Giới thiệu chung

Giới thiệu chung


 

Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành Giao thông vận tải và đất nước những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động của khác của Nhà trường nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội. Nhà trường đã đào tạo cho đất nước hàng vạn Kỹ sư, hàng ngàn Thạc sỹ và Tiến sỹ. Phần lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp thuộc ngành GTVT đều tốt nghiệp từ Nhà trường.

Đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý của Nhà trường hiện có gần 1200 người; trong đó có gần 900 Giảng viên với hơn 90 Giáo sư và Phó Giáo sư,  260 Tiến sỹ và Tiến sỹ khoa học, 491 Thạc sỹ. Nhà trường hiện đang đào tạo 22 ngành với 68 hướng chuyên sâu bậc đại học, 13 ngành với hơn 35 hướng chuyên sâu bậc Thạc sỹ và 08 ngành với gần 20 hướng chuyên sâu bậc Tiến sỹ. Quy mô đào tạo của Trường có trên 30 ngàn sinh viên các hệ (trong đó có gần 20.000 sinh viên hệ chính quy), trên 2000 học viên cao học và gần 100 nghiên cứu sinh. Hàng năm, các nhà khoa học của Trường tiến hành nghiên cứu hàng chục đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ, hàng trăm đề tài cấp cơ sở, đề tài liên kết với với các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều cán bộ của Trường là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Giao thông vận tải, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Ngành.

Nhà trường là một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động xã hội, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục Đào tạo; đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường Đại học Giao thông Vận tải hướng tới mô hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; trở thành đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải và đất nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về Giao thông vận tải và một số lĩnh vực khác; có đẳng cấp trong khu vực và hội nhập Quốc tế; là địa chỉ tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội.

 

 I. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TT

Ngành/Nhóm/Chuyên ngành xét tuyển

Mã xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

I

Khoa Công trình

 

 

1

Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

 

 

1.1

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu đường bộ

GHA-01

A00; A01; D07

1.2

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường bộ

GHA-02

A00; A01; D07

1.3

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu hầm

GHA-03

A00; A01; D07

1.4

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường sắt

GHA-04

A00; A01; D07

1.5

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt

GHA-05

A00; A01; D07

1.6

CNKỹ thuật XD Cầu - Đường ô tô - Sân bay

GHA-06

A00; A01; D07

1.7

CNKỹ thuật XD Đường ô tô - Sân bay

GHA-07

A00; A01; D07

1.8

Chuyên ngành Công trình giao thông công chính

GHA-08

A00; A01; D07

1.9

Chuyên ngành Công trình giao thông đô thị

GHA-09

A00; A01; D07

1.10

Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường

GHA-10

A00; A01; D07

1.11

Chuyên ngành Kỹ thuật giao thông đường bộ

GHA-11

A00; A01; D07

1.12

Nhóm Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị;Kỹ thuật XD Đường hầm và metro; Địa kỹ thuật CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa CT

GHA-12

A00; A01; D07

2

Ngành Quản lý xây dựng

GHA-13

A00; A01; D07

3

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

GHA-14

A00; A01; D07

II

Khoa Kỹ thuật xây dựng

 

 

4

Ngành Kỹ thuật xây dựng

(gồm các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Vật liệu và công nghệ xây dựng)

GHA-15

A00; A01; D07

III

Khoa Cơ khí

 

 

5

Ngành Kỹ thuật cơ khí

 

 

5.1

Nhóm Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử)

GHA-16

A00; A01

5.2

Nhóm Kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô)

GHA-17

A00; A01

5.3

Nhóm Kỹ thuật cơ khí động lực (gồm các chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật máy động lực; Đầu máy – toa xe, Tàu điện – metro)

GHA-18

A00; A01

6

Ngành Kỹ thuật nhiệt

 (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Điều hòa không khí và thông gió CT xây dựng)

 

 

GHA-19

A00; A01

IV

Khoa Điện - Điện tử

 

 

7

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

GHA-20

A00; A01; D07

8

Ngành Kỹ thuật điện

GHA-21

A00; A01; D07

9

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

GHA-22

A00; A01; D07

V

Khoa Công nghệ thông tin

 

 

10

Ngành Công nghệ thông tin

GHA-23

A00; A01; D07

VI

Khoa Vận tải-Kinh tế

 

 

11

Ngành Kinh tế xây dựng

(gồm các chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường; Kinh tế xây dựng công trình giao thông)

GHA-24

A00; A01; D07

12

Ngành Kinh tế vận tải

(gồm các chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô; Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch)

GHA-25

A00; A01; D07

13

Ngành Khai thác vận tải

(gồm các chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị; Khai thác vận tải đa phương thức; Khai thác vận tải đường bộ thành phố; Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics)

GHA-26

A00; A01; D07

14

Ngành Kế toán

(chuyên ngành Kế toán tổng hợp)

GHA-27

A00; A01; D07

15

Ngành Kinh tế

(chuyên ngành: Kinh tế bưu chính viễn thông)

GHA-28

A00; A01; D07

16

Ngành Quản trị kinh doanh

(gồm các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng; Quản trị doanh nghiệp bưu chính viễn thông; Quản trị kinh doanh giao thông vận tải; Quản trị Logistics)

GHA-29

A00; A01; D07

VII

 Khoa Môi trường&ATGT

 

 

17

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

GHA-30

A00; A01; D07

18

Ngành Kỹ thuật môi trường

GHA-31

A00; A01; D07

VIII

Khoa KHCB

 

 

19

Ngành Toán ứng dụng

GHA-36

A00; A01; D07

IX

Khoa Đào tạo Quốc tế

 

 

20

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC: Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình GTĐT Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến).

GHA-32

A00; A01; D07

21

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trìnhCLC: Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp)

GHA-33

A00; A01; D07

22

Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trìnhCLC: Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)

GHA-34

A00; A01; D07

23

Ngành Kế toán (Chương trìnhCLC: Kế toán tổng hợp Việt - Anh)

GHA-35

A00; A01; D07

 

II. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

1. ĐÀO TẠO THẠC SỸ

STT

Tên ngành

Mã số

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

8580205

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

8580210

3

Kỹ thuật xây dựng


(Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)

8580201

4

Kỹ thuật cơ khí động lực

8520116

5

Kỹ thuật điện tử

8520203

6

Kỹ thuật viễn thông

8520208

7

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

8520216

8

Công nghệ thông tin

8480201

9

Quản lý xây dựng

8580302

10

Tổ chức và quản lý vận tải

8840103

11

Quản trị kinh doanh

8340101

12

Quản lý kinh tế

8340410

13

Kỹ thuật hệ thống đường sắt

 

 

2. ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

TT

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ tiến sĩ

Chuyên ngành tuyển sinh

Tên gọi

Mã số

Tên chuyên ngành

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

9580205

1

Xây dựng đường ôtô và đường thành phố

2

Xây dựng đường sắt

3

Xây dựng cầu hầm

4

Địa kỹ thuật xây dựng

2

Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

9580206

1

Xây dựng công trình đặc biệt

3

Cơ kỹ thuật

9520101

1

Cơ học chất rắn

2

Cơ học kỹ thuật

4

Kỹ thuật cơ khí động lực

9520116

1

Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển

2

Khai thác, bảo trì thiết bị xây dựng, nâng chuyển

3

Kỹ thuật ô tô - máy kéo

4

Khai thác, bảo trì ô tô - máy kéo

5

Kỹ thuật đầu máy xe lửa - toa xe

6

Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa - toa xe

5

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

9520216

1

Tự động hóa

6

Kỹ thuật viễn thông

9520208

1

Kỹ thuật viễn thông

7

Quản lý xây dựng

9580302

1

Kinh tế xây dựng

8

Tổ chức và quản lý vận tải

9840103

1

Tổ chức và quản lý vận tải

2

Khai thác vận tải

 

 

III. NCKH - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Trong hoạt động khoa học công nghệ, Nhà trường luôn tích cực phát huy nguồn lực sẵn có, hợp tác với các đơn vị để đi sâu giải quyết các vấn đề thực tiễn. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Trường luôn gắn liền với các hướng nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Về hệ thống trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, Nhà trường có nhiều thiết bị chuyên dùng hiện đại như thiết bị kiểm tra bê tông không phá hủy, phòng thí nghiệm động đất, phòng nghiên cứu trọng điểm vết hằn bánh xe…

Đối với các đơn vị trong nước, Nhà trường tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà trường đã thực hiện nhiều dự án liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học và doanh nghiệp lớn như Trường Đại học Damstard, Trường Đại học Dresden (CHLB Đức), Trường Đại học Kỹ thuật tổng hợp Đường sắt Matxcơva (LB Nga), Đại học Cầu- Đường Pari (CH Pháp), Trường Đại học  Kyoto (Nhật Bản), Trường Đại học Giao thông Tây Nam (Trung Quốc)… các công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài như: Tập đoàn Xây dựng Shimizu, Công ty Tư vấn xây dựng CTI (Nhật Bản), Liên đoàn Thép Nhật Bản …

 

 

 

 

 

            Hội thảo KH về Giao thông thông minh

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm nghiên cứu được trưngbày tại Hội chợ Techmart

 

Trạm trộn bê tông nhựa nóng

 

Một số công trình khoa học tiêu biểu trong thời gian qua:

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị, phương tiện và hệ thống tự động kiểm tra, giám sát, điều hành phục vụ cho an toàn giao thông đường bộ.

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị định vị vệ tinh phục vụ giám sát, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt.

- Nghiên cứu lựa chọn mô hình và thí nghiệm xác định ứng xử chịu động đất của một số dạng trụ cầu.

- Nghiên cứu bê tông chất lượng cao trên cơ sở vật liệu địa phương để xây dựng cầu đường ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Nghiên cứu sử dụng cát biển để chế tạo bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô và công trình phòng hộ vùng ven biển Việt Nam.

- Nghiên cứu thiết kế, chế thử máy đặt ray thi công tầng trên đường sắt Việt Nam.

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông có cường độ siêu cao ứng dụng trong kết cấu cầu và nhà cao tầng.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình lập quy hoạch tổ chức giao thông đô thị ở Việt Nam.

- Nghiên cứu phát triển kiến trúc các hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam.

- Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý giao thông trên đường cao tốc ở Việt Nam.

- Nghiên cứu, phát triển hệ thống tự động giám sát và điều khiển chạy tàu  ATS.

- Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho các đô thị lớn góp phần giảm ùn tắc giao thông, phù hợp với xu thế phát triển tương lai.

Các hướng chính hoạt động KHCN của Trường trong 5 năm tới là nghiên cứu về:

- Độ bền lâu của kết cấu và thiết bị giao thông vận tải;

- Quan trắc liên tục kết cấu xây dựng;

- Vật liệu và công nghệ mới trong xây dựng;

- Hệ thống giao thông thông minh;

- Thiết kế các cụm chi tiết máy xây dựng;

- Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến công trình xây dựng.

Các đơn vị KHCN của Trường bao gồm 02 công ty và các trung tâm có thể đảm nhiệm nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất.

IV. NCKH CỦA SINH VIÊN

 Nghiên cứu khoa học của sinh viên được đẩy mạnh thông qua “Tuần Nghiên cứu khoa học sinh viên” được tổ chức định kỳ hàng năm.
Nhiều đề tài NCKH của sinh viên giành được giải cao trong các kỳ thi NCKH của Bộ GD&ĐT.
Phong trào học tập, nghiên cứu khoa học sôi nổi trong sinh viên.
Hàng trăm đề tài NCKH của sinh viên đạt giải cấp Bộ và giải VIFOTEC.
Sinh viên của trường cũng tích cực tham gia các sân chơi về khoa học công nghệ như cuộc thi ROBOCON, thi thiết kế động cơ tiết kiệm nhiên liệu do HONDA tổ chức...

 

 

 

Báo cáo đề tài điển hình tại

Hội nghị NCKH của sinh viên

Sinh viên Trường ĐH GTVT

tham gia cuộc thi ROBOCON

Sản phẩm củan sinh viên Trường ĐH GTVT tham gia cuộc thi Tiết kiệm năng lượng do Shell tổ chức tại Malaysia

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

 

Giảng đường A2

 

 

 

 

 

 

Giảng đường A5

 

 

 

 

 

 

Ký túc xá sinh viên

Trường Đại học Giao thông Vận tải được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích gần 21ha, gồm các khu giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng làm việc, hội trường, thư viện, nhà văn hóa, sân vận động… Tất cả đều được thiết kế hiện đại và bố trí hợp lý với nhu cầu sử dụng.

Khu giảng đường có 216 phòng học với diện tích trên 23.600m2 được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, Trường có hệ thống phòng máy tính được nối mạng ADSL, 4 phòng học ngoại ngữ chuyên dùng  và trung tâm Thông tin  Thư viện điện tử giúp giảng viên, sinh viên có điều kiện tiếp cận và ứng dựng những thành tựu khoa học kỹ thuật  công nghệ tiên tiến, hỗ trợ cho quá trình giảng dạy, học tập nhằm đạt được kết quả cao nhất. Ngoài ra, để trang bị cho sinh viên những kiến thức thiết thực và bổ ích cũng như nâng cao hoạt động nghiên cứu, Nhà trường đã đầu tư mới và nâng cấp 36 phòng thí nghiệm và xưởng thực tập, thực hành với những thiết bị hiện đại. Khu ký túc xá có điện tích 20.411m2, gồm 230 phòng và hiện có khoảng 1.800 sinh viên đang cư trú. Khu ký túc xá biệt lập với khuôn viên trường nhưng vẫn được giám sát và quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự và việc di chuyển không gây ảnh hưởng đến học tập của sinh viên. Bên cạnh đó, Nhà trường còn có hội trường lớn với diện tích 2.197m2, nhà văn hóa 985,78m2 và 3.129m2 sân vận động phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngoại khóa, văn nghệ và thể dục thể thao.

                    Khuôn viên nhà trường

Trung tâm TT-TV được thành lập ngày 21/2/2002, theo quyết định số 753 QĐ-BGD & ĐT TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thư viện điện tử của Trường Đại học GTVT là một trong những thư viện lớn trong các trường đại học ở Việt Nam.
Hiện nay trung tâm quản lý 37.000 loại tài liệu với trên 120.000 bản tài liệu in trên giấy, các loại  hình tài liệu như giáo trình và sách tham khảo tiếng Việt; sách tham khảo tiếng Anh, Nga, Pháp. Luận văn, luận án và đề tài nghiên cứu khoa học, ấn bản định kỳ, tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Ngoài ra còn chứa trên 3600 tài liệu điện tử toàn văn bằng tiếng Anh về các lĩnh vực chuyên ngành.

Hệ thống tự động CIM

Máy phay CNC 5 trục DMU60

 

 

 

 

Phòng hội thảo tại

             Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

 

Sinh viên học tập và nghiên cứu tại

Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

Trung tâm Khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông Vận tải được thành lập theo Quyết định số 2084/QĐ-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải trên cơ sở sát nhập Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Công trình-VILAS 047, phòng Thí nghiệm Cơ khí, Phòng Thí nghiệm Tự động hoá.

 

Nhà thí nghiệm công trình (A10)

Phòng thí nghiệm công trình trực thuộc Trung tâm được Văn phòng Công nhận Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ công nhận phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo ISO/IEC 17025:2005 mang mã hiệu VILAS047 với hơn 80 phép thử.

 

 

 

 

 

 

Máy kéo nẽn 300 tấn

 

 

Máy thí nghiệm mỏi 50 tấn

 

 

 

                                                      

 VI. PHÂN HIỆU TẠI TPHCM

   

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ, cho việc phát triển hạ tầng giao thông vận tải ở các tỉnh phía Nam trở nên cấp thiết. Trước tình hình đó, năm 1989 Đảng ủy  Ban Giám hiệu Nhà trường đã đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương thành lập Cơ sở II Trường Đại học Giao thông Vận tải tại khu vực phía Nam. Ngày 27/04/1990, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 139/TCCB thành lập Cơ sở II Trường Đại học Giao thông Vận tải và đặt tại huyện Thủ Đức (nay là Quận 9), Thành phố Hồ Chí Minh.Để phù hợp với Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/7/2016, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định số 2419/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong tiến trình xây dựng và phát triển của Nhà trường nói chung và Cơ sở 2 nói riêng.

Qua gần một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển, Phân hiệu đã trưởng thành về mọi mặt. Công tác đào tạo có sự tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng. Đội ngũ Giảng viên có trình độ sau đại học chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, tính đến tháng 11/2016 Phân hiệu có 191 Cán bộ, Giảng viên; trong đó có 03 Phó Giáo sư, 19 Tiến sĩ, 79 Thạc sĩ.

Cơ sở vật chất của Phân hiệu khang trang, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của Thầy và được cải thiện hàng năm.  Đến nay, Phân hiệu đào tạo trên 21 ngàn Kỹ sư, trên 1500 Thạc sỹ. Bên cạnh đó Cán bộ khoa học ở Phân hiệu tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng để phát triển giao thông vận tải ở các tỉnh phía Nam.

CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2005

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000

- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2009

- Nhiều Bằng khen của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam,  Ủy ban Nhân nhân TP Hồ Chí Minh, Tp. Cần Thơ, của nhiều tỉnh khu vực phía Nam  và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sinh viên Phân hiệu trong giờ thực hành thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Phân hiệu (lúc đó còn là CS2)

  

Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Ngọc Long – Hiệu trưởng

Phó Giám đốc thường trực: PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng

Phó Giám đốc: TS Võ Trường Sơn

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Phân hiệu hiện nay gồm: Ban Giám đốc có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc, 09 Phòng, Ban chức năng và 02 Trung tâm, 03 Khoa với 16 Bộ môn và 03 khoa trực thuộc Phân hiệu

QUY MÔ, NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Năm học 2016- 2017, quy mô đào tạo tại Phân hiệu là gần 6.500 sinh viên bậc đại học (trong đó hệ chính quy là gần 6.000 sinh viên) và gần 400 học viên Cao học thuộc 15 ngành đào tạo.

 

Khu hành chính Phân hiệu

 

 

Trung tâm thông tin thư viện Phân hiệu

 

 

VII. HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

Công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ được Nhà trường quan tâm.
Với mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên, ngoài thời gian học tập, sinh viên còn tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các giải thể thao của Trường và khu vực như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua...
Ngoài ra còn có các hoạt động tư vấn hỗ trợ cho sinh viên có điều kiện giao lưu với các doanh nghiệp, đảm bảo trang bị những hành trang cần thiết khi ra trường.

Câu lạc bộ guitar của Nhà trường

 

Diễn đàn phương pháp học tập

 

Giải bóng chuyền sinh viên

 

 

 

 

 

                      Cuộc thi sinh viên khỏe

 

 

 

 

 

             Hội diễn văn nghệ toàn trường

Ngoài ra các tổ chức của Thanh niên trong nhà Trường như Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên còn tổ chức các hoạt động cộng đồng hướng thế hệ trẻ tới các sinh hoạt mang tính xã hội.
Nhiều phong trào do Trung ương Đoàn tổ chức được sinh viên tham gia và hưởng ứng nhiệt tình...

 

Sinh viên tình nguyện ra quân

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia hiến máu nhân đạo