Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<THÔNG BÁO NHẬN BÀI GỬI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHGTVT SỐ 54 (10/2016) VÀ TẠP CHÍ 3 TRƯỜNG SỐ 7 NĂM 2016
 
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT đang tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 54 (tháng 10/2016) và Tạp chí 3 trường số 7 (năm 2016).
 
Các tác giả gửi bài đăng xin gửi kèm theo Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Giáp (phòng KHCN), ĐT: 04 - 3834 7611.
 
Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://www.utc.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-gtvt
 
Trân trọng,
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT 

Nhà trường xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng về việc chuyển buổi Tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên của Khoa sang 7h30' Sáng Thứ 7, ngày 06/8/2016 Tại P108-A5./.

 

LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

KHỐI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV

( Kèm theo Kế hoạch số ......./KH-ĐHGTVT ngày      /      /2016)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

1/8

8h30: Các đơn vị tổ chức thảo luận: Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

 

- 14h00’: Hội nghị CBVC khoa KHCB

                                            - tại phòng 501.A1

-14h00’: Hội nghị CBVC Khoa đào tạo quốc tế.                               - tại phòng 401-A1

Thứ ba

2/8

-8h30 : Nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước, quốc tế và các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

TP: Toàn thể CB, GV, CNV

Địa điểm: Hội trường lớn.

14h00: Hội nghị CBVC khoa Cơ khí

                                                - tại phòng 501-A1

 

Thứ tư

3/8

- 8h30’: Hội nghị CBVC Khoa VT-KT

               - Tại phòng 501-A1

-14hh00: Hội nghị CBVC Khoa MT và ATGT

                                                - tại phòng 401-A1

 

Thứ năm

4/8

-8h30’: Hội nghị CBVC Khoa Công trình

                                            - Tại hội trường lớn

-8h30’: Hội nghị CBVC Khoa CNTT

                                              – tại phòng 401-A1.

 

-14h00’: Hội nghị CBVC Khoa Kỹ thuật xây dựng

                                          - tại phòng 401-A1.

 

Thứ sáu

5/8

-8h30’: Tổng kết năm học 2015-2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với CB, GV, CNV.

TP: Toàn thể CB, GV, CNV của trường

Địa điểm: Hội trường lớn

 

-14h00: Hội nghị CBVC Khoa Điện-Điện tử

                                         - tại phòng 501-A1.

Thứ bảy

6/8

 

-14h00’: Tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên toàn trường.

TP: ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các bộ môn, đại diện văn phòng khoa và đại diện các lớp SV (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư chi đoàn) - Đề nghị các khoa, viện cử  Cố vấn học tập đi dự, theo dõi. Địa điểm: Tại Hội trường lớn

 

Lưu ý:

- Hội nghị CBVC khối Phòng, Ban, Trung tâm, Xưởng, Trạm, Bộ môn trực thuộc, Khoa Đại học tại chức, Khoa GDQP, Khoa LLCT tổ chức vào thời gian từ 8/8 – 19/8/2016. Khi tiến hành Hội nghị CBVC đề nghị đăng ký lịch tuần.

 

 

LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

KHỐI SINH VIÊN

( Kèm theo Kế hoạch số ......./KH-ĐHGTVT ngày      / 7 /2016)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

1/8

 

13h30: - Khoa Công trình tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ ba

2/8

 

13h30: - Khoa VT-KT tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ tư

3/8

7h30: - Khoa Cơ khí tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

13h30: - Khoa Điện - Điện tử tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ năm

4/8

7h30: - Khoa Kỹ thuật xây dựng tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn. (Chuyển sang Sáng thứ Bảy, 06/8/2016 tại P108-A5)

13h30: - Khoa Môi trường và an toàn giao thông tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ sáu

5/8

 

13h30: - Khoa Công nghệ thông tin tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ bảy

6/8

7h30: - Khoa Đào tạo quốc tế tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

7h30: - Khoa Kỹ thuật xây dựng tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại P108-A5

-14h00’: Tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên toàn trường.

TP: ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các bộ môn, đại diện văn phòng khoa và đại diện các lớp SV (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư chi đoàn) - Đề nghị các khoa cử  Cố vấn học tập đi dự, theo dõi.

Địa điểm: Tại Hội trường lớn

           

Ghi chú:

-Nội dung tổng kết năm học của các khoa quản lý sinh viên:

               +Tổng kết công tác sinh viên của khoa năm học 2015-2016 và phương hướng năm học 2016-2017

               +Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khoa

               +Đối thoại giữa lãnh đạo khoa và sinh viên

-Sinh viên nghe báo cáo chuyên đề và sinh hoạt lớp theo lịch do Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

                        +Thời gian nghe báo cáo chuyên đề: 4 tiết (Theo lịch của P.ĐTĐH)

                        +Thời gian sinh hoạt lớp: 1 buổi (Theo lịch của P.ĐTĐH)

Nội dung cụ thể trong file đính kèm.

I.THỜI GIAN: Từ ngày 1/8 đến ngày 6/8/2016
 
II. NỘI DUNG:
 
1.Đối với cán bộ, giảng viên, công nhân viên
-Tổ chức thảo luận: Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Nhà trường và của đơn vị;
-Nghe báo cáo chuyên đề với những nội dung sau: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện NQ TƯ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Những nội dung quan trọng về chính trị, thời sự hiện nay; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố (2015-2020), Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
-Nghe Hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học 2015-2016; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017; Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường;
 
2. Đối với sinh viên
-Nghe báo cáo chuyên đề với những nội dung sau: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện NQ TƯ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Những nội dung quan trọng về chính trị, thời sự hiện nay; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố (2015-2020), Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Công tác phòng chống tham nhũng;
-Tổng kết năm học và kiện toàn tổ chức lớp; đề ra phương hướng kế hoạch năm học 2016 - 2017; chấm điểm RLSV;
-Tham dự tổng kết năm học 2015-2016 và đối thoại với lãnh đạo Khoa;
-Tổng kết năm học và đối thoại giữa đại diện sinh viên (Tp: Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư chi đoàn) với lãnh đạo Nhà trường;
-Sinh viên làm bài thu hoạch (thực hiện ngay cuối buổi nghe báo cáo chuyên đề) và ký cam kết phòng chống ma tuý, an toàn giao thông và tuân thủ các nội qui, qui định của Nhà trường.
 
III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ phận chức năng như sau:
* Phòng CTCT&SV:
- Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện tuần SHCT;
- Lên kế hoạch và lịch SHCT gửi các đơn vị;
- Mời báo cáo viên; trang trí hội nghị CBVC, tổng kết năm học của các khoa;
- Chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác sinh viên; chịu trách nhiệm công tác tổ chức buổi tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên;
-Phối hợp với khoa Lý luận chính trị trong việc tổ chức cho sinh viên viết thu hoạch và ký cam kết PCMT và tuân thủ các qui định của Nhà trường;
-Dự các buổi tổng kết năm học và đối thoại của các khoa quản lý sinh viên.
 
* Phòng HCTH:
-Chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Đại học GTVT và các tài liệu khác (nếu có) gửi tới các đơn vị trước ngày 1/8; Chịu trách nhiệm công tác tổ chức buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng với cán bộ, giảng viên, công nhân viên;
-Tổng hợp tình hình Hội nghị CBVC của các đơn vị;
-Chuẩn bị các phòng họp 301, 401, 501 nhà A1; Phòng hội thảo tầng 4 nhà A8;
-Bố trí xe đón báo cáo viên.
* Phòng Đào tạo Đại học:
- Chuẩn bị tài liệu phục vụ sinh hoạt của các lớp sinh viên;
-Làm báo cáo công tác đào tạo chuyển cho phòng CTCT&SV trước ngày 26/7 để tổng hợp công tác sinh viên năm học 2015-2016;
-Dự các buổi tổng kết năm học và đối thoại của các Khoa quản lý sinh viên;
-Lập thời khoá biểu cho sinh viên nghe báo cáo chuyên đề và sinh hoạt lớp tại khu giảng đường đồng thời gửi các đơn vị có liên quan trước ngày 15/7.
* Phòng TBQT:  Đảm bảo các vấn đề liên quan đến điện, nước.
* Ban quản lý giảng đường:
-Bố trí các phòng cho báo cáo chuyên đề, sinh hoạt lớp của sinh viên theo lịch do phòng Đào tạo Đại học cung cấp;
-Phục vụ loa đài và các việc liên quan tại các phòng có tổ chức nghe báo cáo chuyên đề;
-Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên chung của Trường.
*Khoa Lý luận chính trị:
-Xây dựng đề cương chuyên đề;
-Bố trí giảng viên trực tiếp báo cáo tại các lớp;
-Tổng hợp tình hình sinh viên tham dự và thu bài thu hoạch, cam kết PCMT gửi về đơn vị thường trực (Phòng CTCT&SV).
*Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
- Phối hợp với các khoa trong việc tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Nhà trường năm học 2015 – 2016 và phương hướng năm học 2016-2017;
-Tham gia đối thoại.
* Các Khoa quản lý sinh viên:
-Thông báo kế hoạch và trực tiếp quản lý sinh viên thuộc đơn vị mình phụ trách trong suốt tuần SHCT;
-Tổ chức tổng kết năm học 2015-2016 của sinh viên;
- Chỉ đạo cố vấn học tập thực hiện tốt việc sinh hoạt lớp.
*Các đơn vị trong toàn Trường:
-Tổ chức thảo luận: Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của đơn vị và Nhà trường;
-Phân công cán bộ đơn vị dự Hội nghị CBVC và tổng kết năm học 2015-2016 của các đơn vị khác theo kế hoạch chung;
- Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức của đơn vị.
 
Nơi nhận:
- ĐU, BGH. 
- CĐ, ĐTN, HSV
- Các đơn vị trực thuộc Trường, Trang TTĐT
- Lưu CTCT&SV, HCTH
 
Lịch sinh hoạt và nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèmBỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

 
 

 

 


Số: 489/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                       

Hà Nội, ngày  06 tháng  7 năm 2016

                                                                     

                                                                                          

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin biên tập cuốn Sổ tay sinh viên Khoá 57

Triển khai kế hoạch năm học, phòng CTCT&SV đang tiến hành biên soạn cuốn Sổ tay sinh viên Khoá 57 để phát cho sinh viên mới nhập trường vào Tháng 9 năm 2016. Cuốn sổ tay này sẽ được biên soạn dựa trên nội dung của cuốn Sổ tay sinh viên cũ (Khoá 56) và có cập nhật những nội dung đã thay đổi.

Vậy, phòng CTCT&SV thông báo đến tất cả các đơn vị trong toàn trường:

1. Các đơn vị P.ĐTĐH, Đoàn TN, TT Thông tin – Thư viện, Ký túc xá, Trạm Y tế, P.TCKT rà soát lại nội dung thuộc phạm vi công việc của mình trong cuốn Sổ tay sinh viên cũ (Khoá 56), chỉnh sửa lại nếu có thay đổi. Sau thời gian quy định, nếu không nhận được thông tin phản hồi chúng tôi sẽ áp dụng nội dung trong cuốn Sổ tay sinh viên Khoá 56.

2. Các đơn vị khác trong toàn trường nếu có nhu cầu đưa thông tin hướng dẫn vào cuốn Sổ tay sinh viên vui lòng gửi nội dung về phòng CTCT&SV. Lưu ý: Chúng tôi chỉ nhận những thông tin hướng dẫn chung dành cho tất cả sinh viên trong trường. không biên tập các thông tin dành riêng cho từng khoa, ngành hoặc chuyên ngành.

3. Thời gian, địa điểm: Mọi thông tin phản hồi gửi về P.CTCT&SV (P206-Hội trường lớn) trước ngày Thứ 4, 27/7/2016.

4. Hình thức gửi: Thông tin phản hồi phải được gửi bằng cả văn bản (Có chữ ký xác nhận của lãnh đạo đơn vị) và file mềm.

Để đảm bảo tiến độ công việc, đề nghị các đơn vị thực hiện theo thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu HCTH, CTCT&SV.

 

TL HIỆU TRƯỞNG

KT TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Hàn Xuân Trung

 

Đăng kí nhận Front page feed