Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2018-01-02 09:38:20)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(1-01)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(2-01)
Sáng08:30 Họp Ban Giám hiệu. TP: Ban Giám hiệu. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
10:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. TP: Thành viên Ban Thường vụ Đảng Ủy. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Chiều
Thứ 4
(3-01)
Sáng08:00 Nghe báo cáo nghị quyết hội nghị Trung ương 6, Khóa XII của Đảng. TP: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Tại: Hội trường lớn P.CTCT&SV
Chiều14:00 Họp bàn về phối hợp hoạt động giữa Trung tâm nghiên cứu và phát triển Việt - Nhật và Khoa Đào tạo quốc tế. TP: Khoa Đào tạo quốc tế và các thành viên của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Việt - Nhật. Tại: P.501-A1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật và Khoa Đào tạo Quốc tế
14:00 Họp xét duyệt bài báo Tạp chí KHGTVT số 60 (tháng 10/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 (năm 2017) đợt 1. TP: Hội đồng biên tập Tạp chí KHGTVT. Tại: P.401-A1 Tổng biên tập Tạp chí
14:00 Nghiệm thu giáo trình Đại học. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, Trung tâm TT-TV và các đại biểu có giấy mời. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 5
(4-01)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy Trường (Cả ngày). TP: Các Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Chiều
Thứ 6
(5-01)
Sáng08:30 Hội nghị giao ban công tác Tháng 1/2018. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp xét cảnh báo kết quả học tập và thôi học Khóa 55, 56, 57 hệ chính quy. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Thanh tra Đào tạo, Lãnh đạo các Khoa quản lý sinh viên. Tại: P.401-A1 PHT Chương
14:00 Seminar Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt của NCS Bùi Xuân Cường. TP: Theo giấy mời, BM CTGTTP&CTT, mời các giảng viên quan tâm dự. Tại: P.301-A1 BM CTGTTP&CTT
Thứ 7
(6-01)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(7-01)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và  sinh viên trong toàn Trường nghỉ Tết dương lịch cả ngày thứ 2 (1/1/2018)


Lịch công tác tuần từ ngày 01-01-2018 đến ngày 07-01-2018
(Được cập nhật lúc 2018-01-02 09:38:20)

Thứ 2 (1-01)

Thứ 3 (2-01)

08:30Họp Ban Giám hiệu - TP: Ban Giám hiệu - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Họp Ban Thường vụ Đảng ủy - TP: Thành viên Ban Thường vụ Đảng Ủy - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 4 (3-01)

08:00Nghe báo cáo nghị quyết hội nghị Trung ương 6, Khóa XII của Đảng - TP: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.CTCT&SV
14:00Họp bàn về phối hợp hoạt động giữa Trung tâm nghiên cứu và phát triển Việt - Nhật và Khoa Đào tạo quốc tế - TP: Khoa Đào tạo quốc tế và các thành viên của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Việt - Nhật - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật và Khoa Đào tạo Quốc tế
14:00Họp xét duyệt bài báo Tạp chí KHGTVT số 60 (tháng 10/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 (năm 2017) đợt 1 - TP: Hội đồng biên tập Tạp chí KHGTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Tổng biên tập Tạp chí
14:00Nghiệm thu giáo trình Đại học - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, Trung tâm TT-TV và các đại biểu có giấy mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 5 (4-01)

08:30Họp Đảng ủy Trường (Cả ngày) - TP: Các Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 6 (5-01)

08:30Hội nghị giao ban công tác Tháng 1/2018 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp xét cảnh báo kết quả học tập và thôi học Khóa 55, 56, 57 hệ chính quy - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Thanh tra Đào tạo, Lãnh đạo các Khoa quản lý sinh viên - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Seminar Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt của NCS Bùi Xuân Cường - TP: Theo giấy mời, BM CTGTTP&CTT, mời các giảng viên quan tâm dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BM CTGTTP&CTT

Thứ 7 (6-01)

Chủ nhật (7-01)

Tải xuống lịch công tác tuần