Bộ môn Kỹ thuật máy | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kỹ thuật máy

Bộ môn Kỹ thuật máy

Họ tên:
Phạm Hoàng Vương
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thanh Hải
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Thị Thanh Huyền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Lăng Vân
Năm sinh:
1959
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thế Minh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thọ Trường
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Vũ
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Xuân Hiển
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Tuấn Dương
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện