Thông báo tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 58 (tháng 6/2017) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 58 (tháng 6/2017)

Thông báo tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 58 (tháng 6/2017)

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 58 (tháng 6/2017).
 
Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 04 - 3834 7611.
 
Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-b%C3%A0i-b%C3%...
Theo Kết luận của Hội đồng biên tập ngày 5/4/2017, từ số 57 số trang tối đa của 1 bài báo theo định dạng hiện tại là 8 trang.
 
Trân trọng,
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT