời các thầy cô giáo, nhà khoa học quan tâm dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ nghiệm thu

Thứ 7 (23-12)

Chủ nhật (24-12)

Tải xuống lịch công tác tuần