<

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ  NHIỆM KỲ 2010-2015                      

  TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ 29 (NHIỆM KỲ 2015- 2020)

 

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2010- 2015

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước:         

Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 28 (nhiệm kỳ 2010- 2015) được tổ chức tháng 5 năm 2010. Năm năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 28 diễn ra  trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến rất phức tạp và khó lường. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Xung đột xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là tình hình căng thẳng trên biển Đông và biển Hoa Đông.

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)

 

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Quyết định số 448/QĐ-BGDĐT ngày 10/2/2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Trường ĐH GTVT đăng tải toàn văn dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn phục vụ việc lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử của Trường (Tài liệu xem chi tiết ở file đính kèm ). Trân trọng đề nghị các các bộ viên chức trong toàn trường tham gia và đóng góp ý kiến.

Mọi ý kiến xin gửi về Phòng Hành chính tổng hợp - Trường ĐH GTVT

Email: hcth@utc.edu.vn

Trân trọng!

Kính gửi:  - Các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 55

  • Các khoa, viện, trung tâm quản lý sinh viên

 

Theo kết quả kiểm tra sau tuyển sinh hồ sơ trúng tuyển và hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên hệ chính quy khóa 55, hiện vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ hồ sơ, giấy tờ.

Thông báo cụ thể trong file đính kèm

Đăng kí nhận Front page feed