Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

*THỜI GIAN: 20h00 ngày 30 tháng 9 năm 2016

*ĐỊA ĐIỂM: Hội trường lớn Trường Đại học GTVT

*Thành phần Tham dự: Đại diện Hội đồng Trường; Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường và sinh viên khoá 57.

*NỘI DUNG LỄ KHAI GIẢNG:
-Chào cờ;
-Giới thiệu đại biểu;
-Hiệu trưởng phát biểu khai giảng khoá học;
-Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trường cho các sinh viên trúng tuyển với điểm số cao;
-Công bố quyết định trao học bổng của các đơn vị tài trợ;
-Đại diện đơn vị trao học bổng phát biểu;
-Đại diện sinh viên khoá 57 phát biểu ý kiến và tặng hoa cho Hiệu trưởng;
-Văn nghệ chào mừng.

*PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
- Phòng Công tác chính trị và sinh viên: Chịu trách nhiệm công tác tổ chức và phục vụ cho Lễ khai giảng.
- Phòng Hành chính tổng hợp: Viết bài phát biểu cho Hiệu trưởng; Thông báo Lễ khai giảng trên lịch công tác tuần.
- Phòng Thiết bị quản trị: Đảm bảo nguồn điện liên tục cho hội trường.
- Phòng bảo vệ: Đảm bảo công tác an ninh trật tự và trông xe cho cán bộ, sinh viên.
- Đoàn Thanh niên: Huy động sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác an ninh và công tác tổ chức buổi lễ khai giảng.
 
Hà Nội, ngày 23/9/2016
PGS.TS Nguyễn Duy Việt - Phó Hiệu trưởng
Đã ký
                            

Ngày 05 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Theo đó, Nhà trường yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện các quy định sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)

    Nhà trường thông báo việc tổ chức học tập đầu khoá bổ sung cho các sinh viên nhập học đợt nguyện vọng bổ sung (đón vào chiều thứ 4 ngày 14/9/2016). Cụ thể như sau:
     - Các sinh viên nhập học bổ sung vẫn tham gia sinh hoạt chung với khoa của mình như các sinh viên đón đợt đầu;
     - Các sinh viên nhập học bổ sung nghe báo cáo chuyên đề vào chiều thứ 4 ngày 21/9:
      +Từ 14h00 - 15h30: Chuyên đề 1: Giới thiệu về lịch sử xây dựng và phát triển Nhà trường, về Luật giáo dục; Luật Giáo dục Đại học, Điều lệ trường đại học; Luật Giao thông đường bộ và một số nội dung thời sự của ngành.
      +Từ 15h40 - 17h10: Chuyên đề 2: Phổ biến qui chế đào tạo theo tín chỉ và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm đăng ký học, tra cứu điểm, học phí, v.v…
 
* PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
- Phòng CTCT&SV:
+ Thông báo về việc tham gia sinh hoạt đầu khoá cho các sinh viên nhập học bổ sung.
-  Phòng Đào tạo đại học:
+ Cử báo cáo viên phổ biến qui chế đào tạo theo tín chỉ và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm đăng ký học, tra cứu điểm, học phí, v.v…
- Khoa Lý luận chính trị:
- Cử báo cáo viên giới thiệu về lịch sử xây dựng và phát triển Nhà trường, về Luật giáo dục; Luật Giáo dục Đại học; Điều lệ trường đại học; Luật Giao thông đường bộ và một số nội dung thời sự của ngành.
- Các khoa quản lý sinh viên:
- Tiếp nhận số sinh viên nhập học bổ sung sinh hoạt chung cùng số sinh viên nhập học đợt đầu.THÔNG BÁO

Về việc ​điều chỉnh thời gian làm bài thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển viên chức năm 2016

 

      Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

      Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

      Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

      Trường Đại học GTVT thông báo điều chỉnh thời gian làm bài thi môn ngoại ngữ - kỳ thi tuyển viên viên chức năm 2016 như sau:

-      Thời gian làm bài thi ngoại ngữ là 60 phút.

                   Vậy Nhà trường thông báo để các thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức năm 2016 được biết!

HIỆU TRƯỞNG

PGS-TS. Trần Đắc Sử (đã ký)

THÔNG BÁO

V/ v: Lịch thi chuyên môn, nghiệp vụ và công tác chuẩn bị đề cương môn chuyên môn nghiệp vụ - Kỳ thi tuyển viên chức năm 2016

             Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2012 về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

            Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

            Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

            Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 thông báo Lịch thi chuyên môn, nghiệp vụ và công tác chuẩn bị đề cương môn thi chuyên môn, nghiệp vụ trong đợt thi tuyển viên chức năm 2016 như sau:

1.  Lịch thi chuyên môn, nghiệp vụ:

Ngày , giờ thi

Đơn vị

Số lượng ứng viên

Địa điểm

Thứ 2 (26/9/2016)

7h30

 - BM. Trắc địa

1

Tại VP BM

8h30

 - BM. Kỹ thuật nhiệt

1

Tại VP BM

9h30

 - BM. Kinh tế vận tải

3

Tại VP BM

13h30

 - BM. Cơ sở&QLKT

4

Tại VP BM

16h30

 - BM. Quản trị kinh doanh

1

Tại VP BM

Thứ 3 (27/9/2016)

7h30

 - BM. Vận tải đường bộ và Thành phố

1

Tại VP BM

8h30

 - BM. Anh văn

8

Tại VP BM

Thứ 4 (28/9/2016)

7h30

 - BM. Giải tích

13

Tại VP BM

Thứ 5 (29/9/2016)

7h30

-  Vật lý

7

Tại VP BM

14h30

-  Đại số và SXTK

4

Tại VP BM

Thứ 6 (30/9/2016)

7h30

 - BM. Điều khiển học

1

Tại VP BM

8h30

 - BM. Kỹ thuật điện

1

Tại VP BM

9h30

 - BM. Kỹ thuật môi trường

1

Tại VP BM

10h30

 - BM. Khoa học máy tính

1

Tại VP BM

13h30

 - BM. Mạng và HTTT

4

Tại VP BM

Thứ 7 (01/10/2016)

7h30

 - BM. Công nghệ phần mềm

2

Tại VP BM

9h30

-  BM. Kinh tế - Khoa Đào tạo quốc tế

1

Tại VP BM

10h30

 - BM. Kỹ thuật - Khoa Đào tạo quốc tế

1

Tại VP BM

13h00

 - TT. Thông tin thư viện

9

 Phòng 501-Nhà A1

Chủ nhật (02/10/2016)

7h30

 - Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT

7

 Phòng 501-Nhà A1

15h00

 - TT. Ứng dụng CNTT

2

 Phòng 501-Nhà A1

Thứ 2 (03/10/2016)

7h30

 - Ban Quản lý giảng đường

17

 Phòng 501-Nhà A1

Thứ 3 (04/10/2016)

7h30

 - Phòng Tổ chức cán bộ

14

 Phòng 501-Nhà A1

            Đề nghị các đơn vị bố trí thời gian và thành phần tham gia chấm thi chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng lịch thi trên.

2.  Công tác chuẩn bị đề cương, bài giảng thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

a. Đối với ứng viên dự thi khối giảng dạy (thi vào các bộ môn):

- Phần thi viết: Ứng viên soạn một giáo án khối lượng 01 tín chỉ (tương đương 01 đơn vị học trình: 15 tiết).

- Phần thi thực hành: Ứng viên bốc thăm giảng 01 trong số 15 tiết đã soạn và trả lời câu hỏi của Ban chấm thi.

b. Đối với ứng viên dự thi khối hành chính (thi vào các Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm):

- Phần thi viết: Ứng viên soạn 01 đề cương gồm 10 vấn đề chuyên môn liên quan đến vị trí việc làm do đơn vị có ứng viên dự tuyển cung cấp.

- Phần thi thực hành: Ban chấm thi kiểm tra năng lực chuyên môn của ứng viên qua hình thức vấn đáp và xử lí tình huống thực tế theo một số vấn đề đã được chuẩn bị trong đề cương.

c. Các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện

            Để giúp ứng viên dự thi trong việc soạn đề cương, giáo án, đề nghị các đơn vị có ứng viên dự thi thực hiện những việc sau:

- Đối với các Bộ môn có ứng viên dự thi: Lãnh đạo bộ môn lựa chọn một số chương, mục (khối lượng tương đương 15 tiết) giao cho các ứng viên chuẩn bị giáo án.

- Đối với các Đơn vị thuộc khối hành chính có ứng viên dự thi: Lãnh đạo đơn vị chuẩn bị 10 vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí cần tuyển dụng, về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị để giao cho các ứng viên chuẩn bị đề cương ôn tập.

            Bài soạn của ứng viên (đề cương hoặc giáo án) photocopy thành 06 bản gửi về Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua phòng Tổ chức cán bộ) 03 ngày trước ngày thi chuyên môn, nghiệp vụ.

          - Các đơn vị có ứng viên dự tuyển cử thành phần Ban chấm thi chuyên môn, nghiệp vụ và gửi danh sách về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15/9/2016.

Thành phần Ban chấm thi chuyên môn, nghiệp vụ ở đơn vị gồm:

- Trưởng (hoặc Phó trưởng) đơn vị (Bộ môn, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm);

- Một giảng viên có trình độ chuyên môn trên đại học, có cùng chuyên ngành với ứng viên tham dự thi tuyển (đối với các Bộ môn).

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

TS. Vũ Đức Sỹ (Đã ký)THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2016

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-ĐHGTVT ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường đại học GTVT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 tại phiên họp ngày  05/9/2016;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2016 (có danh sách kèm theo) và kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức thi, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch trước khi tổ chức thi tuyển:

a. Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi và phổ biến kế hoạch thi tuyển:

-  Thời gian: 15h00 ngày 07/9/2016;

-  Địa điểm: Phòng Hội thảo - Nhà A8 Trường đại học GTVT.

b. Nhận đề cương thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

-  Thời gian: Từ ngày 07 đến ngày 12/9/2016;

-  Địa điểm:  Tại các đơn vị có ứng viên dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng sẽ có thư giới thiệu ứng viên đến các đơn vị có ứng viên dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

a. Lễ khai mạc: 7h00 ngày 23/9/2016, tại Phòng 501- Nhà A1

b. Thi các môn Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ:

- Môn Kiến thức chung:     8h30 ngày 23/9/2016;

- Môn Tin học:                     14h00 ngày 23/9/2016;

-  Môn Ngoại ngữ:               8hh30 ngày 24/9/2016.

             Địa điểm: Phòng 301, 306 và 307 Nhà A8.

c. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

Thời gian: Từ ngày 26/9 đến ngày 04/10/2016, cụ thể như sau:

Ngày , giờ thi

Đơn vị

Số lượng ứng viên

Địa điểm

Thứ 2 (26/9/2016)

7h30

 - BM. Trắc địa

1

Tại VP BM

8h30

 - BM. Kỹ thuật nhiệt

1

Tại VP BM

9h30

 - BM. Kinh tế vận tải

3

Tại VP BM

13h30

 - BM. Cơ sở&QLKT

4

Tại VP BM

16h30

 - BM. Quản trị kinh doanh

1

Tại VP BM

Thứ 3 (27/9/2016)

7h30

 - BM. Vận tải đường bộ và Thành phố

1

Tại VP BM

8h30

 - BM. Anh văn

8

Tại VP BM

Thứ 4 (28/9/2016)

7h30

 - BM. Giải tích

13

Tại VP BM

Thứ 5 (29/9/2016)

7h30

-  Vật lý

7

Tại VP BM

14h30

-  Đại số và SXTK

4

Tại VP BM

Thứ 6 (30/9/2016)

7h30

 - BM. Điều khiển học

1

Tại VP BM

8h30

 - BM. Kỹ thuật điện

1

Tại VP BM

9h30

 - BM. Kỹ thuật môi trường

1

Tại VP BM

10h30

 - BM. Khoa học máy tính

1

Tại VP BM

13h30

 - BM. Mạng và HTTT

4

Tại VP BM

Thứ 7 (01/10/2016)

7h30

 - BM. Công nghệ phần mềm

2

Tại VP BM

9h30

-  BM. Kinh tế - Khoa Đào tạo quốc tế

1

Tại VP BM

10h30

 - BM. Kỹ thuật - Khoa Đào tạo quốc tế

1

Tại VP BM

13h00

 - TT. Thông tin thư viện

9

 Phòng 501-Nhà A1

Chủ nhật (02/10/2016)

7h30

 - Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT

7

 Phòng 501-Nhà A1

15h00

 - TT. Ứng dụng CNTT

2

 Phòng 501-Nhà A1

Thứ 2 (03/10/2016)

7h30

 - Ban Quản lý giảng đường

17

 Phòng 501-Nhà A1

Thứ 3 (04/10/2016)

7h30

 - Phòng Tổ chức cán bộ

14

 Phòng 501-Nhà A1

Thông báo này được niêm yết trên bảng tin của Phòng Tổ chức cán bộ và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Trường (địa chỉ:  http://www.utc.edu.vn/).

Lưu ý:

-       Tất cả các ứng viên phải có mặt đầy đủ để nghe phổ biến quy chế thi, nội quy thi tại Lễ khai mạc kỳ thi.

-       Ứng viên tham dự thi tuyển phải xuất trình Thẻ dự thi, Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh./.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp, yêu cầu ứng viên liên hệ trực tiếp với Thư ký Hội đồng tuyển dụng (Điện thoại: 04.38347675 - gặp ThS. Nguyễn Thị Bích Thúy).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TDVC NĂM 2016

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh (Đã ký)

Đăng kí nhận Front page feed