Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2018-01-15 08:53:45)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(15-01)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(16-01)
Sáng08:30 Báo cáo Ban Giám hiệu nội dung rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học GTVT. TP: BGH (HT, các PHT), Ô.Hải (P.HCTH), Ô. Sỹ, B.Thảo, B.Thanh, B. Nhung (P.TCCB). Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 4
(17-01)
Sáng08:30 Kiểm tra thử nghiệm bộ bảng tương tác phục vụ công tác giảng dạy. TP: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, TT CNTT, Ban QLGĐ. Tại: P.306 - A8 Hiệu trưởng
08:30 Kiểm tra thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng theo khuyến nghị của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. TP: BGH (PHT Chương), CT HĐT, P.HCTH, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.TBQT, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.KHCN, P.TCCB, TT ƯDCNTT, T TT-TV, Ký túc xá, Ban QLGĐ, P.Bảo vệ, Lãnh đạo các Khoa. Tại: P.501-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Seminar chuyên môn Quốc tế. TP: BGH (PHT Chương), P.Đối ngoại, P.Nghiên cứu phát triển; Lãnh đạo Khoa Vận tải - Kinh tế; Các giáo sư Pháp; Giảng viên Khoa Vận tải - Kinh tế. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Vận tải - Kinh tế
14:00 Họp bàn với Ban liên lạc hưu trí về tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất - 2018. TP: BGH (HT, PHT Việt), P.HCTH (chuẩn bị nội dung); P.CTCT&SV; CĐ Trường, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ, Ban liên lạc hưu trí. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(18-01)
Sáng08:30 Họp phương án tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2018. TP: BGH (HT, PHT Chương),P. KT&ĐBCLĐT, P. ĐTSĐH, K.CT, K.KTXD, K.VTKT, K.CK, K.Đ-ĐT, K.CNTT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
08:30 Họp bàn giá dịch vụ trông xe đạp, xe máy, ô tô theo qui định mới của UBND Tp Hà Nội. TP: BGH (PHT Việt), P.TCKT, CĐ, P.CTCT&SV, TTDV, KTX, BV. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Họp Ban Quản trị cổng thông tin điện tử trường Đại học Giao thông vận tải. TP: BGH (PHT Chương), Các thành viên Ban Quản trị Cổng thông tin điên tử trường ĐH Giao thông vận tải. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Thứ 6
(19-01)
Sáng08:30 Họp tổng kết quỹ văn thể 2017, xây dựng quỹ văn thể 2018. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.TC-KT, Công đoàn, các Khoa Quản lý sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội SV, Chi hội thể thao, BM GDTC. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Chiều14:30 Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ tháng 01/2018. TP: BGH (HT, các PHT), lãnh đạo các khoa, các bộ môn chuyên môn có học viên tốt nghiệp, P.Đào tạo SĐH, các tân tiến sĩ và thạc sĩ. Tại: Hội trường lớn Phòng Đào tạo SĐH
Thứ 7
(20-01)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(21-01)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Phòng ĐTĐH đề nghị văn phòng các Khoa quản lý sinh viên gửi báo cáo tình hình nộp bảng điểm, nhập điểm trên phần mềm quản lý đào tạo (gồm điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần) tất cả các đợt học trong Học kỳ I năm học 2017-2018 của Khóa 57 trở về trước, trước ngày 17/01/2018


Lịch công tác tuần từ ngày 15-01-2018 đến ngày 21-01-2018
(Được cập nhật lúc 2018-01-15 08:53:45)

Thứ 2 (15-01)

Thứ 3 (16-01)

08:30Báo cáo Ban Giám hiệu nội dung rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học GTVT - TP: BGH (HT, các PHT), Ô.Hải (P.HCTH), Ô. Sỹ, B.Thảo, B.Thanh, B. Nhung (P.TCCB) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (17-01)

08:30Kiểm tra thử nghiệm bộ bảng tương tác phục vụ công tác giảng dạy - TP: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, TT CNTT, Ban QLGĐ - Tại: P.306 - A8 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Kiểm tra thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng theo khuyến nghị của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài - TP: BGH (PHT Chương), CT HĐT, P.HCTH, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.TBQT, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.KHCN, P.TCCB, TT ƯDCNTT, T TT-TV, Ký túc xá, Ban QLGĐ, P.Bảo vệ, Lãnh đạo các Khoa - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Seminar chuyên môn Quốc tế - TP: BGH (PHT Chương), P.Đối ngoại, P.Nghiên cứu phát triển; Lãnh đạo Khoa Vận tải - Kinh tế; Các giáo sư Pháp; Giảng viên Khoa Vận tải - Kinh tế - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Vận tải - Kinh tế
14:00Họp bàn với Ban liên lạc hưu trí về tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất - 2018 - TP: BGH (HT, PHT Việt), P.HCTH (chuẩn bị nội dung); P.CTCT&SV; CĐ Trường, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ, Ban liên lạc hưu trí - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (18-01)

08:30Họp phương án tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2018 - TP: BGH (HT, PHT Chương),P. KT&ĐBCLĐT, P. ĐTSĐH, K.CT, K.KTXD, K.VTKT, K.CK, K.Đ-ĐT, K.CNTT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Họp bàn giá dịch vụ trông xe đạp, xe máy, ô tô theo qui định mới của UBND Tp Hà Nội - TP: BGH (PHT Việt), P.TCKT, CĐ, P.CTCT&SV, TTDV, KTX, BV - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Họp Ban Quản trị cổng thông tin điện tử trường Đại học Giao thông vận tải - TP: BGH (PHT Chương), Các thành viên Ban Quản trị Cổng thông tin điên tử trường ĐH Giao thông vận tải - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 6 (19-01)

08:30Họp tổng kết quỹ văn thể 2017, xây dựng quỹ văn thể 2018 - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.TC-KT, Công đoàn, các Khoa Quản lý sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội SV, Chi hội thể thao, BM GDTC - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:30Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ tháng 01/2018 - TP: BGH (HT, các PHT), lãnh đạo các khoa, các bộ môn chuyên môn có học viên tốt nghiệp, P.Đào tạo SĐH, các tân tiến sĩ và thạc sĩ - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Phòng Đào tạo SĐH

Thứ 7 (20-01)

Chủ nhật (21-01)

Tải xuống lịch công tác tuần