BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 402B - Nhà A2 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
(0243)7.662.297
Email: 
banqlgd@utc.edu.vn

Trưởng Ban: ThS. Cao Thanh Nam - P. 201B – Nhà A2

Phó Trưởng Ban: TS. Trần Thúy Nga - P. 402B – Nhà A2

GIỚI THIỆU

Ban Quản lý Giảng đường được thành lập theo Quyết định số 105/QĐ - TCCB ngày 17 tháng 01 năm 2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

Hiện nay, tổng số CB-CNV của Ban là 18 CB-VC, trong đó có 03 Đảng viên.

Trong các năm qua Tập thể, CB-VC trong Ban luôn hoàn thành nhiệm vụ được Nhà trường giao.

Ban QLGĐ hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ,  nâng cao năng lực quản lý; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều độ phòng học và quản lý giảng đường.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 1270/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 22 tháng 7 năm 2013 của trường Đại học Giao thông Vận tải, Ban QLGĐ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, khai thác, sử dụng giảng đường.

Ban QLGĐ có các nhiệm vụ cụ thể như sau:

  1. Xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức điều độ giảng đường đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo và các hoạt động khác của Trường.
  2. Phối hợp với các đơn vị, tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng giảng đường.
  3. Chịu trách nhiệm chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường trong khuôn viên của Trường.
  4. Quản lý tài sản tại khu giảng đường; lập kế hoạch và tổ chức sửa chữa, thay thế kịp thời trang thiết bị đã hư hỏng theo phân cấp.
  5. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khu giảng đường.
  6. Thẩm định, tham gia xây dựng các dự án đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu giảng đường theo sự phân công.
  7. Tham gia công tác xét, đề nghị kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy khu vực giảng đường.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
Bùi Kim Tuyên

Chuyên viên Điều độ phòng học

Phòng Điều độ - Tầng 1 nhà A2

02437660396

Khuất Minh Phúc

Chuyên viên Điều độ phòng học

Phòng Điều độ - Tầng 1 nhà A2

0941804291

Nguyễn Văn DũngChuyên viên (Âm thanh, Máy chiếu)

Phòng CSVC - Tầng 1 nhà A2

0982.551.228

Nguyễn Thành Trung  

Chuyên viên (Âm thanh, Máy chiếu)

Phòng CSVC - Tầng 1 nhà A2

 

Nguyễn Xuân Hưng

Kỹ sư (Điện, Nước)

Phòng CSVC - Tầng 1 nhà A2

0919.384.480

Nguyễn Đức HùngKỹ sư (Điện, Nước)Phòng CSVC - Tầng 1 nhà A2

0906.244.944

Phạm Thanh HảiChuyên viên QLGĐPhòng nước - Tầng 3 nhà A8

0943648154

Bùi Thị HươngChuyên viên QLGĐPhòng nước - Tầng 2 nhà A3

0947919574

Lê Thị Tuyết LanChuyên viên QLGĐPhòng nước - Tầng 2 nhà A3

0947919574

Hà Thị Lan Anh

Chuyên viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 3 nhà A2

0857.674.514

Ngô Bích Hạnh

Nhân viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 2 nhà A5

0886292082

Tạ Thị Thu TrangChuyên viên QLGĐPhòng nước - Tầng 2 nhà A5

0886292082

Lê Thị Thu Vân

Chuyên viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 2 nhà A8

0943648154

Cao Thanh NamTrưởng BanP.201B - A2

Trần Thúy NgaPhó Ban - Quản lý công tác Điều độ, Giảng đường0946918434