Bộ môn Thiết kế máy | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Thiết kế máy

Bộ môn Thiết kế máy

Họ tên:
Trương Tất Đích
Năm sinh:
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Vĩnh Hưng
Năm sinh:
1946
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Hiền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Trọng Phú
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Vũ Hùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Vinh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Văn Hưng
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Tú
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Anh Vũ
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Cường
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện