Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<   Ngày 28/12/2016, Hội đồng lương của Trường đã họp dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng lương. Sau khi nghe báo cáo của phòng Tổ chức cán bộ và phần trao đổi, thảo luận của các thành viên dự họp, Hội đồng lương thống nhất kết luận như sau:

   1. Công chức, viên chức và người lao động của Trường đạt đủ 02 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12/2016 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

   2. Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Trường năm 2016 không quá 10% (tương đương 110 người).

   3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

   4. Thành tích xuất sắc dùng để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

   - Huân chương;

   - Huy chương;

   - Bằng khen của Thủ tướng;

   - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ;

   - Bằng khen của Bộ trưởng;

   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

   - Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

   - Giấy khen của Hiệu trưởng về thành tích xuất sắc trong năm học (Có đủ tiêu chuẩn của Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhưng bị giới hạn tỷ lệ khen thưởng) hoặc Giấy khen của Hiệu trưởng về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày Truyền thống trường

   - Bảo vệ luận án tiến sĩ đúng hạn.

   5. Căn cứ các quy định của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 và các quy định cụ thể nêu trên, phòng Tổ chức cán bộ lập danh sách công chức, viên chức và người lao động thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016; công khai danh sách trên Trang thông tin của Trường và bảng tin của Phòng trong thời hạn từ 03/01/2017 - 07/01/2017.

   Trên đây là kết luận của Hội đồng lương về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016. Trường hợp có ý kiến thì phản ánh bằng văn bản hoặc gọi điện về thường trực Hội đồng lương (qua đồng chí Nguyễn Thu Thủy - chuyên viên phòng TCCB, ĐT: 04.38347675).

TM. HỘI ĐỒNG LƯƠNG

HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PGS-TS. Nguyễn Ngọc Long (Đã ký)

   Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

   Ngày 23/12/2016, Hội đồng lương của Trường đã họp dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng. Sau khi nghe báo cáo của phòng Tổ chức cán bộ và phần trao đổi, thảo luận của các thành viên dự họp, Hội đồng lương thống nhất kết luận như sau:

    1. Cán bộ, viên chức và người lao động của Trường đạt đủ 02 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12/2016 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

    2. Thành tích xuất sắc dùng để xét nâng bậc lương trước thời hạn gồm: Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Bộ trưởng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

   Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống.

    Các trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

    3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

    4. Các tiêu chuẩn cụ thể:

    - Tiêu chuẩn 1: Đạt thành tích xuất sắc 2 lần, trong đó có 1 lần trong năm 2015 hoặc năm 2016.

    - Tiêu chuẩn 2: Đạt thành tích xuất sắc 1 lần và đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong năm 2015 hoặc năm 2016.

    - Tiêu chuẩn 3: Bảo vệ luận án tiến sĩ đúng hạn trong năm 2015 hoặc năm 2016.

   - Tiêu chuẩn 4: Đạt thành tích xuất sắc 1 lần và được Hiệu trưởng tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015 hoặc trong năm học 2015-2016 hoặc trong công tác tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày Truyền thống trường.

    Lưu ý:     

   - Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 có thể xem tại phòng 405 nhà A1 (gặp đồng chí Nguyễn Thu Thủy - chuyên viên phòng TCCB).

    - Trường hợp có ý kiến thì phản ánh bằng văn bản hoặc gọi điện về thường trực Hội đồng lương (qua phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 04.38347675) trước ngày 28/12/2016 (Thứ tư).  

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ


Thực hiện kế hoạch số 815/KH-BGDĐT ngày 08/11/2016 về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Bản Sơn năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung sau:
 
I. Thời gian và địa điểm xét Giải thưởng:
1. Từ 01/12/2016 đến ngày 01/03/2017: Nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn.
Địa điểm: Vụ KHCN&MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo - 35 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Từ ngày 15/3/2017 đến 05/4/2017: Thẩm định các công trình và xét chọn Giải thưởng
3. Tháng 5/2017: Tổ chức trao Giải thưởng
 
II. Giải thưởng:
Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 50.000 USD. (Giá trị tính theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm trao thưởng).
 
III. Đối tượng tham gia xét tặng Giải thưởng, lĩnh vực xét tặng Giải thưởng, Hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng:
Theo Quyết định số 5252//QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn.
 

Đăng kí nhận Front page feed