<

Kính gửi: Các khoa, viện, trung tâm, bộ môn trong toàn trường.

Trường ĐH Giao thông Vận tải đã tham gia hội thảo về thành lập liên hiệp chia sẻ nguồn tài nguyên điện tử khối ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ vào ngày 24/10/2014. SPIE Digital Library chứa đựng bộ sưu tập lớn nhất thế giới nghiên cứuvề quang học và lượng tử ánh sáng với hơn 400.000 bài báo từ hội nghị khoa học, tạp chí chuyên ngành và sách điện tử. Nội dung các công trình bao gồm ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật về quang học và lượng tử ánh sáng ở khắp nơi. Hiện nay, SPIE Digital Library cho phép trường đại học GTVT dùng thử CSDL về chủ đề: Astronomy; Biomedical Optics and Medical Imaging; Defense and Security; Electronic Imaging and Signal Processing; Illumination and Displays; Lasers and Sources; Mathematics; Micro/Nanolithography; Nanotechnology; Optical Design and Engineering; Optoelectronics and Communications; Remote Sensing; Sensing and Measurement; Solar and Alternative Energy.

Có thể truy cập, download các CSDL theo địa chỉ: http://spiedigitallibrary.org

- Thời gian truy cập 4 tuần: Từ 15/11/2014 đến hết ngày 12/12/2014.

- Phạm vi truy cập: Nội mạng của Trường (Máy tính nối mạng trong khu vực trường ĐH GTVT).

Sau thời gian dùng thử CSDL, đề nghị các cá nhân, đơn vị sử dụng CSDL nói trên cho ý kiến phản hồi, đánh giá về CSDL này. Mọi thông tin xin gửi về phòng Nghiệp vụ TT Thông tin - Thư viện, tầng 5 nhà A8.

 Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo với toàn thể Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên quan tâm sử dụng.

 Trân trọng cảm ơn Quý bạn đọc!

TL HIỆU TRƯỞNG

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN

  Vũ Thanh Hiền

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG,

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, DANH HIỆU TẬP THỂ LĐXS,

CSTĐCẤP BỘ, “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT”, KỶ NIỆM CHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHGTVT ngày       /11/2014)

 

I. Tập thể:

STT

TÊN ĐƠN VỊ

HÌNH THỨC ĐƯỢC KHEN

1

Công đoàn Trường

Bằng khen của Thủ tướng

2

Cơ sở 2

Bằng khen của Thủ tướng

3

Phòng Đào tạo Đại học

Bằng khen của Thủ tướng

4

Viện Môi trường và An toàn giao thông

Bằng khen của Bộ trưởng

5

Khoa Cơ khí

Tập thể Lao động xuất sắc

6

Khoa Công trình

Tập thể Lao động xuất sắc

7

Khoa Khoa học cơ bản

Tập thể Lao động xuất sắc

8

Khoa Vận tải kinh tế

Tập thể Lao động xuất sắc

9

Viện Kỹ thuật xây dựng

Tập thể Lao động xuất sắc

10

Viện Môi trường và An toàn giao thông

Tập thể Lao động xuất sắc

11

Phòng Hành chính tổng hợp

Tập thể Lao động xuất sắc

12

Phòng Tài chính kế toán

Tập thể Lao động xuất sắc

13

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể Lao động xuất sắc

14

Trung tâm Khoa học công nghệ

Tập thể Lao động xuất sắc

15

Trạm Y tế

Tập thể Lao động xuất sắc

16

Cơ sở II

Tập thể Lao động xuất sắc

17

Bộ môn Cơ khí ô tô

Tập thể Lao động xuất sắc

18

Bộ môn Đường ô tô và sân bay

Tập thể Lao động xuất sắc

19

Bộ môn Mạng và các hệ thống thông tin

Tập thể Lao động xuất sắc

20

Bộ môn Vận tải-Kinh tế sắt

Tập thể Lao động xuất sắc

II. Cá nhân

STT

HỌ TÊN

ĐƠN VỊ

HÌNH THỨC ĐƯỢC KHEN

1

Ông Vũ Văn Khương

Khoa Khoa học cơ bản

HC Lao động hạng ba

2

Bà Đặng Thị Tuyết Minh

Khoa Khoa học cơ bản

HC Lao động hạng ba

3

Bà Trần Thị Kim Đăng

Khoa Công trình

HC Lao động hạng ba

4

Ông Thẩm Phú Huân

Nguyên Trưởng phòng TBQT

HC Lao động hạng ba

5

Ông Thái Hà Phi

Khoa Cơ khí

Bằng khen của Thủ tướng

6

Bà Lê Hồng Lan

Khoa Khoa học cơ bản

Bằng khen của Thủ tướng

7

Bà Nguyễn Thị Mai Anh

Phòng Tài chính kế toán

Bằng khen của Bộ trưởng

8

Bà Nguyễn Thị Huệ

Phòng Tài chính kế toán

Bằng khen của Bộ trưởng

9

Bà Lê Thanh Thảo

Phòng Tổ chức cán bộ

Bằng khen của Bộ trưởng

10

Ông Đinh Quang Thành

Khoa Lý luận chính trị

Bằng khen của Bộ trưởng

11

Ông Đỗ Đức Tuấn

Khoa Cơ khí

Bằng khen của Bộ trưởng

12

Ông Đào Mạnh Hùng

Khoa Cơ khí

Bằng khen của Bộ trưởng

13

Ông Nguyễn Đình Tứ

Khoa Cơ khí

Bằng khen của Bộ trưởng

14

Ông Trương Mạnh Hùng

Khoa Cơ khí

Bằng khen của Bộ trưởng

15

Ông Trần Ngọc Hiền

Khoa Cơ khí

Bằng khen của Bộ trưởng

16

Ông Trần Quốc Đạt

Khoa Công trình

Bằng khen của Bộ trưởng

17

Ông Hồ Anh Cương

Khoa Công trình

Bằng khen của Bộ trưởng

18

Ông Đào Văn Dinh

Khoa Công trình

Bằng khen của Bộ trưởng

19

Bà Tạ Thị Hiền

Khoa Công trình

Bằng khen của Bộ trưởng

20

Ông Nguyễn Cảnh Minh

Khoa Điện-Điện tử

Bằng khen của Bộ trưởng

21

Bà Vũ Hoàng Hoa

Khoa Điện-Điện tử

Bằng khen của Bộ trưởng

22

Ông Phạm Hồng Quân

Khoa Điện-Điện tử

Bằng khen của Bộ trưởng

23

Ông Trần Văn Long

Khoa Khoa học cơ bản

Bằng khen của Bộ trưởng

24

Ông Phan Văn Xế

Khoa Khoa học cơ bản

Bằng khen của Bộ trưởng

25

Bà Hoàng Thị Tuyết Lan

Khoa Khoa học cơ bản

Bằng khen của Bộ trưởng

26

Bà Nguyễn Thị Mai

Khoa Khoa học cơ bản

Bằng khen của Bộ trưởng

27

Ông Nguyễn Hồng Thái

Khoa Vận tải kinh tế

Bằng khen của Bộ trưởng

28

Bà Nguyễn Thị Hoài An

Khoa Vận tải kinh tế

Bằng khen của Bộ trưởng

29

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Khoa Vận tải kinh tế

Bằng khen của Bộ trưởng

30

Ông Ngô Đăng Quang

Viện Kỹ thuật xây dựng

Bằng khen của Bộ trưởng

31

Ông Nguyễn Thanh Sang

Viện Kỹ thuật xây dựng

Bằng khen của Bộ trưởng

32

Ông Nguyễn Xuân Huy

Viện Kỹ thuật xây dựng

Bằng khen của Bộ trưởng

33

Ông Nguyễn Đức Trọng

Cơ sở II

Bằng khen của Bộ trưởng

34

Ông Nguyễn Duy Việt

Khoa Điện-Điện tử

Người tốt, Việc tốt

35

Bà Ngô Thị Loan

Khoa Lý luận chính trị

Người tốt, Việc tốt

36

Ông Lương Xuân Bính

Khoa Công trình

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

37

Ông Lê Hải Hà

Khoa Công trình

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

38

Ông Nguyễn Thanh Hải

Khoa Điện-Điện tử

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

39

Ông Nguyễn Xuân Huy

Viện Kỹ thuật xây dựng

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

40

Ông Thái Hà Phi

Khoa Cơ khí

Kỷ niệm chương

41

Ông Lê Hoài Đức

Khoa Cơ khí

Kỷ niệm chương

42

Ông Vũ Quang Trung

Khoa Công trình

Kỷ niệm chương

43

Ông Nguyễn Đại Việt

Khoa Công trình

Kỷ niệm chương

44

Ông Nguyễn Thanh Chương

Khoa Vận tải kinh tế

Kỷ niệm chương

45

Bà Lê Thanh Lan

Khoa Vận tải kinh tế

Kỷ niệm chương

46

Bà Vũ Thanh Hiền

Khoa Khoa học cơ bản

Kỷ niệm chương

47

Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Khoa Khoa học cơ bản

Kỷ niệm chương

48

Bà Bạch Thị Thanh

Khoa Khoa học cơ bản

Kỷ niệm chương

49

Bà Hồ Thị Thuý Quỳnh

Khoa Khoa học cơ bản

Kỷ niệm chương

50

Bà Bùi Thị Phi

Xưởng in

Kỷ niệm chương

51

Ông Lê Văn Bách

Cơ sở II

Kỷ niệm chương

52

Ông Nguyễn Văn Hùng

Cơ sở II

Kỷ niệm chương

53

Ông Ngô Châu Phương

Cơ sở II

Kỷ niệm chương

54

Bà Trần Thị Lan Hương

Nguyên giảng viên Khoa Vận tải kinh tế

Kỷ niệm chương

55

Bà Phạm Thị Thu Hương

Nguyên giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Kỷ niệm chương

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐH GTVT

*****

Số: 187 /TB - ĐTN

 

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 11  năm 2014

THÔNG BÁO

 “V/v Đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đoàn trường khóa XXVII

trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHGTVT

lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2014-2017”

 

Kính gửi:    Các Liên chi đoàn, Chi đoàn, CLB, tổ, đội, nhóm.

          Căn cứ Kế hoạch số 177 KH/ĐTN ngày 03/11/2014 của BCH Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHGTVT lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2014-2017. Để đánh giá kết quả thực hiện các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, BCH Đoàn trường xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ XXVIII.

          Nhằm mục đích lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo, BCH Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn, CLB, tổ, đội, nhóm và toàn thể đoàn viên, sinh viên nghiên cứu Dự thảo, đóng góp ý kiến để BCH hoàn thiện Dự thảo báo cáo trước khi trình Đại hội.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về Văn phòng Đoàn trường P404 nhà A9 hoặc gửi về địa chỉ: mnphong@utc.edu.vn  hoặc anhminhuct@gmail.com trước ngày12/12/2014.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

Mai Nam Phong

       Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày Truyền thống của trường 15-11

Bộ môn Anh văn, trường Đại học Giao thông Vận tải trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo, sinh viên, cựu sinh viên và học viên yêu thích tiếng Anh tới dự buổi tọa đàm “Tiếng Anh - Nhịp cầu kết nối” nhằm giao lưu, liên kết các thế hệ sinh viên, giảng viên đã và đang học tập, giảng dạy tiếng Anh tại trường ĐH GTVT, đồng thời trao đổi kinh nghiệm học tập và công việc liên quan đến lĩnh vực tiếng Anh.

Thời gian:                 Từ 15h00 đến 18h00 thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014.

Địa điểm:      Hội trường lớn, trường ĐH GTVT.

Thành phần: Tất cả các thầy giáo, cô giáo, sinh viên, và cựu sinh viên, học viên quan tâm đến lĩnh vực tiếng Anh.

Chương trình:

  • Từ 14h30 đến 15h00: Đón khách
  • Từ 15h00 đến 15h30: Chương trình văn nghệ mở màn, video clip giới thiệu hoạt động học tập tiếng Anh của sinh viên và cựu sinh viên ĐH GTVT.
  • Từ 15h30 đến 16h00: Tọa đàm về phương pháp học tiếng Anh

(với các nội dung về chuẩn hóa ngoại ngữ, các chứng chỉ quốc tế và trong nước, yêu cầu về học tiếng Anh ở trường Đại học GTVT, phương pháp học tiếng Anh – những khó khăn và giải pháp.)

  • Từ 16h00 đến 16h30: Trao đổi kinh nghiệm du học

(Với các nội dung về việc tìm kiếm học bổng và cơ hội học tập, làm việc ở nước ngoài.)

  • Từ 16h30 đến 17h00: Tiếng Anh và những trải nghiệm công việc

(đây là những trải nghiệm thực tế, những lời khuyên bổ ích, phản hồi của cựu sinh viên về việc sử dụng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp.)

  • Từ 17h đến 17h30: Chương trình tri ân với các thầy cô giáo nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày Truyền thống Trường ĐH GTVT và 20 năm thành lập Bộ môn Anh văn.
  • Bế mạc và tặng thẻ học tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho các sinh viên.

                                                                                               Thay mặt Bộ môn Anh văn

Trưởng Bộ môn

                                               Ths. Nguyễn Thị Hồng Tuyến

    

     Thực hiện Hướng dẫn số 41 - HD/ĐUK, ngày 01/10/2014 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về công tác nhân sự cấp ủy Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy trường thông báo kế hoạch thực hiện bổ sung nguồn quy hoạch Ban chấp hành đảng bộ trường, đảng bộ bộ phận, chi ủy chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

     Nội dung kế hoạch và các biểu mẫu đề nghị xem file đính kèm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
ĐƠN VỊ:………………………………

 

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng       năm 20...

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG HỌP

 

 
 

 

 


                            Kính gửi:  Phòng  Hành chính- Tổng hợp

 

Đơn vị:………………………………………………..………………….………………...

Đề nghị được bố trí sử dụng phòng họp cho cuộc họp (hội nghị): ……………….

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Số lượng người dự: ………………………………………….………………………….

Đề xuất đăng ký phòng họp:………………………………………...……....................

Thời gian sử dụng: ………………………… ………………………………………….

Yêu cầu chuẩn bị khác: ………………………………………….….…………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

            TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
ĐƠN VỊ:………………………………

 

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng       năm 20...

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
 

 

 


                            Kính gửi:  Phòng  Hành chính- Tổng hợp

 

Đơn vị:………………………………………………..………………….………………...

Đăng ký lịch công tác tuần từ………/……/20…. Đến ……./……../20…..

Tên cuộc họp (hội nghị): ..........................................................................................

………………………………………………………………………………………

Nội dung:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Thành phần dự: ………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Chủ trì:……………………………………………………………………………...

Thời gian:…………………………………………………………………………………

Đăng ký phòng họp:………………………………………...……...................................

Đơn vị chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung…… ……………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu khác: ………………………………………….….…………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

            TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng kí nhận Front page feed