Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý

Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý

Họ tên:
Vũ Trọng Tích
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Anh Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Tuệ Khanh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Tuệ Khanh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hải Hà
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thị Nhự
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thị Hiền Anh
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Tiến Thiêm
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thu Giang
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Kiều Thị Hương Giang
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hải Linh
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Trung Hiếu
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện