Phòng Thanh tra - Pháp chế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Thông tin chung

Địa chỉ: 
Phòng 404 và 405 - Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông vận tải
Điện thoại: 
( 024) 37.661128
Email: 
banthanhtra@utc.edu.vn

Trưởng Phòng: Th.S Vũ Tiến Sỹ

Phó Trưởng Phòng: Th.S Phạm Xuân Tích.

Giới thiệu

Ban Thanh Tra Trường Đại học Giao Thông Vận Tải có tiền thân là Ban Thanh Tra Đào Tạo được thành lập từ năm 1991 với Trưởng Ban đầu tiên là Thầy giáo Vũ Đình Lai.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức Ban gồm 01 lãnh đạo, 03 cán bộ thanh tra chuyên trách và 03 cán bộ thanh tra kiêm nhiệm

Chức năng nhiệm vụ

Ban Thanh Tra Trường Đại học Giao thông Vận tải là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà trường, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

 

Hoạt động thanh tra trong trường Đại học Giao thông Vận tải được tiến hành theo hai hình thức:

        - Thanh tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm do Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

        - Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được  Hiệu trưởng quyết định.

Đội ngũ cán bộ chuyên viên

Họ tênẢnhLĩnh vực phụ trách chínhLiên hệ
ThS. GVC. Phạm Xuân Tích

Quản lý điều hành chung mọi hoạt động của Ban Thanh Tra:
+ Công tác thanh tra thường xuyên

+ Công tác thanh tra đột xuất
+ Công tác  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Công tác Pháp chế

+ Công tác quản lý đơn vị

0973087356

tichpx@utc.edu.vn

CN. Bùi Ngọc Bình

+ Công tác thanh tra đột xuất

+ Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

 

0989068426

buibinh73@utc.edu.vn

CN. Trần Văn Lượng

+ Công tác thanh tra thường xuyên

+ Công tác thanh tra, kiểm tra nề nếp kỷ cương

 

+ Công tác thanh tra các kỳ thi

 

0912463586

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thiện

+ Công tác pháp chế
+ Công tác phòng chống tham nhũng

+ Công tác thông tin báo cáo

+ Công tác hành chính

0934613098

ngocthien1192@gmail.com

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS