PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 103, 105, 107, 109 nhà A1 Trường Đại học GTVT
Điện thoại: 
(024) 37669295

Trưởng phòng:   ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Huệ

GIỚI THIỆU

Phòng Tài chính kế toán được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập Trường Cao đẳng công chính (tiền thân của Trường Đại học GTVT ngày nay) năm 1945 với chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản của Trường. Phòng hiện có 11 Cán bộ , trong đó có 06 Đảng viên; 05 Thạc sỹ, 06 Cử nhân. Tập thể Phòng luôn đoàn kết, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ của Phòng gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành nền nếp, nội quy của Nhà trường, tác phong làm việc chính quy, chuyên nghiệp và thái độ ứng xử văn hoá.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1/ Chức năng:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng và thực hiện công tác Tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước và của trường. Quản lý, phân phối và giám sát việc sử dụng toàn bộ các nguồn kinh phí của Nhà trường theo đúng các quy định của Nhà nước;

- Tham mưu công tác xây dựng kế hoạch tài chính của Nhà trường.

2/ Nhiệm vụ:

1. Căn cứ kế hoạch hoạt động của Nhà trường; căn cứ các định mức, chỉ tiêu và chế độ chính sách tài chính liên quan, giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng và các kế hoạch đột xuất về ngân sách cho đào tạo, NCKH, XDCB…

2. Giúp Hiệu trưởng quản lý tốt, hiệu quả các nguồn kinh phí của trường và lập kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch phân phối kinh phí cho các hoạt động đào tạo, các khoản chi phúc lợi. Thực hiện đúng, đủ, rõ ràng các nguyên tắc thể lệ tài chính của Nhà nước ban hành.

3. Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho BGH xây dựng các định mức chi tiêu, ban hành các chế độ thu - chi và quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

4. Tổ chức công tác kế toán theo đúng luật kế toán và các chế độ kế toán của Nhà nước.

5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và các khoản chi khác phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

6. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên và các đơn vị có thu; các khoản nộp nghĩa vụ của các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính; tham mưu đề xuất phương án tăng nguồn thu cho nhà trường’

7. Phối hợp với phòng TBQT trong việc nghiệm thu và tiếp nhận các công trình, trang thiết bị mới kịp thời hạch toán và mở sổ theo dõi TSCĐ trước khi đưa vào sử dụng. Cùng với phòng TBQT tổ chức kiểm kê TSCĐ ngày 31/12 hàng năm và làm thủ tục thanh lý TSCĐ theo đúng quy định.

8. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.

9. Lưu trữ hệ thống sổ sách, chứng từ phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm toán.

10. Hàng tháng cập nhật bổ sung kịp thời tăng giảm về lao động tiền lương và các công tác nghiệp vụ khác.

11. Làm thủ tục thanh quyết toán với Kho bạc, kịp thời giải ngân các nguồn kinh phí đúng kỳ hạn.

12. Theo dõi, thu thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, thực hiện nghĩa vụ đóng nộp các khoản thuế cho NSNN đầy đủ, đúng hạn.

13. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Trường

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Huân chương lao động hạng Ba năm 2015 theo QĐ số 1514/QĐ-CTN ngày 23/8/2015

2. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo- Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012-2013; 2013-2014; 2015-2016; 2016-2017;

3. Chi bộ Tài chính Kế toán được Đảng ủy Khối các Trường Đại học  Cao đẳng Hà nội tặng Giấy khen Chi bộ 3 trong sạch vững mạnh 3 năm liền; nhiều giấy khen của Đảng ủy Trường do có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác;

4. Nhiều cán bộ Phòng được nhận bằng khen của Bộ trưởng; của Hiệu trưởng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

- Kế toán Trưởng phụ trách chung công việc của PhòngEmail: Hoaianhle7474@utc.edu.vn ; hoaianhle7474@gmail.com

0912.001297

ThS. Nguyễn Thị Huệ

- Phó trưởng phòng

- Kế toán các nguồn kinh phí Ngân sách NN

 
CN. Phạm Thị Hồng Thoa

- Chuyên viên phụ trách Thanh toán kinh phí NCKH

 
ThS. Vũ Thị Hoàng Yến

Chuyên viên quản lý Kế toán Thuế, mạng học phí chủ và thu học phí Ngân hàngEmail: yenvth81@utc.edu.vn

0989.371981

ThS Hoàng Thị Thu Hiền

- Chuyên viên phụ trách Kế toán TSCĐ và Công nợ

 
ThS. Bùi Hồng Nhung

- Chuyên viên phụ trách Kế toán Lương, BHXH và các khoản thanh toán cá nhân khác

 
Nguyễn Thị Nguyệt Quế

- Chuyên viên phụ trách Kế toán Ngân hàng - Kho bạc

 
Lê Thị Phương Anh

- Chuyên viên phụ trách Học bổng và TCXH sinh viên

 
ThS. Bùi Thị Lan Phương

Chuyên viên phụ trách thu học phí sinh viên

 
Lê Thị Thanh Thủy

Thủ quỹ

P.107 Nhà A1