Bộ môn Kỹ thuật nhiệt | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

Họ tên:
Nguyễn Đăng Khoát
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Minh Thắng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hà
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thái Sơn
Năm sinh:
1956
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Bẩy
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thùy Dung
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Khá
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện