Bộ môn Giáo dục thể chất

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Địa chỉ : Phòng 101- 103 B2, Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại:  ( 04) 7661393

Trưởng Bộ môn: GVC - Thạc sỹ: Phạm Tiến Dũng

 

        Giáo dục thể chất là môn học quan trọng trong chương trình giảng dạy của trường ĐH GTVT. Ngay từ khi bắt đầu khai giảng Khoá I của Trường Đại học Giao thông vạn tải, môn học TDTT đã được chính thức  giảng dạy năm trong chương trình giảng dạy từ năm 1961.
        Lúc đầu Bộ môn chỉ có ít giáo viên và được xếp vào đơn vị ghép ( từ 1961 –1966 là một bộ phận của Phòng Giáo vụ ) từ 1966 – 1983 nằm trong Ban Thể dục – Quân sự của trường. Từ 1983 đến nay là Bộ môn GDTC trực thuộc Ban Giám hiệu.
        Tổng số Cán bộ-  GV của Bộ môn hiện nay có: 13 Giảng viên, gồm 01 GVC; 07 Thạc sỹ, 06 cử nhân TDTT.

        Kể từ khi thành lập đến nay,  Bộ môn GDTC luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy góp phần giáo dục con người mới phát triển toàn diện; đồng thời tham mưu, chỉ đạo tổ chức phong trào TDTT trong Nhà trường, góp phần để Trường Đại học GTVT luôn là đơn vị tiên tiến xuất sắc về TDTTT của thành phố .
        Bộ môn đã được khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, 01 Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam