<

 

                   Kính gửi: Các lớp sinh viên khóa 55

 

Theo kết quả kiểm tra sau tuyển sinh hồ sơ trúng tuyển và hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên hệ chính quy khóa 55, hiện vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ hồ sơ, giấy tờ.

Cụ thể trong file đính kèm

THÔNG BÁO LỄ TRAO HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH KỲ 27

NĂM HỌC 2014-2015
 
 Trung tâm Đào tạo kỹ năng bằng tiếng Pháp, xin trân trọng thông báo lễ trao “Học bổng đồng hành – CĐP" lần thứ 27 năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 2 của  trường Đại học Giao thông vận tải.

1. Thời gian: 17h30 thứ 2 ngày 2 tháng 2 năm 2015

2. Địa điểm: Phòng 418 nhà T1 (Phòng Hội thảo), trường ĐHKHTN

                      Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 Kính đề nghị các bạn học sinh đến đông đủ và đúng giờ.
 Xin trân trọng cảm ơn!
 

Theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo chương trình học bổng trao đổi bậc đại học Global Ugrad của Vụ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dành cho sinh viên đại học năm học 2015-2016. Những sinh viên được lựa chọn sẽ học 01 học kỳ (khoảng 5 tháng) không lấy bằng tại một trường đại học của Hoa Kỳ, theo chương trình học đại học chính quy của trường tiếp nhận. Việc lựa chọn không phân biệt ngành học.

Điều kiện dự tuyển:

  • Là sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba của các trường đại học tại Việt Nam (hoặc năm thứ tư đối với các sinh viên các trường đại học có hệ đào tạo 5 năm hoặc dài hơn)
  • Đã học xong năm thứ nhất đại học vào tháng 8/2015
  • Còn ít nhất 1 học kỳ tại VN sau khi hoàn thành chương trình học tại Hoa Kỳ
  • Trình độ tiếng Anh giỏi
  • Có kết quả học tập xuất sắc, điểm trung bình học kỳ gần nhất 7.5 trở lên
  • Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và ngoại khóa trong và ngoài nhà trường.

Đăng ký tham gia:

Ứng viên truy cập địa chỉ: photos.state.gov/librairies/vietnam/8621/pdf-forms/ugrad2015-announcement.pdf để xem thông báo và điền hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ gửi qua email hoặc bản giấy thông thường sẽ không được xem xét.

Sinh viên quan tâm đến chương trình cũng có thể truy cập website:

http://www.worldlearning.org/what-we-do/projects/Global-UGRAD/ để có thông tin đầy đủ và đường link tới trang điền hồ sơ trực tuyến.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Trước 17h00 thứ sáu ngày 27/2/2015.

Kết quả tuyển chọn cuối cùng sẽ được thông báo tới ứng viên trúng tuyển vào khoảng tháng năm hoặc tháng sáu năm 2015.

Phòng Đối Ngoại

     Căn cứ vào Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

     Căn cứ vào Quyết định số 135/QĐ-ĐHGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức trường Đại học Giao thông vận tải năm 2013.

     Căn cứ vào Quyết định số 461/QĐ-ĐHGTVT ngày 05 tháng 03 năm 2014 về việc cử người hướng dẫn tập sự.

     Nhà trường đề nghị các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo làm báo cáo kết quả tập sự:

     1.     Đối với người tập sự: Viết báo cáo kết quả tập sự (mẫu 1);

     2.     Đối với người hướng dẫn tập sự: Viết báo cáo đánh giá kết quả tập sự (mẫu 2);

     3.     Đối với đơn vị quản lý trực tiếp: Họp, nhận xét, đánh giá kết quả tập sự và kết luận.

     Nếu kết quả đánh giá tập sự là: đạt yêu cầu thì người tập sự sẽ được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và được quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

     Nếu kết quả đánh giá tập sự là: không đạt yêu cầu thì Nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

     Vậy đề nghị các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương hoàn thành thủ tục theo yêu cầu nói trên và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ thời gian chậm nhất ngày  02/02/2015.

    (Mẫu 1 và mẫu 2 kèm theo Thông báo này được đăng  tải trên trang thông tin điện tử của Trường.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

(Đã ký)

TS. Vũ Đức Sỹ

     Thực hiện Hướng dẫn số 261- HD/ĐU28 ngày 25/11/2014 của Đảng ủy Trường đại học GTVT về tổ chức Đại hội đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ 29,

     Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy xây dựng lịch báo cáo cấp ủy cấp trên về công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ (Đề nghị xem trong file đính kèm).

Đăng kí nhận Front page feed