PHÒNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 514 nhà A1 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
02437661803
Email: 
ptda@utc.edu.vn

Trưởng phòng: PGS.TS Đỗ Quốc Cường

Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Quỳnh Hoa

GIỚI THIỆU

Phòng Phát triển dự án được thành lập theo quyết định số 1215/QĐ-ĐHGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác lập kế hoạch và đầu tư cơ sở vật chất của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình và bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;

- Tổ chức xây dựng, quản lý các dự án đầu tư tăng cường, nâng cấp trang thiết bị và dự án cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vật chất;

- Tổ chức xây dựng và quản lý các dự án đầu tư theo phân cấp. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ chủ quản để tổ chức xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư cho Nhà trường;

- Tổ chức xây dựng và quản lý các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong Nhà trường;

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các dự án được phân công;

- Phối hợp với phòng Thiết bị Quản trị thẩm định, giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư cơ sở vật chất theo phân công.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Đang cập nhật

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
PGS.TS Đỗ Quốc Cường

Trưởng phòng:

- Phụ trách chung

dqcuongdb@utc.edu.vn

ThS. Bùi Quỳnh Hoa

Phó Trưởng phòng:

- Phụ trách hồ sơ pháp lý các dự án đầu tư

- Công tác xây dựng, phát triển dự án

hoabq@utc.edu.vn

ThS. Bùi Khắc Ngọc

- Quản lý hiện trường

- Hỗ trợ xây dựng dự án

buikhacngoc77@gmail.com

Cử nhân. Đinh Thị Thanh Giang

- Thủ tục đầu tư

- Thẩm định dự án

thanhgiangptda@gmail.com

ThS. Bùi Văn Ngọc

- Phát triển dự án

- Hỗ trợ quản lý hiện trường

ngocbv@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiển

- Thẩm định dự án

- Hỗ trợ xây dựng dự án

nguyenthuhiendhgt@gmail.com

KS. Nguyễn Thúy Mai

-Công tác văn thư

- Tài chính, kế toán

- Hỗ trợ xây dựng dự án

thuymai69@yahoo.com