Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển

Thông tin chung

Địa chỉ: 
Phòng 304 tòa A1
Điện thoại: 
024 3766 4078
Email: 
icds@utc.edu.vn

Trưởng phòng: TS.  Trịnh Quang Khải

Phó trưởng phòng: ThS. Bùi Thị Giang; PGS.TS. Ngô Văn Minh

Giới thiệu

Được thành lập theo Quyết định số 1225/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/05/2019 của Hiệu trường Trường Đại học Giao thông vận tải (trên cơ sở sáp nhập phòng Đối ngoại và phòng Nghiên cứu phát triển), đến nay, phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển có 08 giảng viên/viên chức, 100% có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm: 02 Tiến sỹ, 06 Thạc sỹ.

Đội ngũ cán bộ chuyên viên

Họ tênẢnhLĩnh vực phụ trách chínhLiên hệ
TS. Trịnh Quang Khải

Trưởng phòng

Phòng 302/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: khaitq@utc.edu.vn

ThS. Bùi Thị Giang

Phó Trưởng phòng

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: btgiang_dn@utc.edu.vn

PGS.TS. Ngô Văn Minh

Phó trưởng phòng

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: minhngovan83@utc.edu.vn

ThS. Ngô Thùy Linh

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: ntlinh_dn@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Đỗ Minh Hằng

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: hangndm@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: ngocanh@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Phương Ngân

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: ngannp@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Phương Mai

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: mainp@utc.edu.vn

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS