Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

    Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Ban soạn thảo được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/01/2017 đã xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải. Để sớm hoàn thiện Dự thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành, phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Quý đơn vị tổ chức nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quy chế nói trên. Bản Dự thảo Quy chế được đăng tải trên Văn phòng điện tử của Trường tại địa chỉ http://vanphongdientu.utc.edu.vn từ ngày 16/6/2017 (Các đơn vị sử dụng tài khoản của đơn vị mình trên Văn phòng điện tử để truy cập).

    Mọi ý kiến đóng góp (bằng văn bản) xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 30/6/2017, gặp đồng chí Bùi Quỳnh Hoa - phòng 405 nhà A1, điện thoại: 04.38347675; email: tccb@utc.edu.vn.

    Phòng Tổ chức cán bộ mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý đơn vị.

    Trân trọng cảm ơn./.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

TS Vũ Đức Sỹ (Đã ký)


Kính gửi các đơn vị tròng toàn Trường!
Trường ĐH GTVT l;à thành viên CLB KHCN các trường đại học kỹ thuật.
Vào ngày 29 - 30/9/2017 tới đây, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ lần thứ 51 với chủ đề: Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp .
Nhằm giải quyết các vấn đề Khoa học Công nghệ của tỉnh Đồng Tháp và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Ban tổ chức mời các nhà khoa học của các trường thành viên tham gia viết bài cho Hội thảo. Thời hạn nộp bài về cho phòng KHCN trước 08/8/2017.
Chủ đề của bài viết, cách trình bày và thể lệ viết bài xin vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng!

Chi tiết xem file đính kèm!

Chi tiết xem file đính kèm!

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 58 (tháng 6/2017).
 
Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 04 - 3834 7611.
 
Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://www.utc.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-gtvt

Theo Kết luận của Hội đồng biên tập ngày 5/4/2017, từ số 57 số trang tối đa của 1 bài báo theo định dạng hiện tại là 8 trang.
 
Trân trọng,
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT

 

 

Đăng kí nhận Front page feed