Bộ môn Kinh tế vận tải và du lịch | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kinh tế vận tải và du lịch

Bộ môn Kinh tế vận tải và du lịch

Họ tên:
Nguyễn Thị Phương
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Chương
Năm sinh:
1970
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Thanh Thủy
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thùy Linh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Lê Thanh Thanh
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thực
Năm sinh:
1954
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Giang
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hà Thanh Tùng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Thạch Minh Quân
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Hải Sơn
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Hường
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện