KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
P.307-A9, Trường Đại học GTVT, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 
(024) 37664679
Email: 
khoacntt@utc.edu.vn

Trưởng khoa: TS. Hoàng Văn Thông

Phó trưởng khoa: TS. Bùi Ngọc Dũng

GIỚI THIỆU- Tiền thân của Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) là Bộ môn Tin học, được thành lập từ đầu những năm 1988, chịu trách nhiệm giảng dạy các môn Tin học cho các chuyên ngành trong toàn Trường.

- Tháng 10/2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Khoa CNTT, Trường Đại học Giao thông vận tải. Tiếp theo đó ngày 21/11/2003 Trường Đại học Giao thông ra quyết định thành lập Khoa CNTT.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khoa Công nghệ thông tin có 3 bộ môn: Bộ môn Công nghệ phần mềm, Bộ môn Khoa học máy tính, Bộ môn Mạng và Các Hệ thống thông tin. Hiện nay Khoa có 25 Cán bộ - Giảng viên trong đó có 01 Phó Giáo sư, 10 Tiến sĩ, 08 Thạc sỹ , 03 NCS ở nước ngoài, 04 NCS ở trong nước.

Chức năng của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo, NCKH trong lĩnh vực kỹ thuật Công nghệ thông tin.

Các nhiệm vụ đào tao được giao gồm:
- Đào tạo đại học chính quy: Ngành Công nghệ thông tin
- Đào tạo liên thông đại học: Ngành Công nghệ thông tin
- Đào tạo Thạc sỹ: Ngành Công nghệ thông tin
Từ năm 2013 khoa CNTT đã chuyển đổi thành công chương trình đào tạo bậc đại học theo chuyên ngành sang đào tạo theo ngành, đáp ứng nhu cầu của người học, chương trình được áp dụng từ khóa 54 và đến nay.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
TS. Hoàng Văn ThôngTrưởng khoa

 0988113679

TS. Bùi Ngọc DũngPhó Trưởng khoa 

ThS. Nguyễn Thị Anh ĐàoChuyên viên Văn phòng khoa098 905 8459

ThS. Nguyễn Việt HưngBí thư Liên chi đoàn0868 004 008