<

       Thực hiện Thông báo số 265/TB - ĐU28, ngày 04/12/2014 của Đảng ủy Trường đại học GTVT về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2014, Ban tổ chức xin thông báo chương trình lớp học như sau:

+ 7 giờ 30, Thứ 7 (20/12/2014):

       Học viên có mặt và nhận tài liệu.

+ 8 giờ 00:

     - Ổn định tổ chức;

     - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

     - Phát biểu và khai mạc lớp bồi dưỡng;

     - Đại diện học viên phát biểu ý kiến.

Báo cáo viên TS. Nguyễn Sỹ Trung - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị giới thiệu các chuyên đề:

     - Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta

     - Chuyên đề 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ 14 giờ 00:

Báo cáo viên TS. Nguyễn Thế Tấn - Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận chính trị giới thiệu các chuyên đề:

     - Chuyên đề 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

     - Chuyên đề 4: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

     - Chuyên đề 5: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

+ 8 giờ 00, Chủ nhật (21/12/2014):

Báo cáo viên TS. Nguyễn Sỹ Trung - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị giới thiệu các chuyên đề:

     - Chuyên đề 6: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

     - Chuyên đề 7: Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

     - Chuyên đề 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

+ 14 giờ 00:

Báo cáo viên TS. Nguyễn Thanh Chương - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy giới thiệu chuyên đề:

     - Chuyên đề 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ 15 giờ 00:

     - Học viên làm bài thu hoạch.

     - Bế giảng lớp học.

     Ban tổ chức

Kính gửi: Các lớp sinh viên khóa 55

Theo kết quả kiểm tra sau tuyển sinh hồ sơ trúng tuyển và hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên hệ chính quy khóa 55, hiện vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ hồ sơ, giấy tờ. Danh sách như sau:

 

I. Về hồ sơ trúng tuyển:

  1.  Các sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học:

 

TT

Họ và tên

Mã SV

Ghi chú

1

Vũ Hoàng Anh

1400455

Thiếu hồ sơ nhập học

2

Hoàng Văn Đại

1401750

Thiếu hồ sơ nhập học

3

Trương Thị Nga

1405626

Thiếu hồ sơ nhập học

4

Trần Đức Trọng

1408328

Thiếu hồ sơ nhập học

5

Nguyễn Tiến Trung

1408411

Thiếu hồ sơ nhập học

6

Trần Minh vương

1409474

Thiếu hồ sơ nhập học

7

Nguyễn Văn Tam

1420799

Thiếu hồ sơ nhập học

 

2. Các hồ sơ thiếu giấy tờ:

 

TT

Họ và tên

Mã SV

Ghi chú

1

Trịnh Huy Dương

1401705

Thiếu giấy khai sinh

2

Lạc Hồng Kiên

1404357

Thiếu giấy khai sinh

 

3. Các hồ sơ khai sai tên trường Trung học phổ thông

            Không có sinh viên khai sai tên trường THPT

 

II. Về Hồ sơ chế độ chính sách

  1. Các hồ sơ khai sai đối tượng ưu tiên

TT

Họ và tên

Mã SV

Đối tượng đúng

Đối tượng khai sai

1

Nguyễn Việt Bắc

1400590

Không phải ĐTƯT

01

2

Đỗ Lường Chung

1400863

Không phải ĐTƯT

01

3

Đào Mạnh Duy

1401304

Không phải ĐTƯT

01

4

Phạm Ngọc Dương

1401692

Không phải ĐTƯT

01

5

Lê Phạm Thị Hằng

1402736

Không phải ĐTƯT

01

6

Đỗ Duy Quang

1406265

Không phải ĐTƯT

01

7

Hoàng Văn Thành

1407047

Không phải ĐTƯT

01

8

Nguyễn Đức Thịnh

1407609

Không phải ĐTƯT

01

9

Nguyễn Ngọc Tùng

1408959

Không phải ĐTƯT

01

10

Đặng Văn Vĩnh

1409373

Không phải ĐTƯT

01

12

Ngô Viết Đảm

1420202

Không phải ĐTƯT

01

13

Nguyễn Minh Cường

1401057

06

03

14

Nguyễn Trung Hiếu

1402982

Không phải ĐTƯT

06

15

Nguyễn Khắc Minh

1420602

Không phải ĐTƯT

06

 

  1. Các sinh viên chưa nộp hồ sơ chính sách nên chưa kiểm tra được đối tượng ưu tiên

 

TT

Họ và tên

Mã SV

Ghi chú

1

Lê Tuấn Anh

1400009

Chưa nộp HS chính sách

2

Đặng Hồng Anh

1400067

Nt

3

Hoàng Minh Đức Anh

1400118

Nt

4

Nguyễn Mạnh Cầm

1400720

Nt

5

Nguyễn Mạnh Cường

1401044

Nt

6

Trịnh Xuân Cường

1401117

Nt

7

Nguyễn Thị Dung

1401270

Nt

8

Trần Tiến Dũng

1401568

Nt

9

Kiều Cao Đức

1402119

Nt

10

Dương Thu Giang

1402285

Nt

11

Đinh Trường Giang

1402295

Nt

12

Phan Hoàng Hà

1402467

Nt

13

Nguyễn Hồng Hải

1402600

Nt

14

Lê Minh Hiếu

1402934

Nt

15

Nguyễn Thị Huệ

1403489

Nt

16

Trịnh Hòa Huy

1403652

Nt

17

Đặng Duy Lân

1404538

Nt

18

Nguyễn Hữu Lợi

1404973

Nt

19

Phùng Ngọc Luyện

1405009

Nt

20

Trịnh Nam

1405567

Nt

21

Đào Thị Ninh

1405933

Nt

22

Trần Vượng Phúc

1406111

Nt

23

Trần Vinh Quang

1406333

Nt

24

Vũ Đình Quý

1406598

Nt

25

Trình Văn Sơn

1406836

Nt

26

Nguyễn Vũ Tài

1406873

Nt

27

Nông Hồng Thanh

1407003

Nt

28

Lê Bá Thái

1407258

Nt

29

Hoàng Ngọc Thắng

1407356

Nt

30

Lò Văn Thiệu

1407583

Nt

31

Nguyễn Văn Cường

1420130

Nt

32

Nguyễn Xuân Hậu

1420332

Nt

33

Hồ Nguyễn Đức Hòa

1420396

Nt

34

Nguyễn Thị Nga

1420632

Nt

35

Nguyễn Thị Trang

1420987

Nt

36

Hà Huy Trường

1421023

Nt

37

Nguyễn Đình Chương

1428037

Nt

38

Trần Vũ Thiện

1428328

Nt

 

Phòng CTCT&SV yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách trên nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu cho phòng CTCT&SV. Hạn cuối cùng: Ngày 24/12/2014.

Các giấy tờ về chế độ chính sách nộp tại phòng 203 - Hội trường lớn.

(Chú ý, các sinh viên thuộc đối tượng 01 nộp bổ sung bản sao có công chứng sổ hộ khẩu để căn cứ xác định đối tượng ưu tiên.)

Các giấy tờ về hồ sơ nhập học nộp tại phòng 207 - Hội trường lớn

Số điện thoại liên hệ: 0912463586 – Anh Lượng – Phòng CTCT&SV

 

                                                                     PHÒNG CTCT&SV

“CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI CANON VIỆT NAM NGAY SAU KHI TỐT NGHIỆP”
 
1. Giới thiệu chung
Công ty TNHH Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001 với 100 % vốn đầu tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Sau hơn 10 năm hoạt động, với hơn 22.000 cán bộ, công nhân viên, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long (Trụ sở chính) đặt tại Hà Nội và 2 Nhà máy Quế Võ, Tiên Sơn (Chi nhánh) đặt tại Bắc Ninh.
Với mong muốn tạo ra những cơ hội giúp các bạn Sinh viên năm cuối có được định hướng nghề nghiệp rõ ràng sau khi ra trường cũng như cơ hội làm việc chính thức tại một doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu Việt Nam, hàng năm Canon Việt Nam tổ chức Chương trình tuyển dụng dành riêng cho các bạn Sinh viên năm cuối chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Cơ điện tử và các chuyên ngành kỹ thuật liên quan. Bên cạnh đó, tham gia Chương trình, các bạn sinh viên năm cuối sẽ có cơ hội tham gia Thực tập tại công ty trong vòng 1,5 tháng trước khi được tuyển dụng chính thức (Được nhận lương và nhiều hỗ trợ khác từ phía công ty)
 
Œ Tại sao bạn nên chọn Canon Việt Nam?
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Chế độ đãi ngộ, mức lương hấp dẫn
- Cơ hội học tập, đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm trong và ngoài nước
- Cơ hội thăng tiến
 
2. Đối tượng tham gia:
 
- Sinh viên năm cuối tốt nghiệp tháng 07/2015 (Hệ ĐH chính quy)
- Chuyên ngành: Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Cơ điện tử và các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.
 
Ž3. Yêu cầu chung
- Khả năng giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Nhật trong công việc.
- Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
- Hiểu biết cơ bản về chế tạo, sản xuất.
- Kỹ năng giải quyết các vấn đề chất lượng ( báo cáo – liên lạc – trao đổi).
- Có kỹ năng  sử dụng các phần mềm liên quan đến công việc.
 
 Mô tả công việc
4.1. Kỹ sư CƠ KHÍ và các chuyên ngành liên quan:
- Tiến hành phân tích lỗi công đoạn, lỗi linh kiện, lỗi thành phẩm, lỗi sản xuất chi tiết cơ khí, khuôn mẫu...để các phòng ban liên quan hoặc nhà cung cấp có thể tiến hành cải tiến, khắc phục lỗi.
- Quản lý các loại máy móc, dụng cụ, thiết bị, đồ gá.
- Báo cáo liên lạc với các phòng ban liên quan bên công ty mẹ để giải quyết các công việc liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế khuôn, tiêu chuẩn đóng gói.
- Nghiên cứu, thiết kế các cơ cấu tự động.
- Kiểm tra chất lượng linh kiện trước khi đưa vào sản xuất.
 
4.2. Kỹ sư ĐIỆN – ĐIỆN TỬ và các chuyên ngành liên quan:
- Tiến hành phân tích lỗi công đoạn, lỗi linh kiện…để các phòng ban liên quan hay nhà cung cấp có thể tiến hành cải tiến khắc phục lỗi.
- Trao đổi với bộ phận kỹ thuật của Headquarter về các vấn đề thay đổi kỹ thuật đo, thiết kế bản mạch.
- Triển khai Robocon và tham gia hoạt động nâng cao tự động hoá công đoạn, thao tác trong nhà máy.
- Bảo đảm chất lượng của sản phẩm đầu ra cũng như trong công đoạn của phòng sản xuất bản mạch điện tử.
- Quản lý, thiết lập thông số làm việc các máy móc thiết bị (Máy cấp bản mạch, máy gắn linh kiện, lò hàn…)
- Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động đổi mới sản xuất liên quan đến chất lượng, giảm thời gian sửa chữa dụng cụ thiết bị.
 
4.3. Kỹ sư TỰ ĐỘNG HOÁ và các chuyên ngành liên quan:
- Nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch, thiết kế, lắp ráp các công đoạn cần phải áp dụng tự động hoá trong các quá trình sản xuất.
- Kiểm tra, theo dõi và xử lý những vấn đề phát sinh của máy tự động trong quá trình sản xuất thử và sản xuất hàng loạt.
- Hỗ trợ về kỹ thuật cho các nhóm phụ trách về tự động hoá của các phòng ban để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự động hoá trong sản xuất của nhà máy.
 
5. Quy trình tuyển dụng:
- Hội thảo giới thiệu: 14:00 – 26/12/2014 - Hội trường lớn Đại học Giao thông Vận tải
- Thi viết (Dự kiến): 18/ 01/ 2015 tại Cty Canon
- Phỏng vấn lần 1 & 2 (Dự kiến): 01 ~ 02/ 2015 tại Cty Canon
- Thực tập: 03 ~ 04/ 2015 tại Cty Canon
- Phỏng vấn lần 3 (Dự kiến): 05/ 2015 tại Cty Canon
- Khoá học tiếng Anh: 05 ~ 06/ 2015 Sẽ thông báo chi tiết sau
- Đi làm chính thức: 07/ 2015 tại Cty Canon
 
6. Hồ sơ
- Mẫu đơn dự tuyển Canon
- Bản photo CMND
- Bảng điểm các Học kỳ có xác nhận của Nhà trường hoặc chụp từ website.
- Chứng chỉ ngoại ngữ (Nếu có): IELTS, TOEIC,….
Hồ sơ xin gửi về:
- Trực tiếp tại Hội thảo
- Cổng bảo vệ NM Thăng Long
- Qua email: canonvietnam.svnc2015@asia.com
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: http://www.canon-vn.com.vn/
Hoặc qua SĐT: 043.881.2111 (Máy lẻ: 2247)/ 0913.271.904
 
Mẫu đơn lấy tại tệp đính kèm
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                            

 

 Số: 2245 /QĐ-ĐHGTVT                                                                          Hà Nội, ngày  31 tháng 10 năm 2014

               

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập

của trường Đại học Giao thông vận tải

 

 

HIỆU TRƯ­ỞNG

TRƯ­ỜNG ĐẠI  HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Quyết định số 42/ CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) v/v thành lập Trư­­ờng Đại học Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ t­­ướng Chính phủ V/v ban hành “Điều lệ tr­­ường đại học”;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác cố vấn học tập của trường đại học Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Hội đồng cố vấn học tập cấp Trường và Trư­ởng phòng Công tác chính trị và sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định công tác cố vấn học tập của trường đại học Giao thông vận tải.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1957/QĐ-CTCT&SV ngày 21/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT.

          Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng CTCT&SV, HCTH, ĐTĐH, Tài vụ, Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên, Trưởng các Bộ môn phụ trách chuyên ngành, Cố vấn học tập. Thủ  trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- BGH;                                                                                                

- Như điều 3;

- Cơ sở 2;

- Trang TTĐT;                                                                        

- Lưu: HCTH,CTCT&SV                                                        

 

* Văn bản và các mẫu biểu cụ thể trong file đính kèm

Đăng kí nhận Front page feed