ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Đảng bộ trường Đại học GTVT ra đời và trưởng thành từ chi bộ đầu tiên năm 1949 chỉ vài năm sau khi trường Cao đẳng Giao thông công chính tiền thân của trường Đại học GTVT ngày nay được khai giảng 15/11/1945.
        Đã nhiều năm là Đảng bộ cơ sở 3 cấp khi thì trực thuộc Thành ủy Hà Nội, khi thì trực thuộc Đảng ủy Giao thông Trung ương. Khi trực thuộc Đảng ủy các cơ quan chính dân Đảng Trung ương. Trải qua hơn 45 năm (24/2/1961) hoạt động, gắn liền với sự phát triển của trường Đại học Giao thông vận tải. Đảng bộ trường Đại học GTVT đã trải qua 27 nhiệm kỳ Đại hội Đảng ; Từ Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất ngày 12/1/1962, do đồng chí Bùi Thu làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội này mang tính chất lịch sử, đánh dấu sự ra đời chính thức của Đảng bộ trường Đại học GTVT, trước đó do có số đông đảng viên và một số chi bộ cho nên ngày 24/2/1961 Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông ra quyết định số 26/QĐ-ĐU thành lập Đảng bộ Đại học Giao thông gồm 5 chi bộ và 96 đảng viên ; tạm chỉ định 3 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ: đồng chí Bùi Thu Bí thư, đồng chí Lê Quý An Ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh Ủy viên.
Sau khi có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường Đại học GTVT 24/3/1962, Đảng bộ Đại học GTVT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II vào ngày 29/3/1963. Đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử là Đại hội đầu tiên sau khi có quyết định chính thức của Chính phủ thành lập trường Đại học GTVT. Kể từ đó đến nay Đảng bộ trường đã trải qua 30 kỳ Đại hội lần lượt 15 đồng chí đã và đang giữ chức Bí thư Đảng bộ: Bùi Thu 1961 – 1963, Nguyễn Kha 1963  -1966, Nguyễn Thành Đính 1966 – 1967, Nguyễn Đức Bảng 1967 – 1972, Trần Y 1972 – 1975, Ngô Tiến Tập 1975 – 1982, Lê Xuân Thụ 1982 – 1986,  đ/c Cẩm 1986 – 1990, Nghiêm Văn Dĩnh 1990 – 2001, Lê Văn Học 2001 – 2005, Trần Tuấn Hiệp 2005 – 2010, Trần Đắc Sử 2010 – 2016, Nguyễn Duy Việt 2016 - 2020, Nguyễn Thanh Chương 2020 đến nay.
        Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Trường Đại học GTVT luôn phát huy tình thần đoàn kết, giữ vững vai trò lãnh đạo với mọi mặt hoạt động của Nhà trường. 

          Phát huy truyền thông hơn 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường Đại học Giao thông vận tải tiếp tục đổi và chỉnh đốn theo chiều sâu, tích cực lãnh đạo nhà trường phấn đấu tạo tiền đề để trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước nói chung và ngành giao thông vận tải nói riêng.