ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ:    Phòng 404 Nhà A9 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại:    024.37664530

Bí thư Đoàn trường: ThS Nguyễn Văn Khởi

 

       Với lịch sử 50 năm thành lập, trải qua 29 nhiệm kỳ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Giao thông Vận tải đã và đang phát triển rất mạnh về số lượng cũng như chất lượng các hoạt động của các phong trào Đoàn và công tác Thanh niên.

      Hiện nay, Đoàn trường quản lý 14.000 đoàn viên, sinh hoạt trong 08 liên chi đoàn với tổng số 300 chi đoàn và 03 chi đoàn cán bộ giảng viên trực thuộc. Hiện trong toàn trường có 03 chi bộ sinh viên, sinh hoạt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ các Khoa.

        Ngoài những hoạt động với chức năng chính là giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, hăng hái đi đầu của thanh niên trong các lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung sức vì cộng động, Đoàn trường Đại học Giao thông Vận tải còn có một thế mạnh đó là những công trình, những tuyến đường tình nguyện, mang đậm bản chất sinh viên Giao thông Vận tải.
        Trong 50 năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Đoàn thanh niên trường đã đạt được nhiều thành tích trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên. Nhờ những thành tích đã đạt được, rất nhiều tập thể và cá nhân trong trường đã nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, của Thành Đoàn Hà Nội, và đặc biệt là các tỉnh đoàn qua những công trình mùa hè xanh tình nguyện. Cũng nhờ những hoạt động và thành tích như vậy, mỗi năm có hàng chục đoàn viên ưu tú được giới thiệu và có vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên trường sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác". Đây một cuộc vận động mà nội dung của nó đã bao hàm tất cả các mục đích, ý nghĩa và các mặt hoạt động của Đoàn viên, thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Giao thông Vận tải tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Thành Đoàn Hà Nội, của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, phong trào Đoàn và công tác sinh viên của trường ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng là Đoàn viên, sinh viên của một trường là đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng lực lượng vũ trang và đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý khác, do Đảng và Nhà nước trao tặng.