PHÒNG THIẾT BỊ - QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
P.408, 410, 412, 414 nhà A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
(024) 37669442Trưởng phòng: TS. Vũ Đức Sỹ

Phó trưởng phòng:  TS. Vũ Văn Trung

 Phó trưởng phòng: TS. Tống Anh Tuấn 

GIỚI THIỆUTiền thân của Phòng Thiết bị - Quản trị là Ban Kiến thiết được thành lập từ tháng 8/1960 theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải. Ban có nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất để thành lập trường Đại học Giao thông vận tải. Vào những năm 80 để đáp ứng yêu cầu công việc Ban này được tách ra thành phòng Thiết bị quản trị và Ban quản lý công trình (sau này đổi thành Ban Quản lý dự án) và đến giữa năm 2016, Ban Quản lý dự án lại sát nhập vào Phòng Thiết bị quản trị.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Phòng Thiết bị quản trị có chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất. Phòng có các nhiệm vụ sau: 

1. Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình và bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

2. Tổ chức thực hiện mua sắm, tiếp nhận, quản lý và cấp phát trang thiết bị, vật tư cho các đơn vị theo kế hoạch

3. Tư vấn xây dựng, quản lý các dự án đầu tư tăng cường, nâng cấp trang thiết bị và dự án cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vật chất 

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, khai thác cơ sở vật chất 

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tài sản, cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

6. Quản lý và đảm bảo việc cung cấp điện, nước phục vụ cho các hoạt động của Trường 

7. Quản lý hồ sơ nhà đất, thực hiện việc uỷ nhiệm của Hiệu trưởng để làm việc với cơ quan liên quan về cơ sở vật chất 

8. Tư vấn xây dựng các dự án đầu tư theo phân cấp 

9. Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển kai công tác phòng chống lụt bão, thiên tai. 

10. Tổ chức thực hiejn và quản lý các dự án đầu tư theo sự phân công. 

11. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các dự án được phân công 

12. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán kiểm kê đánh giá chất lượng, giá trị các loại tài sản, tính khấu hao và tổ chức thanh lý tài sản 

13. Quy hoạch tổng thể mặt bằng Nhà trường 

14. Tham gia các Tổ công tác có liên quan đến chức năng quản lý được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢCPhòng đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  (2004), liên tục được nhà trường công nhận là tập thể Lao động Tiên tiến. 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
TS. Vũ Đức Sỹ Trưởng Phòng   Phụ trách chung

P412 - A1
Email: vdsy@utc.edu.vn

TS. Tống Anh Tuấn - P. Trưởng phòng  

- Quản trị tài sản 

- Mua sắm thường xuyên 

P410- A1

Email: tatuan@utc.edu.vn

TS. Vũ Văn Trung -

P. Trưởng phòng 

   

P410- A1

Email: vvtrung@utc.edu.vn

Nguyễn Trọng Tiến - Chuyên viên

- Kiểm tra, đánh giá, xác định thực trạng trang thiết bị  trước khi đề xuất sửa chữa, mua sắm 

- Tổ chức mua sắm, sửa chữa thường xuyên các vật tư, thiết bị 

P414 - A1

Email: trongtien@utc.edu.vn

Khiếu Thị Tuyết Nhung - Chuyên viên  

- Hỗ trợ công tác khảo sát thiết kế công trình

- Theo dõi, kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán,  quyết toán các công trình 

P408 - A1

Email: arc.tuyetnhung@gmail.com

Phạm Đức Giang - Chuyên viên

- Quản lý tài sản 

- Hỗ trợ cập nhật thường xuyên tăng giảm tài sản 

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến tài sản 

- Tiếp nhận, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản 

P414 - A1

Email: qttb_77@yahoo.con.vn

Đặng Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên

- Quản lý đất đai, nhà công vụ 

- Quản lý, khai thác mặt bằng các trung tâm, công ty

- Quản lý kho 

- Phối hợp và lập báo cáo về quản lý tài sản của Nhà trường 

P414 - A1

Email: huy29kt@gmail.com

Trịnh Khánh Linh - Chuyên viên  

Quản lý, theo dõi, điều chuyển,thu hồi tài sản trên phần mềm Văn phòng điện tử.

- Văn thư, lưu trữ

P414 - A1

Email: linhtktbqt@utc.edu.vn

Nguyễn Trung Hưng - Chuyên viên  

Quản lý các nguồn cung cấp điện, nước.

-Quản lý, khai thác, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, nước trong Trường;

Báo cáo lượng điện, nước tiêu thụ hàng tháng và khi có tình huống đột xuất.

Nhà A8

Email: 

Nguyễn Việt Hưng - Chuyên viên  

- Tổ chức vận hành hệ thống nước trong trường.

-Tổ chức và triển khai sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị nước.

- Theo dõi và ghi số nước tiêu thụ của các đơn vị trong toàn trường.

Nhà A8

Lê Duy Bình - Chuyên viên  

-Tổ chức vận hành hệ thống điện trong trường.

-Tổ chức và triển khai sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị điện.

- Theo dõi và ghi số điện năng tiêu thụ của các đơn vị trong toàn trường.

- Quản lý hệ thống máy điều hòa.

Nhà A8

Email: binhld@utc.edu.vn

Phạm Mạnh Cường- Chuyên viên  

- Hỗ trợ công tác khảo sát thiết kế công trình.

- Giám sát thi công các công trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa.

- Nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình.

- Kiểm tra, theo dõi hồ sơ hoàn công công trình xây dựng.

- Kiểm tra dự toán, quyết toán các công việc cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất

P410 - A1