KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 303, Nhà B3, Trường ĐH GTVT, số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 
024 3834 7320
Email: 
ined@utc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/inedutc

Trưởng khoa:       PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Phòng 301, Tầng 3 Nhà B3 

Phó trưởng khoa: 

TS. Nguyễn Thị Vân Hà - Phòng 303, Tầng 3 Nhà B3

TS. Nguyễn Thoại Anh - Phòng 303, Tầng 3 Nhà B3                                 

GIỚI THIỆU

* Quá trình hình thành xây dựng và phát triển của Khoa Đào tạo quốc tế

 • Khoa ĐTQT là Khoa quản lý sinh viên và tổ chức đào tạo các chương trình CLC, tiền thân là Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Giáo dục và Nghiên cứu được thành lập theo Quyết định Số 1552/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/9/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐH GTVT. Ngày 04/10/2013, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Giáo dục và Nghiên cứu được đổi tên thành Trung tâm ĐTQT theo Quyết định Số 1803/QĐ-ĐHGTVT của Hiệu trưởng Trường ĐH GTVT. Sau đó, Trung tâm được chuyển đổi thành Khoa ĐTQT theo Quyết định Số 882/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/04/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH GTVT.

  Sứ mệnh của Khoa ĐTQT là “cung cấp nguồn nhân lực CLC trong các lĩnh vực xây dựng giao thông, cơ khí, công nghệ thông tin, kinh tế và quản lý xây dựng, quản trị kinh doanh, v.v.; phát triển năng lực học tập và nghiên cứu của sinh viên; trau dồi kỹ năng làm việc và lối sống của SV trong môi trường hiện đại; ứng dụng các kết quả NCKH vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu.”

* Sứ mệnh và nhiệm vụ

Sứ mệnh:

Hội nhập Quốc tế sâu rộng trong đào tạo; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế

Nhiệm vụ

 • - Thiết lập quan hệ quốc tế trong đào tạo;
 • - Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chương trình tiên tiến, chất lượng cao bậc đại học và các chương trình đào tạo quốc tế khác;
 • - Tổ chức đào tạo dự bị du học và tư vấn du học nước ngoài;
 • - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo ngoại ngữ, các chương trình/dự án đào tạo quốc tế ngắn hạn trong phạm vi Khoa tìm kiếm, khai thác được.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Theo QĐ 882/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/4/2016, Khoa Đào tạo quốc tế có chức năng nhiệm vụ sau:

 1. - Thiết lập quan hệ quốc tế trong đào tạo;
 2. - Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao bậc đại học và các chương trình đào tạo quốc tế khác;
 3. - Tổ chức đào tạo dự bị du học và tư vấn du học nước ngoài
 4. - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo ngoại ngữ, các chương trình/dự án đào tạo ngắn hạn trong phạm vi Khoa tìm kiếm, khai thác được.
 5. - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho các chương trình đào tạo được phân cấp
 6. - Xây dựng kế hoạch thu học phí, kinh phí hỗ trợ đào tạo của các chương trình đào tạo được phân cấp
 7. - Theo dõi đôn đốc nhắc nhở người học nộp học phí kinh phí hỗ trợ đào tạo
 8. - Xây dựng kế hoạch tài chính để hỗ trợ các hoạt động của Khoa
 9. - Xây dựng kế hoạch điều phối và liên kết các giảng viên trong và ngoài trường, giảng viên quốc tế để tổ chức thực hiện công tác đào tạo của Khoa;
 10. - Xây dựng kế hoạch đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Khoa.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

      Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng sự phát triển của Nhà trường, Khoa Đào tạo quốc tế đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác đào tạo và nghiên cứu, hợp tác quốc tế và công tác sinh viên. Với những nhiệm vụ được giao, Khoa Đào tạo quốc tế đã và đang giảng dạy các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và các chương trình liên kết với các trường đại học nước ngoài trong các khối ngành liên quan đến kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và các khối ngành liên quan đến kinh tế. Ngoài ra, Khoa Đào tạo cũng là đối tác tin cậy của hơn 20 cơ sở giáo dục và nghiên cứu uy tín thế giới. Khoa Đào tạo quốc tế luôn hướng đến xây dựng môi trường đào tạo quốc tế toàn diện thông qua việc không ngừng mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, trao đổi học thuật với nhiều đối tác khác. 

Những hoạt động đào tạo và nghiên cứu mang tính quốc tế của Khoa Đào tạo quốc tế đã và đang tạo ra một môi trường học tập tích cực, chủ động và sáng tạo để trang bị và rèn luyện cho người học các kỹ năng và năng lực nghề nghiệp, khả năng nắm bắt cơ hội, ý thức và trách nhiệm cộng đồng, tâm huyết và luôn trăn trở với những ý tưởng lớn, nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao thích ứng với yêu cầu phát triển của đất nước. Thực tế là Khoa đã đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên thành công, không chỉ ghi danh trong nước mà cả trong cả môi trường quốc tế. Những hoạt động đó chính là lời cam kết mạnh mẽ của Trường Đại học GTVT về một quá trình đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh  

+ Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Khoa, kế hoạch năm;

+ Công tác tổ chức nhân sự;

+ Công tác tài chính Khoa, duyệt các khoản liên quan đến tài chính;

+ Công tác đối ngoại, duyệt các công văn ra bên ngoài Trường, các tờ trình lên BGH;

+ Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật chuyên viên và giảng viên hàng năm;

+ Công tác thiết lập các chương trình đào tạo mới, các dự án đào tạo liên kết quốc tế;

+ Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và đảm bảo chất lượng các chương trình dự bị du học và dự án đào tạo ngắn hạn.

+ Công tác tiếp nhận sinh viên trao đổi;

+ Công tác xác nhận các loại giấy chứng nhận cho giảng viên và sinh viên;

+ Duyệt, xử lý các trường hợp đặc biệt, các công việc bất thường.

+ Xử lý các công văn đến và đi;

Tầng 3 nhà B3,

Email: tuyettrinh@utc.edu.vn 

TS. Nguyễn Thị Vân Hà

1.Xây dựng, tổ chức thực hiện và đảm bảo chất lượng các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến, liên kết quốc tế, trao đổi sinh viên, dự án quốc tế hệ đại học và sau đai học bao gồm:

+ Phát triển, xây dựng, rà soát, kiểm định chương trình;

+ Lập kế hoạch và thực hiện công tác truyền thông và tuyển sinh cho chương trình;

+ Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo trong chương trình, kế hoạch giảng dạy theo thông tư, qui định, qui chế của Bộ GD &ĐT và của Trường;

+ Quản lý kết quả học tập của sinh viên;

+ Xét bảo lưu kết quả học tập, xét học tiếp, dừng học và thôi học;

+ Xét nhận đồ án tốt nghiệp, bảo vệ tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên;

+ Đề xuất ký và thanh toán hợp đồng đào tạo, hợp đồng thỉnh giảng;

+ Tổ chức biên soạn và xuất bản giáo trình, bài giảng, đề thi;

+ Quản lý hệ thống tài liệu đào tạo của các chương trình, tài liệu liên quan đến quản lý chất lượng và kiểm định các chương trình;

+ Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên.

2. Giúp trưởng Khoa quản lý tài chính bao gồm: Quản lý tài chính kế toán của Khoa theo đúng quy định của Nhà nước và Nhà trường; Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành; Quản lý, kiểm tra các dự toán và báo cáo quyết toán ngân sách của các hoạt động trong Khoa; giám sát việc thu chi của Khoa theo đúng quy định của Nhà nước và Nhà trường; Tham mưu cho Trưởng Khoa xây dựng kế hoạch tài chính của Khoa.Tầng 3 nhà B3,

Email:  nguyenha@utc.edu.vn

TS. Nguyễn Thoại Anh  

1.Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học giảng viên, sinh viên, các cuộc thi sáng tạo sinh viên và thi Olympic các môn học;

+ Phụ trách công tác đánh giá rèn luyện sinh viên và xét học bổng; Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên; chế độ chính sách với sinh viên;

+ Phụ trách công tác cố vấn học tập và đánh giá giảng viên;

+ Phụ trách tổ chức các buổi kiến học thực tế cho sinh viên;

+ Quản lý hệ thống tài liệu và công văn của Khoa;

+ Quản lý và tổ chức các các hoạt động của Liên chi đoàn, Liên chi hội, các CLB, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT của sinh viên;

+ Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng trong sinh viên: Tổ chức, phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong, lối sống, nếp sống văn hóa cho sinh viên;

+ Kiểm tra cơ sở vật chất thiết bị các phòng học và quản lý các phòng làm việc của Khoa;

+ Hỗ trợ Trưởng Khoa xây dựng các quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế;

+ Hỗ trợ Trưởng Khoa xây dựng, tổ chức thực hiện và đảm bảo chất lượng các chương trình dự bị du học và dự án đào tạo ngắn hạn, bao gồm:

•    Phát triển, xây dựng, rà soát, kiểm tra chương trình;

•    Lập kế hoạch và thực hiện công tác truyền thông và tuyển sinh cho chương trình;

•    Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo trong chương trình, kế hoạch giảng dạy theo thông tư, qui định, qui chế của Bộ GD &ĐT và của Trường;

•    Quản lý kết quả học tập của sinh viên;

•    Quản lý hệ thống tài liệu đào tạo của các chương trình, tài liệu liên quan đến quản lý chất lượng các chương trình;

•    Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên.

•    Báo cáo kết quả khoá học và đề xuất ký và thanh toán hợp đồng đào tạo;

Email: tranviethung@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Công tác tài chính; kế toán nội bộ Khoa; lập dự toán thu – chi cho các chương trình của Khoa

- Thống kê học phí, kinh phí đào tạo;

- Thanh toán các đợt thực tập cho sinh viên; Phát học bổng cho sinh viên, Phát các loại tiền liên quan cho sinh viên, giảng viên

Làm thủ tục mời thỉnh giảng, hợp đồng và hồ sơ thanh quyết toán của giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài trường;

- Xác nhận thanh lý tài sản cho sinh viên trước khi ra trường 

- Thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên;

- Thực hiện làm các giấy tờ thủ tục, làm thanh quyết toán các hoạt động phong trào sinh viên, tuyển sinh, và truyền thông

Thanh quyết toán các dự án;

- Hỗ trợ chương trình Nissan – Pasona

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: thuyhang2085@gmail.com

TS. Đỗ Tiến Vượng

- Công tác xây dựng, rà soát, kiểm định các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chương trình tiên tiến và chất lượng cao;

- Công tác về giáo trình, bài giảng;

- Công tác quản lý các đề cương và đề thi các môn học;

- Rà soát và tổ chức thi trình độ ngoại ngữ;

- Thực hiện hoạt động KHCN và  NCKH của sinh viên và giảng viên;

- Công tác Truyền thông

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: dtvuong189@gmail.com

ThS. Trần Thị Thu Hồng

- Thiết lập và gửi kế hoạch học tập, thời khóa biểu, lịch thi học kỳ và các học phần tăng cường;

- Lập và gửi danh sách điểm thành phần, thi kết thúc học phần.

- Quản lý và giám sát đăng ký học của sinh viên;  

- Quản lý quỹ phòng học;

Công tác hậu tuyển sinh;                      

- Hỗ trợ Dự án hợp tác với Trung Quốc và Dự án đào tạo tiếng Nhật Online;

- Tổ chức các lớp ngoại ngữ tăng cường ngoài chương trình

- Công tác hành chính Đảng cho sinh viên và giảng viên

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: tranhong512@gmail.com

CN. Vũ Thị Hồng Hà

Quản lý kết quả học tập của sinh viên,

- Tiếp nhận đăng ký bảng điểm và trả bảng điểm cho sinh viên;

- Xét bảo vệ tốt nghiêp và công nhận tốt nghiệp sinh viên;

- Bảo lưu kết quả học tập, thôi học, công tác chuyển lớp, xét cảnh báo học tập;

-Làm các thủ tục và giấy tờ cho các đợt thực tập của sinh viên;

-Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: vuthihongha@yahoo.com

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoài

- Xét học bổng và công tác liên quan đến học bổng

- Quản lý thực hiện các lớp kỹ sư trình độ cao Pasona-Nissan-UTC

- Hỗ trợ tuyển sinh và tư vấn lớp dự bị du học;

- Hỗ trợ công tác đối ngoại trong Khoa

- Công tác cấp giấy xác nhận sinh viên;

- Quản lý sinh viên nước ngoài;

- Hỗ trợ các hoạt động của Khối Pháp ngữ; thư ký khối pháp ngữ

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: thanhhoai.nguyen@utc.edu.vn 

ThS. Đỗ Thị Hà

- Kiểm tra và báo cáo tình hình Cơ sở vật chất, thiết bị cho các phòng học và nhà B7 hàng tuần;

- Hỗ trợ công tác hành chính của Khoa; Phụ trách mua và quản lý Văn phòng phẩm của VPK

- Phụ trách khánh tiết (sắp xếp phòng họp, nước, tài liệu);

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện (hội thảo, seminar và các buổi lễ trao bằng TN, trao học bổng…)

Công tác đánh giá RLSV, CVHT, đánh giá giảng viên

- Công tác khen thưởng hoạt động sinh viên và kỷ luật sinh viên

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.Tầng 3 nhà B3,

Email: Doha209.neu@gmail.com