BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 101- 103 B2, Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
( 04) 7661393

Trưởng Bộ môn: GVC - Thạc sỹ: Phạm Tiến Dũng

GIỚI THIỆU

        Giáo dục thể chất là môn học quan trọng trong chương trình giảng dạy của trường ĐH GTVT. Ngay từ khi bắt đầu khai giảng Khoá I của Trường Đại học Giao thông vận tải, môn học TDTT đã được chính thức  giảng dạy năm trong chương trình giảng dạy từ năm 1961.
        Lúc đầu Bộ môn chỉ có ít giáo viên và được xếp vào đơn vị ghép ( từ 1961 –1966 là một bộ phận của Phòng Giáo vụ ) từ 1966 – 1983 nằm trong Ban Thể dục – Quân sự của trường. Từ 1983 đến nay là Bộ môn GDTC trực thuộc Ban Giám hiệu.

       Kể từ khi thành lập đến nay,  Bộ môn GDTC luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy góp phần giáo dục con người mới phát triển toàn diện; đồng thời tham mưu, chỉ đạo tổ chức phong trào TDTT trong Nhà trường, góp phần để Trường Đại học Giao thông vận tải luôn là đơn vị tiên tiến xuất sắc về TDTTT của Thủ đô .

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

     

     -  Giảng dạy môn học GDTC cho các lớp chính quy theo chương trình GDTC Bộ GD & ĐT quy định.

      -  Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường  về tổ chức các hoạt động phong trào TDTT trong Nhà trường.

      -  Huấn luyện các đội tuyển thể thao của Nhà trường tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực Hà nội và toàn quốc.

      -  Quản lý điểm Cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên hệ chính quy.

      - Hỗ trợ chuyên môn cho các tổ chức đoàn thể và các đơn vị trong Nhà trường tổ chức các hoạt động TDTT.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Bộ môn đã được khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, 01 Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam