KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Nhà B7, Trường ĐH GTVT, số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 
024 3834 7320
Email: 
ined@utc.edu.vn

Trưởng khoa:       PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Tầng 3 Nhà B3 

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thoại Anh - Tầng 3 Nhà B3

                                      TS. Nguyễn Thị Vân Hà - Tầng 3 Nhà B3

                              

GIỚI THIỆU

* Sứ mệnh và nhiệm vụ

Sứ mệnh:

Hội nhập Quốc tế sâu rộng trong đào tạo; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế

Nhiệm vụ

 • - Thiết lập quan hệ quốc tế trong đào tạo;
 • - Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao bậc đại học và các chương trình đào tạo quốc tế khác;
 • - Tổ chức đào tạo dự bị du học và tư vấn du học nước ngoài;
 • - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo ngoại ngữ, các chương trình/dự án đào tạo quốc tế ngắn hạn trong phạm vi Khoa tìm kiếm, khai thác được.

* Quá trình hình thành xây dựng Khoa Đào tạo quốc tế

 • Trung tâm Hợp tác Quốc tế về đào tạo và nghiên cứu được thành lập theo QĐ 1552/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/09/2010;
 • Thành lập Chi bộ ĐTQT theo QĐ 025/QĐ-ĐU ngày 5/10/2010
 • Đổi tên thành Trung tâm đào tạo quốc tế theo QĐ 1803/QĐ-ĐHGTVT ngày 4/10/2013;
 • Chuyển đổi thành Khoa Đào tạo Quốc tế theo QĐ 882/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/4/2016;
 • Thành lập Bộ môn Kinh tế, Bộ môn Kỹ thuật và Văn phòng Khoa ĐTQT theo các QĐ 1474,1475/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/7/2016;
 • Thành lập Hội đồng Khoa ĐTQT theo QĐ 50/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/01/2017;
 • Thay đổi mô hình, thành lập các bộ phận Chương trình chất lượng cao, Chương trình liên kết, Chương trình du học và đào tạo quốc tế ngắn hạn theo các QĐ tháng 1/2020 và tháng 4/2020

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khoa Đào tạo quốc tế có chức năng nhiệm vụ sau:

Theo QĐ 882/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/4/2016

 1. - Thiết lập quan hệ quốc tế trong đào tạo;
 2. - Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao bậc đại học và các chương trình đào tạo quốc tế khác;
 3. - Tổ chức đào tạo dự bị du học và tư vấn du học nước ngoài
 4. - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo ngoại ngữ, các chương trình/dự án đào tạo ngắn hạn trong phạm vi Khoa tìm kiếm, khai thác được.
 5. - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho các chương trình đào tạo được phân cấp
 6. - Xây dựng kế hoạch thu học phí, kinh phí hỗ trợ đào tạo của các chương trình đào tạo được phân cấp
 7. - Theo dõi đôn đốc nhắc nhở người học nộp học phí kinh phí hỗ trợ đào tạo
 8. - Xây dựng kế hoạch tài chính để hỗ trợ các hoạt động của Khoa
 9. - Xây dựng kế hoạch điều phối và liên kết các giảng viên trong và ngoài trường, giảng viên quốc tế để tổ chức thực hiện công tác đào tạo của Khoa;
 10. - Xây dựng kế hoạch đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Khoa.

- Xây dựng, tổ chức, thực hiện các dự án, chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao có yếu tố quốc tế và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các trình độ dự bị đại học, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ;

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn có sự tham gia của các đối tác trong và ngoài nước;

- Tìm kiếm đối tác quốc tế có chuyên môn thích hợp đồng thời có nhu cầu hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với trường, huy động các nguồn lực cần thiết để tổ chức triển khai thành công các chương trình và dự án đào tạo và nghiên cứu quốc tế trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh và phù hợp với các điều kiện của nhà trường ;

- Tổ chức đào tạo ngoại ngữ theo nhu cầu của xã hội; tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ; liên kết với các tổ chức có chức năng để sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn du học; tư vấn nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến đào tạo quốc tế; tư vấn cho các dự án quốc tế về nâng cao năng lực của cán bộ, giảng viên; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; tổ chức trao đổi sinh viên và cán bộ với các đối tác quốc tế; tổ chức tham quan,học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài; đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các công ty trong nước và quốc tế.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

      Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng sự phát triển của Nhà trường, Khoa Đào tạo quốc tế đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác đào tạo và nghiên cứu, hợp tác quốc tế và công tác sinh viên. Với những nhiệm vụ được giao, Khoa Đào tạo quốc tế đã và đang giảng dạy các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và các chương trình liên kết với các trường đại học nước ngoài trong các khối ngành liên quan đến kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và các khối ngành liên quan đến kinh tế. Ngoài ra, Khoa Đào tạo cũng là đối tác tin cậy của hơn 20 cơ sở giáo dục và nghiên cứu uy tín thế giới. Khoa Đào tạo quốc tế luôn hướng đến xây dựng môi trường đào tạo quốc tế toàn diện thông qua việc không ngừng mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, trao đổi học thuật với nhiều đối tác khác. 

Những hoạt động đào tạo và nghiên cứu mang tính quốc tế của Khoa Đào tạo quốc tế đã và đang tạo ra một môi trường học tập tích cực, chủ động và sáng tạo để trang bị và rèn luyện cho người học các kỹ năng và năng lực nghề nghiệp, khả năng nắm bắt cơ hội, ý thức và trách nhiệm cộng đồng, tâm huyết và luôn trăn trở với những ý tưởng lớn, nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao thích ứng với yêu cầu phát triển của đất nước. Thực tế là Khoa đã đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên thành công, không chỉ ghi danh trong nước mà cả trong cả môi trường quốc tế. Những hoạt động đó chính là lời cam kết mạnh mẽ của Trường Đại học GTVT về một quá trình đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

- Quản lý và điều hành các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Khoa;

- Trực tiếp phụ trách các công việc:

+ Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Khoa;

+ Công tác tổ chức;

+ Công tác đối ngoại, thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế;

+ Công tác tài chính;

+ Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật chuyên viên và giảng viên hàng năm;

Xây dựng các dự án.

Tầng 3 nhà B3,

Email: tuyettrinh@utc.edu.vn 

TS. Nguyễn Thị Vân Hà

- Giúp Trưởng khoa trong các công tác quản lý và điều hành Khoa.

- Trực tiếp phụ trách các công việc:

+ Xây dựng, phát triển và quản lý các dự án về Khoa học công nghệ với các các tổ chức trong và ngoài nước;

+ Xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình bồi dưỡng, các khóa đào tạo ngắn hạn trong nước và liên kết quốc tế, lớp chuẩn bị cho du học và tư vấn du học nước ngoài;

+ Quản lý và tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên, các cuộc thi sáng tạo sinh viên và thi olympic các môn học;

+ Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên; chế độ chính sách với sinh viên; đánh giá rèn luyện sinh viên; cấp giấy xác nhận sinh viên;

+ Phụ trách công tác cố vấn học tập; công tác đánh giá giảng viên giảng dạy ở các lớp do Khoa phụ trách;

+ Phụ trách công tác tổ chức các hội thảo khoa học của Khoa với các đối tác bên ngoài;

- Trực tiếp phụ trách công tác hành chính, văn phòng Khoa như:

+ Quản lý và phân loại công văn đến – đi;

+ Tổng hợp và lập các loại báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm và các loại văn bản trình cấp trên; Đăng ký lịch công tác tuần;

+ Trực tiếp phụ trách việc tiếp khách khi có cá nhân hoặc tổ chức đến liên hệ hoặc làm việc.;

+ Công tác hiếu hỉ;

+ Phụ trách các hoạt động phong trào và chăm lo đời sống của cán bộ, giảng viên trong Khoa;

+ Công tác tuyển sinh cho tất cả các lớp, chương trình trong Khoa;

Xét học bổng cho sinh viên;

+ Xây dựng kinh phí các chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch tài chính của Khoa;

+ Tư vấn và hỗ trợ về thủ tục giấy tờ cho sinh viên trong khoa và sinh viên nước ngoài theo học tại khoa;

+ Hỗ trợ công tác đối ngoại trong và ngoài trường;

+ Hỗ trợ công việc đối ngoại và tư vấn du học;                      

+ Hỗ trợ công tác xây dựng chương trình liên kết đào tạo quốc tế, các chương trình ngắn hạn;

+ Hỗ trợ công tác thi đua khen thưởng;

+ Hỗ trợ xây dựng các dự án.

Cập nhâp tin lên Website, các trang điện tử liên quan đến các công việc của Khoa, trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công;

- Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị liên quan để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong việc chỉ đạo các công việc đã được phân công ở trên.

Tầng 3 nhà B3,

Email:  nguyenha@utc.edu.vn

TS. Nguyễn Thoại Anh  

- Giúp Trưởng khoa trong các công tác quản lý và điều hành Khoa.

- Trực tiếp phụ trách các công việc:

+ Quản lý công tác đào tạo các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình liên kết quốc tế hệ đại học bao gồm:

 •      Xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy; Tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo trong chương trình, kế hoạch giảng dạy;
 •     Quản lý kết quả học tập của sinh viên;
 •      Xét bảo lưu kết quả học tập, xét học tiếp, dừng học và thôi học;
 •      Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên;
 •        Đề xuất ký và thanh toán hợp đồng đào tạo, hợp đồng thỉnh giảng.
 •        Công tác biên soạn và xuất bản giáo trình, bài giảng, đề thi.
 • + Xây dựng và phối hợp triển khai các chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế hệ sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ);

+ Xây dựng, triển khai và phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao giảng dạy bằng ngoại ngữ;

+ Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng trong sinh viên: Tổ chức, phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong, lối sống, nếp sống văn hóa cho sinh viên;

+ Quản lý và tổ chức các các hoạt động phong trào đoàn thể, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên;

+ Đảm bảo điều kiện vật chất và tổ chức các sự kiện trong Khoa buổi trao bằng tốt nghiệp, trao học bổng, hội nghị, hội thảo, buổi họp;

+ Quản lý khai thác các phòng học của Khoa, nhà B7 và các trang thiết bị;

+ Quản lý và phát triển công tác thông tin và truyền thông;

+ Xây dựng và phát triển quỹ học bổng cho sinh viên; Tổ chức Lễ phát học bổng cho sinh viên;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị liên quan để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong việc chỉ đạo các công việc đã được phân công ở trên.

Tầng 3 nhà B3,

Email: tranviethung@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Công tác tài chính; kế toán nội bộ Khoa; lập dự toán thu – chi cho các chương trình của Khoa

- Thống kê học phí, kinh phí đào tạo;

- Thanh toán các đợt thực tập cho sinh viên; Phát học bổng cho sinh viên, Phát các loại tiền liên quan cho sinh viên, giảng viên

Làm thủ tục mời thỉnh giảng, hợp đồng và hồ sơ thanh quyết toán của giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài trường;

- Xác nhận thanh lý tài sản cho sinh viên trước khi ra trường - Thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên;

- Thực hiện làm các giấy tờ thủ tục, làm thanh quyết toán các hoạt động phong trào sinh viên, tuyển sinh, và truyền thông

Thanh quyết toán các dự án;

- Hỗ trợ chương trình Nissan – Pasona

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: thuyhang2085@gmail.com

TS. Đỗ Tiến Vượng

- Công tác xây dựng, rà soát, kiểm định các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chương trình tiên tiến và chất lượng cao;

- Công tác về giáo trình, bài giảng;

- Công tác quản lý các đề cương và đề thi các môn học;

- Rà soát và tổ chức thi trình độ ngoại ngữ;

- Thực hiện hoạt động KHCN và  NCKH của sinh viên và giảng viên;

- Công tác Truyền thông

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: dtvuong189@gmail.com

ThS. Trần Thị Thu Hồng

- Thiết lập và gửi kế hoạch học tập, thời khóa biểu, lịch thi học kỳ và các học phần tăng cường;

- Lập và gửi danh sách điểm thành phần, thi kết thúc học phần.

- Quản lý và giám sát đăng ký học của sinh viên;  

- Quản lý quỹ phòng học;

Công tác hậu tuyển sinh;                      

- Hỗ trợ Dự án hợp tác với Trung Quốc và Dự án đào tạo tiếng Nhật Online;

- Tổ chức các lớp ngoại ngữ tăng cường ngoài chương trình

- Công tác hành chính Đảng cho sinh viên và giảng viên

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: tranhong512@gmail.com

CN. Vũ Thị Hồng Hà

Quản lý kết quả học tập của sinh viên,

- Tiếp nhận đăng ký bảng điểm và trả bảng điểm cho sinh viên;

- Xét bảo vệ tốt nghiêp và công nhận tốt nghiệp sinh viên;

- Bảo lưu kết quả học tập, thôi học, công tác chuyển lớp, xét cảnh báo học tập;

-Làm các thủ tục và giấy tờ cho các đợt thực tập của sinh viên;

-Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: vuthihongha@yahoo.com

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoài

- Xét học bổng và công tác liên quan đến học bổng

- Quản lý thực hiện các lớp kỹ sư trình độ cao Pasona-Nissan-UTC

- Hỗ trợ tuyển sinh và tư vấn lớp dự bị du học;

- Hỗ trợ công tác đối ngoại trong Khoa

- Công tác cấp giấy xác nhận sinh viên;

- Quản lý sinh viên nước ngoài;

- Hỗ trợ các hoạt động của Khối Pháp ngữ; thư ký khối pháp ngữ

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.

Tầng 3 nhà B3,

Email: thanhhoai.nguyen@utc.edu.vn 

ThS. Đỗ Thị Hà

- Kiểm tra và báo cáo tình hình Cơ sở vật chất, thiết bị cho các phòng học và nhà B7 hàng tuần;

- Hỗ trợ công tác hành chính của Khoa; Phụ trách mua và quản lý Văn phòng phẩm của VPK

- Phụ trách khánh tiết (sắp xếp phòng họp, nước, tài liệu);

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện (hội thảo, seminar và các buổi lễ trao bằng TN, trao học bổng…)

Công tác đánh giá RLSV, CVHT, đánh giá giảng viên

- Công tác khen thưởng hoạt động sinh viên và kỷ luật sinh viên

- Cập nhâp tin lên Website và trả lời câu hỏi của sinh viên trên Facebook Khoa những thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và phụ trách VP Khoa phân công.Tầng 3 nhà B3,

Email: Doha209.neu@gmail.com