PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 102- A1, Trường Đại học Giao thông vận tải
Điện thoại: 
(024) 3.7663311, (024) 3.7660400 - Fax: (024).3.7669613Trưởng phòng: TS. Nguyễn Đình Tứ

Phó trưởng phòng: Th.S Đinh Xuân Thu

GIỚI THIỆUPhòng Hành chính- Tổng hợp là một trong số những đơn vị đầu tiên được thành lập cùng với sự thành lập của Trường Đại học Giao thông vận tải (1962). Phòng Phòng Hành chính- Tổng hợp hiện có 13 Cán bộ - Viên chức, trong đó có 06 Đảng viên; 01 Tiến sĩ, 05 Thạc sỹ, 04 Kỹ sư, Cử nhân và 03 lái xe. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đi đầu trong cải cách hành chính. Cán bộ - Viên chức của Phòng gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành nền nếp, nội quy của Nhà trường, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn để nâng cao chất lượng công tác, xây dựng tác phong làm việc chính quy, chuyên nghiệp và thái độ ứng xử văn hoá.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤTrong giai đoạn tiền thân của Trường (1945- 1962), Phòng Hành chính- Tổng hợp với chức năng của Văn phòng đã giúp cho Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Trong giai đoạn hiện nay, Phòng Hành chính- Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổng hợp tình hình trong Nhà trường; tổ chức thông tin hai chiều giữa Lãnh đạo Trường với các đơn vị trong và ngoài Trường, cải cách thủ tục hành chính; tổ chức công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; trợ lý cho Ban Giám hiệu trên một số lĩnh vực công tác được giao; thay mặt Nhà trường duy trì mối quan hệ với chính quyền địa phương; tổ chức công tác tiếp dân, công tác bầu cử…

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

 

Tập thể Phòng nhiều năm liền được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995, 2003, 2015,2016,2017,2018,2019), được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019, Công đoàn Phòng được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2009, 2017), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2009), và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2013).

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính
TS. Nguyễn Đình Tứ

Trưởng phòng

Th.S Đinh Xuân ThuPhó Trưởng Phòng

CN Nguyễn Thị Liên- Công tác văn thư:

+Đóng dấu công văn giấy tờ các loại.

+Tiếp nhận, lấy số văn bản và xử lý văn bản đi đến.

+Theo dõi, chuyển văn bản đến các đơn vị ngoài Trường.

+Sắp xếp văn bản theo quy định.

ThS. Lê Minh Tuyết- Chuyển giao văn bản đi đến

- Lập lịch công tác tuần

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CB,GV,CNV.

 - Tiếp nhận và phân loại công văn, thư từ gửi đến Trường.

ThS. Nguyễn Phương Linh

- Phụ trách Văn phòng điện tử

CN. Nguyễn Thị Hải Thanh- Công tác phô tô in ấn tài liệu

- Quản lý nhà khách của Trường

-  Công tác vệ sinh

ThS. Nguyễn Nga Hằng- Công tác lưu trữ

KS Phạm Thùy Chi- Công tác tổng hợp

- Mua vé máy bay cho các CB,GV đi công tác

CN Hoàng Thị Tâm

- Công tác lễ tân, phòng làm việc lãnh đạo Trường

ThS. Nguyễn Thị Minh Thu- Công tác lễ tân, phục vụ phòng họp của Trường

Nguyễn Trạc Kiên- Lái xe

Đinh Trung Sơn  - Lái xe

Phùng Viết Dương  

- Lái xe