CÁC KHOA TRỰC THUỘC

 

KHOA CÔNG TRÌNH 
KHOA CƠ KHÍ 
KHOA VẬN TẢI KINH TẾ 
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG 
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG 
KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT