Để tra cứu điểm thi đại học chính quy trường đại học Giao Thông Vận Tải năm 2014 click vào

link 1: http://203.162.174.117/?q=tracuudiemdh

link 2: http://117.6.132.78/?q=tracuudiemdh

hoặc link 3: http://203.162.174.120:8085

Quay về trang thông tin điện tử